Tekst Jopke Rozenberg-van Lisdonk

Personeelsnieuws

Van Beljouw Commandant Air Support Command i.o.

Kolonel Erwin van Beljouw wordt per 1 januari Commandant Air Support Command (ASC) in oprichting (i.o.). Hij wordt dan tevens bevorderd tot de rang van commodore. Het ASC gaat bestaan uit het huidige Logistiek Centrum Woensdrecht, de Koninklijke Militaire School Luchtmacht en het Centrum voor Mens en Luchtvaart. De oprichting van het nieuwe commando is onderdeel van de transitie naar de 5e Generatie Luchtmacht.

De voornaamste opdracht voor Van Beljouw de komende jaren is het aanpassen en inrichten van een efficiënte organisatie die alle CLSK-ondersteuning samenbrengt.

De kolonel speelde eerder al een rol in verbeterprojecten voor de bedrijfsvoering. Na diverse (leidinggevende) functies op onder meer Vliegbasis Leeuwarden, het Logistiek Centrum Woensdrecht en een uitzending naar Afghanistan, werkte hij vijf jaar op de Haagse Bestuursstaf. Twee jaar geleden keerde hij terug naar de luchtmacht als Hoofd Programma Management.

Het ASC wordt één van de vijf commando’s van de Koninklijke Luchtmacht, dat verder bestaat uit het Defensie Helikopter Commando, het Air Mobility Command, het Air Combat Command en de Staf CLSK. Foto: Edward Osendarp

NAVO-topfunctie voor Laurijssen

Commodore Richard Laurijssen wordt met ingang van 1 januari 2022 Chef Staf van het operationele NAVO-commando Joint Support Enabling Command in het Duitse Ulm. Hij wordt dan tevens bevorderd tot generaal-majoor. Laurijssen droeg na ruim vier jaar op 1 december de leiding van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) al over aan kolonel Johan Poncia.

De taken die Laurijssen heeft in zijn rol als Directeur Materiële Instandhouding worden vanaf januari overgenomen door kolonel Jan Verhulst.

Laurijssen werkte op verschillende niveaus bij operationele (geleide wapen-)eenheden. Het bredere technisch-logistieke domein is de rode draad in zijn loopbaan, hij bekleedde daarin zowel commandantenfuncties als posities op het adviserende vlak. Laurijssen ging meerdere keren op uitzending, onder meer naar Turkije tijdens de 1e en 2e Golfoorlog. Ook was hij een half jaar VN-waarnemer in voormalig Joegoslavië. Ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en plannen deed Laurijssen op in functies bij de Staf CLSK, de Defensiestaf en de Defensie Materieel Organisatie. Bij die laatste was hij enkele jaren directeur Wapensystemen en Bedrijven.

Foto’s v.l.n.r: commando-overdacht LCW in Hangaar 374 op Vliegbasis Woensdrecht, kolonel Johan Poncia (foto’s: sergeant Sjoerd Hilckmann) en kolonel Jan Verhulst (foto: KLu)

Traas gaat snel inzetbare NAVO-luchtcommando leiden

Commodore Denny Traas is vanaf medio januari 2022 de nieuwe commandant van het NATO Deployable Air Command & Control Centre (DACCC). Nederland vervult deze functie afwisselend met Italië, steeds voor een periode van drie jaar. Op 1 januari krijgt Traas de rang van generaal-majoor. Bert de Smit volgt Traas op als Directeur Operaties bij het Commando Luchtstrijdkrachten.

Het DACCC levert uitzendbare capaciteit op het gebied van commandovoering voor de luchtcomponent van de NAVO. De organisatie stelt onder meer personeel gereed voor de aansturing van luchtoperaties. Ook beschikt het DACCC over een (snel) uitzendbare eenheid voor luchtruimbewaking (command & control van luchtoperaties, inclusief wapeninzet, air-traffic management, air surveillance en luchtbeeldopbouw). Op dit moment werken zestien landen met zo’n driehonderd medewerkers samen in het DACCC vanuit Poggio Renatico (Italië).

Voor zijn huidige functie als Directeur Operaties CLSK was Traas Directeur Wapensystemen en Bedrijven bij de Defensie Materieel Organisatie. Daarvoor had hij de leiding over de afdeling Luchtoptreden van de Directie Plannen op de Defensiestaf. Hij was destijds nauw betrokken bij de besluitvorming over het project Vervanging F-16. In de jaren ervoor was hij vooral werkzaam in de jachtvliegwereld. Zo werd hij meerdere keren als jachtvlieger uitgezonden voor luchtoperaties boven de Balkan. Later slaagde hij als F-16-wapeninstructeur. Ook bekleedde hij functies als Commandant 322 Squadron, Plaatsvervangend Commandant Operaties Vliegbasis Leeuwarden en Commandant Vliegbasis Leeuwarden. Hij werd meerdere keren in een leidinggevende rol uitgezonden naar Afghanistan. Zo was hij Deputy Chief Regional Air Operations Coordination Centre South in Kandahar en Commandant Air Task Force (F-16) in Mazar-e-Sharif. Foto: Defensie

De Smit nieuwe Directeur Operaties CLSK

Bert de Smit zal vanaf 1 januari 2022 de functie van Directeur Operaties bij het Commando Luchtstrijdkrachten bekleden. Hij is daarvoor op 7 december bevorderd tot commodore. Zijn huidige functie als afdelingshoofd Luchtoptreden bij de Directie Plannen van de Defensiestaf wordt overgenomen door kolonel Laurens Jan Vijge.

