x

01 | 07

Ook de gedrukte zomerversie van Alle Hens ontvangen?

Net als begin 2020 (zie foto) brengt de Koninklijke Marine ook dit jaar eenmalig een gedrukte versie van Alle Hens uit. Naar verwachting ploft dit zomernummer in de tweede week van juli op de mat bij alle marinemensen en andere militairen plus burgermedewerkers die binnen CZSK geplaatst zijn. Behoort u niet tot die categorieën, maar wilt u dit papieren juweeltje ook graag ontvangen, mail dan uw adresgegevens voor 15 juni naar: allehens@mindef.nl. (Uw adresgegevens worden eenmalig gebruikt voor de verzending van Alle Hens. Na verzending zullen uw gegevens worden vernietigd.)

x

09 | 09

SBN René Tas nieuwe C-ZSK

Schout-bij-nacht René Tas is vanaf 9 september 2021 de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten (C-ZSK). Hij volgt vice-admiraal Rob Kramer op, die met functioneel leeftijdsontslag gaat. Tas wordt hiervoor bevorderd tot vice-admiraal en krijgt ook de functie van Admiraal Benelux (ABNL). Tas krijgt de taak om de marine de komende 4 jaar op koers te houden. 

De loopbaan van Tas bij Defensie begon in 1982, bij het Koninklijk Instituut voor de Marine. Hij voer daarna op Hr.Ms. Callenburgh, Hr.Ms. Isaac Sweers, Hr.Ms. Tromp en Hr.Ms. Witte de With. Met dat laatste fregat nam hij als commandocentrale officier deel aan Operatie SHARP GUARD in de Adriatische Zee. Daarna werd hij hoofd van de operationele dienst en later eerste officier aan boord van Hr.Ms. Witte de With. Hierbij nam hij onder andere deel aan een missie in de Perzische Golf en het Verre Oosten. Van 2002 tot 2005 was hij stafofficier strategisch beleid bij de Supreme Allied Commander Europe, waarna hij het commando op zich nam over Hr.Ms. Van Speijk om deel te nemen aan UNIFIL Maritiem. 

Na een plaatsing bij de Defensiestaf, kreeg hij in 2010 als kapitein ter zee het commando over Zr.Ms. Tromp. Het schip nam onder zijn commando deel aan een missie bij de kust van Libië en de anti-piraterij operatie OCEAN SHIELD en het bracht een term door in het Caribisch gebied. Hierna werd hij achtereenvolgens geplaatst bij de directie Aansturen Operationele Gereedheid van de Defensiestaf en bij de Hoofddirectie Beleid, bevorderd tot commandeur, als directeur Integraal Beleid. Sinds 2018 werkt Tas in de rang van schout-bij-nacht bij het hoofdkwartier van de NATO Supreme Allied Commander Transformation in de Verenigde Staten.

x

27 | 05

Jaarlijkse CZSK-herdenking weer in alternatieve vorm

Op 27 mei 2021 vindt voor de veertiende keer de CZSK Herdenking bij het brugcomplex van Hr.Ms. De Ruyter nabij het Marinemuseum plaats. Met deze herdenkingsbijeenkomst wordt blijk gegeven van respect en waardering voor overleden militairen en burgermedewerkers van het CZSK. Tevens wordt steun betuigd aan de nabestaanden.

Ook dit jaar zijn de mogelijkheden van het organiseren van een bijeenkomst als de herdenking beperkt. Om deze reden is wederom besloten een alternatief programma samen te stellen. Het is niet mogelijk om gasten op de locatie, bij het monument ‘Schaduwen van Licht’, te ontvangen. 

Om de herdenking toch voor zoveel mogelijk nabestaanden en andere betrokkenen toegankelijk te maken, verzorgen wij een livestream, zodat de ceremonie thuis of op een andere locatie gevolgd kan worden. De link van de livestream zal begin mei allereerst onder de nabestaanden bekend gesteld worden, en vervolgens op intranet worden gepubliceerd. De CZSK Herdenking start om 11.00 uur en zal tot 12.00 uur duren. Slechts een beperkt aantal medewerkers is hierbij aanwezig. 

Tijdens de herdenking wordt er zowel door C-ZSK als door vertegenwoordigers van de nabestaanden een krans gelegd. Op 29 mei 2008, tijdens de eerste herdenking van het CZSK, zijn alle in actieve dienst overleden KM-militairen en burgermedewerkers van het CZSK, vanaf 5 september 2005 (oprichtingsdatum van het CZSK), herdacht.

x

13 | 04

Wij zijn de marine!

De Koninklijke Marine zit vol prachtige, persoonlijke en soms aangrijpende verhalen. Verhalen van medewerkers die beschermen wat ons dierbaar is. Hun verhalen delen we graag. Ze laten niet alleen zien wat we doen en waarom, maar geven ook aan wie we zijn. Wij zijn de marine! Diverse marinecollega’s zijn ook beschikbaar als spreker voor een presentatie of lezing. Mogelijke onderwerpen zijn leiderschap, crisisbeheersing, kameraadschap en omgaan met tegenslagen. Maar ook missies en werken onder extreme omstandigheden. Een marinespreker aanvragen kan door een mail te sturen naar: marineverhalen@mindef.nl. (Uiteraard houden we bij de aanvragen rekening met de maatregelen rond corona.) Werk je bij de marine en wil je ook jouw verhaal delen? Neem dan contact op via het hierboven genoemde mailadres. In bijgaande video het verhaal van Eric, over hulpverlening na een orkaanpassage in Nicaragua. “Enorm dankbaar gevoel dat we een goede daad hebben kunnen verrichten voor de lokale bevolking.”

x

13 | 04

Wie redt Hr.Ms. Mahu? 

Hr.Ms. Mahu (M880) is de enige nog varende ondiep water-mijnenveger van de Van Straelenklasse die rond 1960 in dienst zijn gesteld bij de Koninklijke Marine. Door de KM is de Mahu in 2003 overgedragen aan de Stichting Promotie Maritieme Tradities, waar oud-marinemensen als vrijwilliger werkzaam zijn. Met veel enthousiasme, inspanning en plezier is het de stichting gelukt om de eenheid de afgelopen jaren in originele staat varend te houden. Door de coronacrisis is deelname aan evenementen al meer dan een jaar helaas niet mogelijk, waardoor inkomsten voor onderhoud zijn weggevallen. Door het vastzitten van de schroefassen zijn wij dit jaar met een hoge rekening van de werf geconfronteerd. Daarom deze noodkreet: wie wil ons een donatie schenken? Als alle (oud-)marinemedewerkers of degenen die de Mahu een warm hart toedragen een kleine gift doen, kunnen wij hopelijk dit unieke schip voor de toekomst bewaren. Uw bijdrage is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. U kunt uw gift overmaken op: NL 55 INGB 0005578761, t.n.v. Stichting PMT, o.v.v.: ‘Red de Mahu’. Meer info via: www.vriendenvandemahu.nl