Tekst Vanessa Strijbosch
Foto SGT Aaron Zwaal

Verkeersveiligheid bevorderd, beveiliging op niveau

Van alle defensielocaties in Nederland ontvangt Marinebasis Den Helder dagelijks de meeste mensen. En dat is voor de basis niet altijd iets om blij mee te zijn. Files tot aan de N9 zijn een bekend fenomeen, tot ergernis van velen. Om de doorstroom in de ochtendspits te bevorderen, was een grote renovatie nodig van de toegangspoorten Vice-admiraal Moormanbrug en Zuidpoort. 8 april werden deze officieel heropend. 

“Het is hier qua drukte net de Efteling, zeg ik altijd gekscherend.” Ronald van Dijke, commandant patrouillegebied Nieuwe Haven weet als geen ander hoe de verkeersstromen naar en op de Nieuwe Haven werken. Hij is tevreden met de nieuwe situatie. Naast de aanpak van de poorten en toegangswegen, zijn volgens hem ook de werkomstandigheden voor de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) verbeterd. “Een grote vooruitgang”, noemt hij het zelfs. “Het is representatief, we kunnen de voertuigen makkelijker kwijt en het werk voor DBBO gaat sneller”, somt hij op.

DBBO-commandant Ronald van Dijke opent vol trots het verbouwde DBBO-gebouw ‘Westwal’ bij de hoofdpoort. Bezoekers worden nu sneller geholpen en er kwam een ontspanruimte voor de werknemers.

Grote luifel

Het meest in het oog springen de grote overkappingen bij de toegangspoorten. Door een technisch snufje in de daken bootst het licht onder de fraaie, grote luifels daglicht na, zodat er constant voldoende zicht is op de toegangspassen. De luifels zijn ook bedoeld om de beveiligers uit de regen te houden, maar omdat die in Den Helder vaak horizontaal binnenkomt, zijn de nieuwe wachthuisjes zo geplaatst dat die dan uitkomst bieden. 

Hopelijk zal dit beeld dankzij het project ‘Herinrichting toegangspartijen’ niet meer zo vaak te zien zijn.

Meer doorstroom

De huisjes zijn voorzien van verwarming, zodat de werkomstandigheden ook in weer en wind, vooral in de koude wintermaanden, prettig blijven. “De heater in het wachthuisje is zeker niet verkeerd”, weet beveiliger Joey Niszen inmiddels uit ervaring. “De luifel vind ik mooi, maar die houdt inderdaad niet alles tegen.” 

Qua verkeersstromen is Niszen helemaal blij met de verbouwing: “Door de dubbele rijbaan voor de toegangswegen, naar zowel de hoofd- als de Zuidpoort, is er een betere doorstroming gekomen. Het werk gaat sneller.”

Beveiliger Joey Niszen is een van de vaste krachten bij de hoofdpoort. Hij vindt de situatie sterk verbeterd.

Veiliger systeem

Genoemde verbeteringen zijn overigens niet de enige aanpassingen. Commandant Marinebasis Den Helder kapitein-luitenant ter zee (LD) Roel Takes licht het project ‘Herinrichting toegangspartijen’ toe: “Doelstelling van het project is het bevorderen van de verkeersveiligheid en het ‘op norm’ brengen van de beveiliging. De toegangspoorten zijn het terrein op gehaald, zodat de controle binnen plaatsvindt. De DBBO-gebouwen kwamen daardoor buiten het marineterrein te liggen. Dat is veiliger, omdat er nog wel eens iemand wegglipte, zonder zich eerst te melden bij het wachtgebouw.”

De DBBO-gebouwen dragen nu de namen van de windstreken met de toevoeging ‘wal’, zo ook bij de Zuidpoort.

‘We moeten nu ervaren of het echt werkt’

Alleen visueel

Overste Takes vervolgt: “Er zijn nu tourniquets voor voetgangers en fietsers en we hebben de slagbomen voorzien van paslezers, net zoals de situatie op de Kromhoutkazerne. Helaas pakt dat hier niet altijd even goed uit. De aantallen bezoekers zijn dusdanig hoog, dat dit systeem niet werkt voor een snelle 100 procent-toegangscontrole. Laat staan bij een storing; dan staat er al snel een file, bijna tot aan Alkmaar. Daarom hebben we besloten om in de spits de paslezers en slagbomen niet te gebruiken, maar om dan visueel te controleren.”

Commandant MBDH KLTZ (LD) Roel Takes: “We hebben een goede verbeterslag gemaakt”.

Voordeel van corona

De verbouwing duurde een jaar. “Een wat langer traject dan we als hoofdgebruiker hadden gedacht”, geeft Takes toe. “Het werd omvangrijker, omdat we niet alleen de poorten, maar ook de toegangswegen er naartoe aanpakten. We hebben in ieder geval een hele goede verbeterslag gemaakt.” Corona zorgde nu eens voor een positief effect, want overlast bleef, vanwege veel thuiswerkers, volgens de overste beperkt aan de poorten.

Poort DMI blijft open

Een ‘broodje speciaal’ in dit project is de aanpak van de vaak lange wachtrij voor de DBBO-post bij het terrein van de Directie Materiële Instandhouding (DMI). “Daardoor ging kostbare tijd verloren en dat leidde tot veel irritatie”, aldus Takes. “We hebben getoetst of het openhouden van de poorten bij DMI afbreuk doet aan het beveiligingsniveau. Dat bleek niet zo te zijn, mede omdat de beveiliging aan de hoofd- en Zuidpoort door de verbouwing is verbeterd.”