01

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 7

Prioriteiten: missie, mens en thuisfront

Tekst LTZ 2OC (SD) Joost Margés
Foto SGT Cinthia Nijssen, SM Maartje Roos en SGT Sjoerd Hilckmann

VADM René Tas nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten

“We zeggen vaak: ‘de juiste man op de juiste plaats’; volgens mij ging dat over jou”, aldus sprak scheidend Commandant Zeestrijdkrachten (C-ZSK) vice-admiraal Rob Kramer afgelopen donderdag tegen zijn opvolger en ranggenoot René Tas. Kramer vindt Tas dé man is om ‘dit schip verder naar rustiger vaarwater te leiden’.” Naast C-ZSK is Tas nu ook de nieuwe Admiraal Benelux en daarmee hoofd van de gezamenlijke operationele staf van de Nederlandse en Belgische marine.

VADM Rob Kramer inspecteert de Vaandelwacht en aangetreden troepen, geflankeerd door zijn opvolger, VADM René Tas.

Kramer blikte bij zijn afscheid terug op mijlpalen onder zijn leiding. Een kleine greep: de noodhulp na passages van orkanen Irma en Dorian in het Caribisch gebied, de (inter)nationale inzet in de strijd tegen terreur, de vele drugsvangsten in de West, ontwikkelingen op het gebied van ballistic missile defence en de start van de vervanging van nagenoeg de hele vloot. Natuurlijk bleven ook de eerste vrouwen bij de Onderzeedienst niet onvermeld. Kramer: “Ik hoop oprecht dat mijn aflosser straks de eerste vrouwelijke mariniers mag verwelkomen. Allemaal goede stappen in de richting van een diverse en inclusieve krijgsmacht.”

Blik op de ‘eretribune’, met in het midden demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld.

Killing voor een organisatie

Maar de vertrekkende commandant plaatste ook kanttekeningen, onder meer bij de complexiteit van processen. “Het gaat allemaal te traag. Een gebrek aan wendbaarheid is killing voor een organisatie als de onze. Killing voor het product dat we moeten leveren: veiligheid op en vanuit zee.”

Tegelijkertijd pleitte Kramer wederom voor meer geld, net als hij eerder dit jaar deed met de andere operationele commandanten. “Willen we er in de toekomst toe blijven doen, dan moet er echt wat gebeuren. Na een zeer hoopgevend begin, bij het aantreden van het huidige demissionaire kabinet met een plus 1.5 miljard op de defensiebegroting, zijn we er nu wel achter dat de achterstand na decennia bezuinigingen te groot is. En dat is een understatement.”

VADM Rob Kramer: “Willen we er in de toekomst toe blijven doen, dan moet er echt wat gebeuren”.

Menselijke maat

Bij demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten vond Kramer gehoor. “Er zijn meer financiële middelen nodig om de inzetbaarheid van de marine, en van de andere operationele commando’s, minimaal weer op peil te brengen. De toegenomen dreigingen maken het pure noodzaak om verder te investeren in de bescherming van ons Koninkrijk. Ook op de langere termijn, in een wereld die steeds onvoorspelbaarder wordt.”

De bewindsvrouw sprak verder lovende woorden over de vertrekkende C-ZSK. “Rob, met jouw oog voor mensen heb je een uitermate hoge standaard neergezet voor de menselijke maat van de marine. (...) De matroos, de duiker, de operator van de Netherlands Maritime Special Operations Forces of de jonge officier; wat betekenen strategische keuzes voor hen? Die vraag staat voor jou altijd centraal.” Bijleveld ging ook in op zijn andere verdiensten voor de KM en Nederland en kende Kramer het Ereteken voor Verdienste in Goud toe.

Minister Bijleveld spelt het Ereteken van Verdienste in Goud op bij VADM Kramer.

Geloofwaardige afschrikking

Uiteraard kwam ook vice-admiraal Tas aan het woord om zijn voorganger te danken en zijn intenties uiteen te zetten. Dat deed de nieuwe vlootvoogd later die dag ook in een klassieke Dagorder, gericht aan het voltallige personeel. Zijn prioriteiten: ‘Onze missie, de mens en het thuisfront’. “Onze missie is bijdragen aan veiligheid op en vanuit zee. Van ons wordt verwacht dat we gereed zijn voor de uitvoering van onze nationale en bondgenootschappelijke taken. Dit betekent onder andere bijdragen aan een geloofwaardige afschrikking. Waar deze niet voldoende is: gereed zijn voor het gevecht en het gevecht winnen, met vloot en marinierseenheden, in een joint en bondgenootschappelijk verband.”

“Gereed zijn voor het gevecht en het gevecht winnen, met vloot en marinierseenheden.”

Voor- en tegenspoed

Tas benadrukte vervolgens het belang van innovatie, niet alleen op materieel gebied, maar ook qua personeelsbeleid. Tevens benoemde hij eigenschappen waarmee de mens de Koninklijke Marine effectief laat opereren: moed, doorzettingsvermogen, integriteit, teamgeest en plezier hebben in je werk. Bij dit laatste speelt het thuisfront volgens Tas een cruciale rol. “Als we als militairen weg zijn voor de uitvoering van een missie of oefening, is het ons thuisfront dat de klussen thuis uitvoert, de kinderen verzorgt en contacten met familie, vrienden en kennissen onderhoudt; in voor- en tegenspoed.”

Strak aangetreden onder het toeziend oog van Karel Doorman.

Warme woorden

Tas gaf aan ‘met enorm veel zin en energie’ aan het werk te gaan en besloot met warme woorden aan het adres van zijn voorganger: “Ik dank vice-admiraal Rob Kramer voor zijn geweldige inzet voor de Koninklijke Marine, vooral voor de afgelopen 4 jaar waarin hij met volledige overgave, vol passie en daadkracht de marine leidde. Rob – leider, krijger, zeeman, vriend –, het ga je goed!”

Ook tal van militaire hoogwaardigheidsbekleders waren present.

AOOOPDOPS Hans Hijman werd aangesteld als nieuwe Chef d’Equipage der Koninklijke Marine.

Een evenement als dit zonder Marinierskapel der Koninklijke Marine is ondenkbaar.

21 saluutschoten ter ere van de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten.

Aangetreden adelborsten van het Koninklijk Instituut voor de Marine, met op de achtergrond Zr.Ms. Karel Doorman.

Aangetreden mariniers in gevechtstenue; een uitkomst op een warme dag als deze ten opzichte van veel collega’s….

…zoals deze collega’s.

Fly-by door toestellen van het Defensie Helikopter Commando.