Als Directeur Operaties gaat De Smit de Commandant der Strijdkrachten adviseren over het operationele luchtoptreden en de inzetplanning. Ook is hij onder meer verantwoordelijk voor de afstemming van de verdeling en inzet van personeel en materieel voor operaties.

De F-16 en later (ook) de F-35 stonden tot dusver centraal in de loopbaan van de commodore. Zo werd hij tussen 1993 en 2002 meerdere malen uitgezonden als jachtvlieger. De Smit was actief boven onder meer voormalig Joegoslavië, Kosovo en Afghanistan. Hij vloog in totaal zo’n 2.600 uur op de F-16. Daarna werd De Smit geplaatst bij het F-35-programma in de VS. Zijn inzet daar leverde hem onder meer de Amerikaanse Meritious Service medal op. Vervolgens kreeg hij het commando over het 312 Squadron en had een plaatsing op de luchtmachtstaf. De Smit keerde daarna terug naar de VS om daar samen met Amerikaanse, Engelse en Australische collega’s invulling te geven aan de Initiële Operationele Test en Evaluatiefase van de F-35. Voor deze inzet ontving hij de Legion of Merit medal. De Smit maakte zo’n vijfhonderd vlieguren op het nieuwe jachtvliegtuig.

Viaducten vernoemd naar omgekomen Apachevliegers

Ruim zesenhalf jaar na hun dodelijk ongeluk in Mali zijn twee viaducten vernoemd naar Apachevliegers Ernst Mollinger en René Zeetsen. Dat gebeurde op donderdagavond 2 december. De militairen verongelukten op 17 maart 2015 toen hun Apache neerstortte tijdens hun inzet voor de VN-vredesmissie MINUSMA.

De vliegers maakten deel uit van het 301 Squadron dat gehuisvest is op Vliegbasis Gilze-Rijen. Niet ver daarvandaan draagt het viaduct bij Molenschot over de Rijksweg A58 nu de naam ‘Eerste luitenant-vlieger Ernst Mollinger’. Het viaduct van de A73 over de Venloseweg in Venlo heet nu ‘kapitein-vlieger René Zeetsen’. De locatie bevindt zich vlakbij de voormalige woonplaats van de vlieger. De ceremoniële onthulling van beide viaducten is vanwege COVID-19 tot nader order uitgesteld.

Commandant Defensie Helikopter Commando commodore Robert Adang is ingenomen met de vernoeming. “De waardering die daaruit spreekt is niet alleen van belang voor de nabestaanden, maar steunt ons als militairen bij het werk dat we doen.” De collega’s van het 301 Squadron beamen dit. “Hun namen zijn nu ook zichtbaar in de maatschappij, dat betekent veel voor ons.”

Sinds vorig jaar is al een aantal keren een viaduct, ecoduct of brug vernoemd naar militairen die tijdens een (vredes)missie sneuvelden in bijvoorbeeld Irak, Afghanistan of Cambodja. Dit gebeurt op initiatief van de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid. Het Veteranen Platform leidt het project dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten. Het is de bedoeling dat de komende jaren circa veertig bruggen, viaducten en ecoducten naar militairen worden vernoemd. Dit eerbetoon is tevens bedoeld om het Nederlandse volk erop te attenderen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat sommige militairen hiervoor de hoogste prijs hebben betaald. Foto links: sergeant Jasper Verolme; rechts: Defensie

Kaartverkoop Invictus Games gestart

Voor de vijfde editie van de Invictus Games is deze maand de kaartverkoop van start gegaan. Het internationale sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen vindt komend jaar van 16 tot en met 22 april plaats in Den Haag. Veteranen kunnen tegen het gereduceerde tarief van vijf euro een ticket kopen en krijgen daar twee consumptiemunten bij.

De spelen zijn bedoeld om herstel te stimuleren en revalidatie te ondersteunen. Verder moeten de Invictus Games tot meer begrip en respect leiden voor (oud) militairen die hun land dienen of dat hebben gedaan.

De Invictus Games zijn een initiatief van de Britse prins Harry. De eerste spelen waren in 2014 in Londen. Daarna volgden ze in 2016 in het Amerikaanse Orlando, in 2017 in het Canadese Toronto en in 2018 in het Australische Sydney. De komende games zijn vanwege COVID-19 al twee keer uitgesteld.

