10

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 06 | 2021

8 dingen die je wil weten

.

Elfstedentocht als afscheid Leeuwarder F-16’s

Op 1 juli komt er een einde aan 42 jaar operaties met de F-16 vanaf Vliegbasis Leeuwarden. Om dat voor de omgeving niet ongemerkt voorbij te laten gaan, vlogen op 22 juni drie toestellen een formatievlucht volgens de Elfstedentochtroute. Dat deden ze tweemaal. Net als de eerst afgeleverde F-16 dat voor zijn aankomst op Leeuwarden in 1979 deed. Friesland bedankt!

Luchtfotograaf adjudant Arnoud Schoor nam vanuit een extra toestel foto’s van de formatie boven alle elf steden. Bekijk ze hieronder.

Leeuwarden (Ljouwert)

Sneek (Snits)

IJlst (Drylts)

Sloten (Sleat)

Stavoren (Starum)

Hindeloopen (Hylpen)

Workum (Warkum)

Bolsward (Boalsert)

Harlingen (Harns)

Franeker (Frjentsjer)

Dokkum (Dokkum)

Finish in Leeuwarden (Ljouwert)

Route afscheidsvlucht F-16

Laatste retourtje Afghanistan voor KDC-10

Met een zogenoemde waterboog nam Al Minhad Air Base in Dubai op vrijdag 25 juni afscheid van de KDC-10. Het toestel vloog die dag de laatste geplande retourvlucht naar Afghanistan. De vliegtuigcrew bracht daarmee de laatste Nederlandse militairen terug naar Nederlandse bodem.

Op Vliegbasis Eindhoven werd de bemanning na de landing begroet door Chef Staf Air Mobility Command luitenant-kolonel Remco Baerveldt en commandant 334 Squadron luitenant-kolonel Erik Boekelman (bekijk onderstaande video). Later dit jaar wordt definitief afscheid genomen van de laatste KDC-10.

De transportvliegtuigen vervoerden jarenlang talloze passagiers en tonnen aan vracht naar missiegebieden, waaronder Afghanistan. Voor veel militairen in het uitzendgebied was de KDC-10 een symbolische schakel met het thuisfront. Naast het noodzakelijke materieel bracht het vaak post. Ook vlogen velen met het toestel terug naar Nederland na afloop van hun uitzending. Video: BroekhuizenWirtz; foto: KLu

NH90 helpt bij drugsvangsten Caribisch gebied

De NH90 maritieme gevechtshelikopter van patrouilleschip Zr.Ms. Holland hielp op 11 juni in één nacht bij het onderscheppen van twee grote drugstransporten in de Caribische Zee.

Bij de eerste achtervolging kwamen de twee snelle FRISC-motorboten in actie. Na waarschuwingsschoten waarop de go fast van de smokkelaars niet reageerden, werd de boot met gerichte schoten op de buitenboordmotoren gestopt. In de vroege ochtend werd een tweede go fast ontdekt. Ook die negeerde meerdere stoptekens waarop waarschuwingsschoten werden gelost. Nadat ook daarop niet werd gereageerd, zijn de buitenboordmotoren kapotgeschoten vanuit de NH90 boordhelikopter. Met hulp van de US Coast Guard werden opvarenden gearresteerd. Die nacht is in totaal 1.285 kilo cocaïne in beslag genomen. Foto: Defensie

Baanrenovatie Gilze-Rijen – helikopters vliegen anders

De renovatie van de hoofdbaan van Vliegbasis Gilze-Rijen gaat op 1 juli van start. De werkzaamheden daarvoor zijn opgedeeld in drie fasen. Tijdens de eerste wordt bodemonderzoek uitgevoerd. Daarbij ligt de focus op het traceren van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk aanwezig zijn. Bij het aantreffen van niet-gesprongen explosieven of delen daarvan, worden deze geruimd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Fase twee bestaat uit het verwijderen van de oude asfaltlaag. Daarnaast worden ook enkele oude bunkers naast de hoofdbaan gesloopt en een stukje van de taxibaan gereconstrueerd. Aansluitend wordt in de derde fase de nieuwe asfaltlaag aangebracht. Daar bovenop komt in september een stroeve zogeheten anti-skid-laag waardoor vliegtuigen een kortere remweg hebben en de levensduur van de baan verlengd wordt. Tot slot krijgt de baan weer belijning en verlichting.

Tijdens de baanrenovatie vliegen de helikopters andere routes dan gebruikelijk omdat ze niet van de startbanen gebruik kunnen maken. Daarom vindt een deel van het circuitvliegen en andere lokale training plaats vanaf de Vliegbases Volkel en Woensdrecht. Hierdoor is het aantal vliegbewegingen op Gilze-Rijen tijdelijk lager. Voor de oost-westrichting is een aantal alternatieve start- en landingspunten aangewezen. Voor deze punten maken de helikopters hoofdzakelijk gebruik van een circuit ten zuiden van de hoofdbaan. Daarmee voorkomt het Defensie Helikopter Commando (DHC) dat helikopters veelvuldig om Hulten heen moeten vliegen. De circuits in de noord-zuidrichting blijven onveranderd. Op deze manier probeer het DHC het geluid zoveel mogelijk te spreiden en zo evenredig mogelijk te verdelen in de omgeving.

Een baanrenovatie zoals deze is eens in de tien jaar noodzakelijk. Door het afsluiten van de hoofdbaan is het niet mogelijk om bezoekend vastvleugelig vliegverkeer zoals de F-16 te ontvangen. Begin dit jaar was de hoofbaan nog een aantal maanden gesloten voor het aanleggen van een vliegtuigafreminstallatie.

