07

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 2

Belangrijke lessen voor later

Tekst KAP Arjen de Boer
Foto Jeroen Liebers (Studio 38C) en video: Paris Hidden

Eerste dames in Sociaal Vormingstraject Curaçao

Een unicum op Marinekazerne Suffisant. Na vele jongemannen zijn er nu voor het eerst 11 Curaçaose jongedames die daar het zogeheten Sociaal Vormingstraject (SVT) volgen. Voor een betere toekomst. “Ik doe mee om mezelf mentaal sterker te maken.”

12 minuten rennen, zoveel mogelijk opdrukken en sit-ups in 2 minuten. Het zijn de standaard ingrediënten voor de Defensie Conditieproef (DCP) die iedere militair jaarlijks moet afleggen. Maar op Marinekazerne Suffisant (Curaçao) zijn er deze vroege dinsdagochtend wel heel bijzondere deelnemers: 11 meiden, de meesten in roze-witte sportschoenen. Gisteren gekregen.

Deelnemers aan het SVT moesten zich heel vroeg melden op Suffisant. Daar kregen ze kleding en sportschoenen voor 14 weken.

Bootcamp, zonder geschreeuw

De tieners en twintigers doen op vrijwillige basis mee aan het Sociaal Vormingstraject (SVT) dat wordt georganiseerd door de Curaçaose Militairen (CURMIL) en de lokale overheid. De Koninklijke Marine ondersteunt met mensen en faciliteiten. Het is de eerste keer dat er nu een lichting jongedames meedoet. Eerder waren er 2 groepen jongens die het SVT hebben gedaan, vertelt Ramiro Look van de CURMIL. “De doelgroep bestaat uit jongeren van 18 tot en met 24 jaar die voortijdig school hebben verlaten. Ze mogen geen lichamelijke beperkingen hebben en geen strafblad met delicten waar meer dan 12 maanden cel op staat.”

Het voornaamste doel is dat de jongeren meer over zichzelf leren en grenzen verleggen

Mooie resultaten

Het SVT startte eind februari en is een soort bootcamp van 14 weken voor jongeren uit kansarme milieus, maar dan zonder geschreeuw van drill-sergeanten. Het voornaamste doel is dat de jongeren meer over zichzelf leren en grenzen verleggen. Dat gebeurt door te sporten en op bivak te gaan, zelfs een beetje survivallen. Daarnaast krijgen ze onder andere Nederlandse les, leren ze gesprekstechnieken en komt het schrijven van een sollicitatiebrief aan bod. “Zo willen we ze meer toekomstperspectief geven”, zegt Look. “Bij de jongens heeft dat al mooie resultaten opgeleverd. Enkelen hebben een vast contract in de horeca gekregen.”

‘Mijzelf uitdagen’

De 17-jarige Ra-Mee en de 19-jarige Mambi hebben ook een andere toekomst voor ogen. Ra-Mee wil na het SVT graag militair worden en zich aanmelden voor de Elementaire Militaire Vorming (EMV) van de CURMIL. Mambi wil uiteindelijk aan de slag als politierechercheur. Maar eerst deze 14 weken ‘overleven’. “Ik doe mee om mijzelf mentaal sterker te maken en uit te dagen”, vertelt Ra-Mee. Mambi knikt instemmend. “Ik had van een tante over het SVT gehoord en heb mij toen aangemeld. Het is even wennen, aan de groep, aan het systeem. Thuis ben ik meer op mijzelf. Maar elke dag leren we elkaar beter kennen en motiveren we elkaar. Via het SVT wil ik iets bereiken in het leven.”

Op de tweede dag konden de deelnemers aan de bak met de DCP. Later in het traject wordt de proef opnieuw afgelegd om te zien in hoeverre de meiden vooruitgang hebben geboekt.

‘Vaak wordt van buitenaf bepaald dat vrouwen iets niet kunnen’

Meiden/jongens

Er zit een duidelijk verschil tussen de jongensgroepen en deze meidengroep, zegt Stephany Laurens van de CURMIL. “De jongens pakken we fysiek wat zwaarder aan. Bij de meiden zijn de behoeften anders; moeten we meer praten om gedragsverandering te bereiken. Ook houden we rekening met het feit dat vrouwen nou eenmaal ongesteld worden. Daar kunnen bepaalde emoties bij komen kijken.”

Het is belangrijk dat de groep ziet wat vrouwen allemaal kunnen, stelt Laurens. Daarom zitten er bewust ook vrouwen in het instructieteam van de CURMIL. Zij fungeren als rolmodel en kunnen deelneemsters motiveren. “Want vaak wordt van buitenaf al bepaald dat vrouwen iets niet kunnen. Dat slaat natuurlijk nergens op.”

Sport en spel wordt gebruikt om SVT-deelnemers samen te laten werken. In het instructiekader zitten vrouwelijke militairen als rolmodel.

Geen wapens

De training is op militaire leest geschoeid, maar de deelnemers hanteren zeker geen wapens, benadrukt projectleider Look. Bepaalde militaire basistraining zoals de DCP, een kamp opzetten en op bivak gaan, worden gebruikt om competenties zoals samenwerken, discipline en doorzettingsvermogen te kweken. “Zo proberen we gedragsverandering bij de jongeren te bewerkstelligen”, aldus Look.

Survivallen

Deelnemers worden na het SVT overigens niet ‘losgelaten’. Zij krijgen begeleiding tijdens een leer-werktraject van 7 tot 9 maanden. Hier is Defensie niet bij betrokken, maar loopt via de Curaçaose overheid. Maar eerst moeten Ra-Mee, Mambi en de anderen de komende maanden nog flink aan de bak. Op een later moment kunnen ze weer een DCP afleggen om te zien of ze hun prestaties naar een hoger niveau hebben weten te brengen. “We gaan ook nog met ze survivallen”, zegt Look met een glimlach. “Dan krijgen ze slechts een kip om te slachten of een lijntje om mee te vissen. Dat wordt een mooie ervaring. Alles bij elkaar genomen zijn het 14 uitdagende weken. Vol belangrijke lessen en ervaringen die ze straks in de burgermaatschappij kunnen gebruiken.”