Tekst Jopke Rozenberg-van Lisdonk
Foto sergeant Cristian Schrik

Wereldwijd doelen aanwijzen met een 3D-bril

x
Leestijd: 3 minuten

Ze zijn dagelijks op missie in het buitenland, maar slapen iedere nacht thuis. ’s Avonds aan de keukentafel vertellen waar ze die dag ‘geweest’ zijn, is er niet bij. Strikte geheimhouding is verplicht. De targeteers op Volkel helpen commandanten in missiegebieden met het bepalen en inzetten van de juiste wapens. Sinds twee maanden doen ze dat op volle sterkte.

Commandant majoor Chris startte medio 2017 met de opbouw van de Target Support Cell.

Majoor Chris is commandant van deze bijzondere eenheid. Met trots. Target Support Cells zijn er binnen de NAVO namelijk niet zoveel, terwijl de vraag naar de inlichtingenproducten die ze maken, toeneemt. Hoewel hij niet teveel mag ingaan op details, vertelt Chris graag over wat ze doen én hoe ze dat doen.

‘Juiste wapen op het juiste coördinaat’

Wat kan een commandant met jullie inlichtingenproducten?

“Het juiste wapen inzetten voor zijn doel. Daarbij gaat het niet altijd om het vernietigen van vijandelijke eenheden of gebouwen. Je kan ook de functie van een gebouw of voertuig willen uitschakelen. Denk aan een bunker die geen bescherming meer biedt of een voertuig dat niet verder kan. De inhoud van een gebouw kan ook het doel zijn, zoals een vliegtuig in een hangaar. Overigens mogen niet alle militaire objecten zomaar als doel aangemerkt worden, daarvoor moet goedkeuring zijn vanuit de commandant van de coalitie.”

Met een elektronische 3D-bril bekijken targeteers de satellietbeelden.

‘We maken altijd een inschatting van de nevenschade’

Hoe komen jullie tot een betrouwbaar advies?

“We krijgen gedetailleerde plattegronden van militaire inlichtingenorganisaties. Dat zijn 3D-kaarten, waarop we met onze software sterk kunnen inzoomen. We kunnen daarmee goed de objecten bekijken: de afmetingen, hoe het is opgebouwd – bijvoorbeeld het aantal lagen van een gebouw – en het materiaal waaruit het bestaat. Dat laatste kun je niet altijd zien, dat halen we dan uit andere inlichtingenproducten. We informeren onszelf goed over de kenmerken en ontwikkelingen van een land en zijn krijgsmacht. Het ene is verder ontwikkeld dan het andere. Daarbij weten we natuurlijk welke wapens de coalitie tot zijn beschikking heeft en wat je daarmee kunt. Zo kunnen we de commandant adviseren welke wapenopties hij het best kan gebruiken voor het beoogde effect. Daarbij leveren we zeer nauwkeurige coördinaten aan. Bovendien maken we altijd een inschatting van de nevenschade, zodat de bevelvoerder kan afwegen of de inzet van een wapen opweegt tegen de verwachte risico’s.” 

In een dagelijks ochtendoverleg bespreekt Chris de bijzonderheden met zijn team.

‘Op twee inzetlocaties tegelijkertijd aan de slag’

Jullie voeren deze taak sinds kort op volle sterkte uit. Wat houdt dat concreet in?

“We kunnen nu overal ter wereld op twee inzetlocaties tegelijkertijd aan de slag. Dat doen we met twee ploegen en bijbehorende ICT-middelen. We zijn daarmee sinds 31 maart volledig operationeel inzetbaar. We werken vijf dagen per week, maar door samenwerking met andere Target Support Cells wereldwijd kunnen we 24/7 inzet garanderen.”

Werken jullie alleen voor de luchtmacht?

“Nee, we vallen weliswaar onder het Air Combat Command, maar willen doorgroeien naar een joint organisatie met de landmacht en marine. Voor hen maken we nu ook al wapenoplossingen. Daarvoor is de Target Support Cell ook bedoeld. Ik verwacht dat we binnen de opco’s (operationeel commando’s, red.) en ook binnen Europa steeds meer gaan samenwerken. We willen minder afhankelijk zijn van Amerika.”

De Target Support Cell op Vliegbasis Volkel bestaat uit zeventien personen onder wie twaalf targeteers. In de nabije toekomst wil Chris nog twee targeteers en twee ICT’ers opleiden.

‘Niet meer afhankelijk van het buitenland’

Waar worden jullie medewerkers opgeleid?

“Opleidingen verzorgen we tegenwoordig geheel zelfstandig volgens het train-de-trainer-principe. Ik ben erg blij dat we die mijlpaal bereikt hebben. We zijn nu niet meer afhankelijk van opleidingsplaatsen in het buitenland. Alleen voor de initial qualification training-module waarbij je de verwachte nevenschade leert inschatten, moeten we nog naar het buitenland voor de certificering. Wij hebben daarvoor nog geen schoolcode namelijk. De overige modules en de gehele mission qualification training, het praktijkdeel, mogen we wel certificeren. Dat doen we volgens Amerikaanse standaarden, die inmiddels ook door de NAVO zijn overgenomen. Het voordeel van zelfstandig opleiden is bovendien dat we nu ook onze eigen praktijkervaring daarin kunnen meenemen. Inhoudelijk voeren we dus continu verbeteringen door.”

Nieuwe targeteers worden sinds kort in eigen huis opgeleid.

‘Strategische inzet nu, tactische uitvoering later’

Hebben jullie het druk momenteel?

“Ja, de volledig beschikbare capaciteit wordt benut. Waarvoor precies mag ik niet zeggen. Het gaat dan overigens niet altijd om directe inzet hoor, we doen ook heel veel voorbereidend werk en vullen daarmee al een aardige database. Die strategische inzet nu, helpt een mogelijke tactische uitvoering later. Ook produceren we oefenmateriaal voor de Nederlandse krijgsmacht, zodat de eenheden bekend raken met onze producten. Als het ooit nodig mocht zijn, weten ze wat ze van ons kunnen vragen.”

Vanaf Volkel op buitenlandmissie met een 3D-bril op je neus.