.

Luchtmachtmusici zetten boostervaccinaties

Normaal zijn ze in deze tijd van het jaar druk met concerten, maar nu die niet meer doorgaan wegens corona, helpen alle vijftig muzikanten van het Orkest Koninklijke Luchtmacht vanaf woensdag 22 december met het zetten van boostervaccinaties.

Van een aantal mensen is zelfs het verlof ingetrokken, vertelt orkestdirecteur majoor Toine Jongbloets. “Maar ik merk dat mijn mensen het een eervolle taak vinden”, verkondigt hij trots aan EditieNL van RTL4.

De muzikanten worden daags voor hun inzet opgeleid. Twintig van hen gaan werken als prikker en dertig zorgen voor de ondersteuning daarvan, zoals het aanmelden van cliënten op de locaties. 

In totaal levert de luchtmacht tweehonderd militairen om de GGD te helpen bij het ‘boosteren’ en het afnemen van coronatesten. Ook landmacht- en marine militairen helpen mee. Defensie zet momenteel vijftienhonderd militairen in en heeft er vijfhonderd stand-by staan. Ze werken in diverse regio’s in het land. Foto: Paul Tolenaar

Chinook-bemanning schiet te hulp na ongeluk

“Doorvliegen was geen optie”, aldus kapitein-vlieger Thijs van 298 Squadron. Samen met zijn collega’s kwam hij op 14 december in actie na een ernstig auto-ongeluk op de N59 tussen Oude-Tonge en Bruinisse. 

Tijdens eens testvlucht met de nieuwe Chinook CAAS ziet de bemanning een ravage op de Rijksweg. “De bewolking zorgde voor slecht zicht, daarom vlogen we wat lager toen we over de dijk heen kwamen”, vertelt Thijs. “We zagen een vrachtwagen en twee personenauto’s, omgeven door brokstukken. Het ongeluk was echt net gebeurd. Er waren nog geen hulpdiensten. We wisten niet óf we iets konden doen, maar we wilden helpen. Doorvliegen was voor geen van ons een optie.”

De Chinook landt op gepaste afstand op de langgerekte dijk. Eenmaal op de grond stuiven de twee loadmasters en de techneut de kist uit om te helpen. Na het uitzetten van de heli sluiten de vlieger en copiloot aan. Het is ‘hulp uit zeer onverwachte hoek’, aldus weginspecteur Mark Bakelaar, die de vliegers vanaf de grond om hulp wenkte. De medewerker van Rijkswaterstaat was ook net ter plaatse en stond er als hulpverlener vooralsnog alleen voor.

Thijs: “Samen hebben we de eerste hulp verleend. Een voertuig stond overdwars op de weg. Daarin zat iemand die was overleden. Voor hem konden we helaas niets meer betekenen. In het voertuig naast de vrachtwagen zaten twee mensen. De man was op eigen kracht al uit het voertuig gekomen; de vrouw zat bekneld. Haar eruit halen was niet mogelijk. Daarom hebben we haar gerustgesteld tot de hulpdiensten er waren. Onze loadmaster heeft de traumaheli nog begeleid naar een landingsplek. Toen we niets meer konden betekenen, zijn we vertrokken.”

Terugkijkend noemt de vlieger het een bizarre samenloop van omstandigheden. Wat enkel een testvlucht had moeten zijn, ontaarde in hulpverlening. Thijs benadrukt: “We zijn overweldigd door alle reacties. We hebben echt een heel bescheiden rol gespeeld. Maar ik ben blij dat we iets hebben kunnen doen.” Foto’s: iGO/Wilko van Dam

Onderzoek verminderen geluidsbelasting F-35

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) onderzoekt de mogelijkheden om de geluidsbelasting van de F-35 op Vliegbasis Leeuwarden terug te brengen. Dat gebeurt op verzoek van vliegbasiscommandant kolonel Henk Doorten.

Omwonenden ondervinden veel hinder door de vliegoperaties van het jachtvliegtuig. Dat blijkt uit gesprekken met hen en met de AuditCommissie van het Permanent Geluidsmeetnet, in deze rol de belangenhartiger van de omwonenden. Vooral bij de start en landing van het toestel is het geluid hinderlijk. “We kunnen het geluid niet wegnemen, maar we kunnen wel onderzoeken hoe we de hinder omlaag kunnen brengen", reageert Doorten. "Daarmee hoop ik de balans tussen onze vliegbewegingen en de leefbaarheid in de omgeving te herstellen.”

Het NLR gaat samen met 322 Squadron de huidige vliegprocedures optimaliseren om de hinder te verminderen. Dat gebeurt met gebruik van eigen data en die van het geluidsmeetnet. Deze procedures worden in de simulator getest en daarna in het echt uitgeprobeerd. De geoptimaliseerde profielen worden vervolgens voorgelegd aan de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM), waar ook vertegenwoordigers van dorpen en gemeenten in zitten. Het COVM is het orgaan dat een voorkeur kan uitspreken welke van de geoptimaliseerde procedures de vliegbasis in de toekomst gaat gebruiken. Foto: adjudant Arnoud Schoor

NH90 onderschept opnieuw drugs

In het Caribisch gebied is voor de derde keer in korte tijd een drugstransport onderschept.