Bezoek voor meer info en tickets: www.invictusgames2020.com/tickets. Veteranen kunnen (maximaal twee) tickets tegen een gereduceerd tarief bestellen via: https://www.nlveteraneninstituut.nl/ontmoeten/sport/invictus-games/

Vrijwilligers Invictus Games gezocht

De organisatie van de Invictus Games The Hague is op zoek naar duizend vrijwilligers. Niet alleen ter ondersteuning van de deelnemers, maar ook voor de ‘Friends & Family’ die met hen meereizen.

Zin en tijd om te helpen? Geef je dan op via EventMakers, een landelijke platform voor vrijwilligers in sportevenementen. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Aanmelden kan via https://www.eventmakers.nl/Invictus-Games-The-Hague-2022.

Let op: tijdens de Invictus Games worden de legeringsplaatsen in Den Haag (Frederikkazerne), Rijswijk (Majoor Jan van Linzel Complex) en Rotterdam (van Ghentkazerne) vrij gehouden voor de Defensiemedewerkers die door de Directie Aansturen Operationele Gereedstelling (DAOG ) beschikbaar worden gesteld voor werkzaamheden voor, tijdens en na de spelen. Deze legeringsplaatsen zijn dus niet beschikbaar voor vrijwilligers.

Coalitieakkoord: meer geld voor Defensie

De komende kabinetsperiode gaat er jaarlijks drie miljard euro extra naar Defensie. Dat staat in het coalitieakkoord dat op 15 december is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het geld is dringend nodig en stelt de krijgsmacht in staat om de operationele gereedheid fors te verbeteren.

Volgens het coalitieakkoord wordt het extra geld aangewend voor het inlopen en wegwerken van achterstanden. Van de drie miljard is 1,85 miljard bestemd voor het versterken van de krijgsmacht, een half miljard voor de modernisering van het loongebouw en arbeidsvoorwaarden. Het overige deel wordt gereserveerd voor de gevechtsondersteuning, inzetvoorraden, digitalisering, innovatie, nieuwe cybercapaciteit en wapensystemen. Voor het inlopen en wegwerken van achterstanden bij vastgoed, IT en instandhouding en onderhoud van materieel wordt structureel 1,15 miljard euro gereserveerd.

Overigens is het bedrag dat naar Defensie gaat binnen de kabinetsperiode hoger. In 2024 gaat het om een verhoging van de begroting met 4,1 miljard en in 2025 om 4,2 miljard. Daarmee voldoen de uitgaven aan Defensie in 2024 volgens de huidige verwachting aan het Europees NAVO-gemiddelde van 1,85 procent van het bruto binnenlands product. Dat is overigens niet genoeg voor de gestelde eis: die is twee procent.

Tijdens het debat over het coalitieakkoord is Mark Rutte aangesteld als formateur. Hij gaat zoeken naar bewindspersonen voor zijn vierde kabinet. De verwachting is dat die in de eerste helft van 2022 aantreden. Onder leiding van de te benoemen nieuwe minister van Defensie wordt vervolgens een defensienota opgesteld met concrete doelstellingen, plannen en maatregelen.

Einde voor Stichting Luchtmacht Recreatie en Promotie

Eind oktober vond de opheffingsvergadering plaats van de Stichting Luchtmacht Recreatie en Promotie (SLRP). De stichting is ruim dertig jaar geleden opgericht met als doel het ondersteunen van promotieactiviteiten en het bevorderen van recreatiemogelijkheden voor het personeel van de Koninklijke Luchtmacht.

Het bestuur van de stichting hield zich de afgelopen decennia bezig met drie hoofdactiviteiten: het in de vaart houden en verhuren van drie Doerak-motorjachtjes, het organiseren van zweefvliegweken of -weekenden op de Luitenant-generaal Bestkazerne (voorheen Luchtmachtbasis De Peel) en het organiseren van vliegweken of -weekenden met een microlight aircraft in Westerwolde.

Vanuit de KLu is geen behoefte meer aan een dergelijke stichting. Ook wordt het luchtmachtpersoneel prima in staat geacht zelf vergelijkbare activiteiten te organiseren of eraan deel te nemen. Daarom heeft het SLRP-bestuur in overleg met de Commandant Luchtstrijdkrachten besloten de stichting op te heffen.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht (KNVOL) zet de vliegactiviteiten van de SLRP voort voor de leden van de Netherlands Air Cadets. Bij voldoende capaciteit kunnen ook gewone KNVOL-leden ervan gebruikmaken.

Tijdens de opheffingsvergadering reikte Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten generaal-majoor Elanor Boekholt O‘Sullivan de Waarderingsspeld Koninklijke Luchtmacht uit aan de bestuursleden: voorzitter kolonel b.d. Ben Werger, penningmeester Nico Rost, coördinator zweefvliegen majoor b.d. Ad Drijgers en secretaris majoor b.d. Jaap Floor. Botenbeheerder Piet Schenk ontvangt de speld op een later moment. Foto’s: SLRP