Defensie tekent intentieverklaring Wings for Aid

Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt en directeur Wings for Aid (W4A) Barry Koperberg ondertekenden op 8 juni een intentieverklaring. Daarmee geven beide partijen aan te willen samenwerken aan drone-capaciteit voor het droppen van hulpgoederen bij humanitaire rampen. Defensie ondersteunt deze organisatie al sinds 2015 met het faciliteren van testlocaties zoals Vliegbasis Deelen, advies, materiaal en draagt financieel bij aan het ontwikkeltraject. 

Wings for Aid is een niet-gouvernementele organisatie – dus onafhankelijk van de overheid – die zich richt op de ontwikkeling van zogenoemde cargo-drones en valdozen. Zo heeft W4A een kartonnen doos ontwikkeld, die op afstand zonder parachute wordt afgeworpen waarmee hulpgoederen heelhuids landen in bijvoorbeeld rampgebieden. W4A heeft nu een eerste prototype drone dat acht dozen van elk twintig kilo kan droppen op een afstand van vijfhonderd kilometer. Voor nu heeft de organisatie toestemming om bij de DLR (het Duitse nationale lucht- en ruimtevaartcentrum) onder zogeheten VLOS-omstandigheden te vliegen (Visual Line of Sight). Dat houdt in dat de drone binnen het directe zicht van de bedienaar vliegt.

Defensie heeft de intentie om dit concept ook binnen de organisatie in te zetten, onder andere bij land- en luchtmacht. De tot nu toe behaalde resultaten van W4A zijn een startpunt voor een gezamenlijk innovatietraject. Foto links: sergeant Cristian Schrik; rechts: Wings for Aid

Geen eenduidige oorzaak schade F-16 door boordkanon

In 2019 raakte boven de Cornfield range op Vlieland een F-16 beschadigd door munitie uit het eigen boordkanon. Na onderzoek van het schietincident blijkt de oorzaak niet eenduidig vast te stellen. Dat meldt de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) in een onderzoeksrapport dat op 25 mei naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het uiteenvallen van een oefengranaat tijdens het afvuren, veroorzaakte volgens de IVD de schade aan het jachtvliegtuig. De inspectie concludeert verder dat de veiligheid van de vlieger en de functionarissen op de controletoren van de Cornfield range niet in het geding is geweest. De IVD vermoedt dat het uiteenvallen van de boordmunitie mogelijk is veroorzaakt door schade aan de patroon. Die zou zijn ontstaan in externe apparatuur tijdens het laden, of in de transportbanden van het F-16 boordkanon.

In het verleden werd niet afgevuurde munitie hergebruikt. Daardoor zijn niet verschoten patronen meerdere malen geladen en ontladen. Dat was tijdens het incident in 2019 niet het geval, waarbij het nieuwe munitie betrof. Ondanks dat besloot Defensie begin dit jaar toch F-16 oefenmunitie, waarvan een deel is verschoten, niet meer te hergebruiken. Foto: KLu

Stoffelijke resten bij berging Wellington bommenwerper

De berging van een Vickers Wellington in het Noord-Hollandse Nieuwe Niedorp, is op 17 juni afgerond. Vanaf 25 mei werd de crash site afgegraven en is met speciale apparatuur de kleigrond gezeefd en schoongespoeld. Daarbij zijn stoffelijke resten van de Tsjechische bemanning gevonden, maar ook diverse onderdelen van de bommenwerper; stukken van de motoren, propellerbladen, zuurstoftanks en munitie.

De Wellington werd in juni 1941 na een bomaanval op Bremen op de terugvlucht naar Engeland door een Duitse nachtjager neergeschoten. Slechts één van de bemanningsleden overleefde de crash. De Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) onderzoekt de stoffelijke resten in de hoop daarmee de andere vijf bemanningsleden te identificeren. Dat gaat enige tijd duren. Over de resultaten worden de Britse en Tsjechische autoriteiten geïnformeerd. De gevonden vliegtuigdelen gaan voor nader onderzoek naar Vliegbasis Woensdrecht en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie vernietigt de munitie. Foto’s: Defensie

Week van de Luchtmacht succesvol

De Luchtmachtdagen gingen dit jaar helaas niet door. Als alternatief werd de ‘Week van de Luchtmacht’ georganiseerd. Via het Instagramkanaal @koninklijkeluchtmacht werden van 7 tot en met 11 juni livestreams verzorgd vanaf verschillende vliegbases. 

“Ons hoofddoel van deze week was employer branding”, zegt projectleider van de Week van de Luchtmacht eerste luitenant Leroy Hettema. “We willen graag laten zien wat we in huis hebben en onszelf neerzetten als aantrekkelijke werkgever. De bedoeling is jongeren enthousiasmeren voor onze organisatie. Daarom kozen we voor een social mediapagina van de luchtmacht. We willen graag mee met de digitale tijd van nu, maar dat kwam uiteraard ook door de geldende coronamaatregelen.”

De livestreams trokken dagelijks ongeveer 250 kijkers. Maar vooral achteraf werden de opnamen goed bekeken, zo’n 7.000 keer. “Voor de eerste keer zijn we daar zeker tevreden mee”, oordeelt Hettema. “Als je kijkt naar het bereik, het aantal likes en weergaven kan het project als geslaagd worden beschouwd. Maar we moeten ook kritisch blijven. Bij volgende live-evenementen starten we met een scherpere voorbereiding en campagne.”

Het online evenement werd afgesloten met een eindquiz waarin van de week werd samengevat. Prijzen waren onder meer speciale VIP-dagen op de verschillende bases. De grote winnaar ging ervan door met een ballonvaart.