De NH90-boordhelikopter ontdekte de drugsboot (go-fast) op 17 november tijdens een patrouille. Hierop zette het patrouilleschip Zr.Ms. Holland de achtervolging in met behulp van haar twee snelle FRISC-onderscheppingsvaartuigen. Aan boord daarvan zat een gecombineerd team van de US Coast Guard en het Korps Mariniers. De helikopter ondersteunde de boardingoperatie vanuit de lucht. De vangst van 235 kilo cocaïne werd onlangs pas bekendgemaakt.

De US Coast Guard hield beide opvarenden uit de Dominicaanse Republiek aan. De verdachten en de contrabande zijn overgedragen aan een schip van de Amerikaanse kustwacht voor vervolging in de Verenigde Staten.

Eind oktober wisten de helikopter- en scheepsbemanning ook al twee drugstransporten te onderscheppen met een totaal van zo’n 535 kilo verdovende middelen. Foto’s: Defensie

Inspectierapport NH90-crash openbaar

Het is niet mogelijk sluitend vast te stellen wat de oorzaak is geweest van het noodlottige ongeval met de NH90 maritieme gevechtshelikopter op 19 juli vorig jaar. Dat concludeert de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD).

Twee bemanningsleden kwamen om het leven bij de crash in het Caribisch gebied. Twee anderen wisten uit de helikopter te ontsnappen. Demissionair minister Henk Kamp stuurde het inspectierapport ‘Luchtvaartongeval NH90 Aruba’ van de IVD op 2 december naar de Tweede Kamer.

Er zijn in het onderzoek geen aanwijzingen gevonden dat invloeden van buitenaf, zoals het weer en omstandigheden rondom het schip of technisch falen van de helikopter, het ongeval hebben doen ontstaan. In de gebeurtenissen voorafgaand aan het ongeval identificeerde de inspectie enige factoren die mogelijk het (niet) handelen van de bemanning verklaren, zoals een verminderd omgevingsbewustzijn, een beperkt risicobewustzijn en de mogelijkheid dat de vlieger dacht dat de helikopter zich in een ‘Vortex Ring State’ bevond (dit is een vluchtconditie waarbij een helikopter door recirculatie van de luchtstroom door het rotorsysteem ondanks hoog geselecteerd vermogen snel hoogte verliest en waarbij de controle over de helikopter sterk verminderd is).

Hoewel de cockpitbemanning voldeed aan het vereiste vaardigheidsniveau, ziet de inspectie in haar onderzoek toch aanleiding aandacht te vragen voor het leren omgaan met complexe vliegmanoeuvres in opleiding en training en de ervaringsopbouw van boordvliegers.

Er zijn al verbeteringen doorgevoerd om de ervaring van gezagvoerders meer inzichtelijk te maken. Zo begeleidt een coach met een achtergrond als vlieginstructeur of -trainer hen in hun ontwikkeling. Deze richt zijn aandacht op de besluitvorming van de aankomend gezagvoerder in complexe situaties. Het inzicht in ervaring komt van pas bij onder meer het samenstellen van helikopterbemanningen.

Ook zijn er verschillende maatregelen genomen die de kans op een succesvolle ontsnapping onder water vergroten. Zo wordt nu de juiste positionering van de veiligheidslijn benadrukt in trainingen en handleidingen. Deze lijn wordt tevens uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 op twee punten aangepast. Daarnaast is de zichtbaarheid onder water van de ontsnappingsluiken verbeterd.

Verder is de frequentie van de overlevingstraining verhoogd en gebeurt het ‘droog oefenen’ van de ontsnappingshandelingen nu weer in een echte helikopter. Ook is de uitrusting waarmee wordt geoefend, gelijk getrokken met de stukken die worden gebruikt tijdens een operatie. Denk aan helmen en vesten. Het aantal praktische trainingen in het water is eveneens verhoogd. Om ook in de toekomst te garanderen dat de overlevingstrainingen van de Survival, Evasion, Resistance & Extraction (SERE) school aangesloten blijven bij de operationele ontwikkelingen, wisselen de operationele eenheden en de school voortaan periodiek hun ervaringen uit. Foto: Dave de Vaal

Luchtmacht en NLR verdiepen samenwerking

Met het ondertekenen van het convenant 'Verdieping Kennis en Innovatie Lucht- en Ruimteoptreden’ hebben de luchtmacht en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) het strategisch partnerschap kracht bijgezet.

De komende vier jaar wordt intensief samengewerkt aan de ontwikkeling van de luchtmacht naar een toekomstbestendige organisatie. Beide partijen halen daarbij maximale synergie uit de militaire en civiele ontwikkelingen in het lucht- en ruimtedomein. Dat staat in het convenant dat deze maand door Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt en Algemeen Directeur NLR Michel Peters in Amsterdam werd ondertekend.

Het NLR ondersteunt de luchtmacht met kennis en faciliteiten bij het zoeken naar strategische oplossingen en innovatie zoals de transitie naar multi-domain operations en ontwikkelingen binnen ruimte- en cyberdomein. Foto: NLR

Tekst: Jopke Rozenberg-van Lisdonk en kapitein Saminna van den Bulk