Tekst Arno Marchand

Personeelsnieuws

Nieuwe CDS Eichelsheim waarschuwt voor gevolgen van ‘nee’ zeggen

“We voelen ons in Nederland behoorlijk veilig. Brandhaarden lijken ver bij ons vandaan. Maar dat zijn ze niet.” Die waarschuwing komt van generaal Onno Eichelsheim die op 15 april als Commandant der Strijdkrachten de leiding over de krijgsmacht op zich nam. Eichelsheim nam het bevel over van luitenant-admiraal Rob Bauer in de Ridderzaal in Den Haag.

Wat Eichelsheim betreft, heeft de krijgsmacht dringend 4 miljard extra nodig om onder meer afspraken met bondgenoten na te komen. “Doen we dat niet, dan ondermijnen we de geloofwaardigheid van het collectief en schaden we ons eigen belang”, legt hij uit. “Het Nederlandse ‘nee’ betekent dat we ons grondgebied en dat van onze bondgenoten niet kunnen beschermen. Dat we niet de missies kunnen uitvoeren die noodzakelijk zijn. Het betekent dat je niet alle Nederlanders de veiligheid kunt bieden die de Grondwet voorschrijft. Het betekent dat je de oorlog uiteindelijk verliest, omdat je de dreiging negeert en 'nee' zegt tegen vrijheid.”

Net als Bauer neemt Eichelsheim Defensie over in roerige tijden. Recent nog trad de militaire top bij hoge uitzondering naar buiten met hun zorgen. Ze vertelden hoe Nederland op het internationale toneel als klaploper wordt gezien. Een rijk land dat structureel niet de ‘fair share’ betaalt. Eichelsheim wees zijn toehoorders ook nu dus in alle eerlijkheid op de bedreigde continuïteit van de krijgsmacht. “Een krijgsmacht die alleen met miljarden extra valt te repareren. Het is aan ons om daarmee de Defensievisie in de praktijk te brengen.”

Eichelsheim is als hoogste militair onder meer verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van militaire operaties. Ook is hij de belangrijkste militair adviseur van de minister van Defensie, nu nog Ank Bijleveld-Schouten. Zij mocht deze dag Bauer benoemen tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, met de Zwaarden. Foto: sergeant-majoor Maartje Roos

Commando-overdrachten

Kolonel Johan de Jongh droeg op 1 april het commando van het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML) over aan kolonel Eric Onnouw. De Jongh was vier jaar commandant en gaat nu met functioneel leeftijdsontslag. Onnouw werkte in het verleden al jarenlang op het CML. Foto: sergeant Sjoerd Hicklmann

Generaal-majoor Theo ten Haaf draagt op 8 juli het commando over het Special Operations Command (SOCOM) over aan landmachtcollega en ranggenoot Ron Smits. De luchtmachtgeneraal gaat met functioneel leeftijdsontslag. Smits is nu nog als brigadegeneraal Commandant 11 Luchtmobiele Brigade. Die functie draag hij op 2 juni over aan Kolonel Cas Schreurs die dan brigadegeneraal wordt.

Ten Haaf, die na de commando-overdacht met functioneel leeftijdsontslag gaat, werd op 26 april benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden. Hij kreeg de versierselen opgespeld door zijn echtgenote. Minister Ank Bijleveld noemde hem “een man met een imposante carrière, een helikoptervlieger pur sang en een overtuigend strateeg.” Ook memoreerde zij zijn leiderschap tijdens de reddingsoperatie in Oekraïne na de ramp met de MH17. “Je bleef tot het laatste slachtoffer werd gerepatrieerd, op de waardige wijze die geen Nederlander ooit zal vergeten.” Foto: sergeant Aaron Zwaal

Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber voor kolonel Dalloyaux

Kolonel Charles Dalloyaux, Chief Air Operations Coordination Centre (AOCC) van het 1German-Netherlands Corps (1GNC), kreeg op 20 april het Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber uitgereikt. Hij ontving deze onderscheiding van de Duitse strijdkrachten voor zijn ‘uitstekende persoonlijke inzet en wezenlijke bijdrage aan oefeningen als Trident Juncture 18 en Wizard Sword’. Maar ook speelde hij een belangrijke rol in de certificering voor de Joint Task Force.

1German-Netherlands Corps is een landmachteenheid waar Nederland en Duitsland op Korpsniveau samenwerken. In totaal werken er zelfs twaalf nationaliteiten. AOCC is een kleine luchtmachtafdeling binnen het hoofdkwartier. Tijdens joint-operaties zijn de eenheden in de lucht er niet alleen voor het winnen en behouden van het luchtoverwicht, maar ook ter ondersteuning van operaties op de grond. Dit vereist een nauwe afstemming die AOCC verzorgt binnen het 1GNC.

PED-cel 306 Squadron stopt met anti-ISIS-werk

De Processing, Exploitation and Dissemination (PED)-cel van het 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden leverde bijna drie jaar steun aan de anti-ISIS-coalitie in Afghanistan en Irak. Dat gebeurde door de grondtroepen te informeren over eventuele dreigingen in hun omgeving. Op 31 maart deden ze dat voor het laatst en kwam aan de afgesproken termijn een eind. Een coalitiepartner neemt de werkzaamheden over.

Het opsporen van schuilplaatsen van ISIS-strijders in Irak, of zoeken naar locaties waar de Taliban in Afghanistan actief is, vormen een greep uit de bijdragen die de militaire analisten leverden. Ze verwerkten waarnemingen, vastgelegd op video door onbemande vliegtuigen, tot inlichtingenproducten. De PED-cel analyseerde sinds mei 2018 meer dan vierduizend uur beeldmateriaal ten behoeve van inlichtingenproducten voor operaties in Afghanistan en Irak. Wat Commandant 306 Squadron luitenant-kolonel Boudewijn Roddenhof betreft, is het een periode om met gepaste trots op terug te kijken. “Naast een relevante bijdrage aan de coalitie, hebben we ook veel geleerd. Hierdoor zijn we binnen het squadron op gebied van inlichtingen en Communication and Information Systems beter voorbereid op de komst van onze eigen toestellen.” Die vier MQ-9A Reapers worden samen met grondstations vanaf eind dit jaar verwacht. Foto: sergeant Jan Dijkstra

NAVO-missie in Afghanistan eindigt in september

De Resolute Support-missie in Afghanistan komt binnen vijf maanden ten einde. Dat heeft de NAVO-raad op 14 april besloten. Midden april gingen nog wel tachtig extra Nederlandse militairen van de Force Protection naar het land. Zij springen bij omdat de veiligheidssituatie naar verwachting verslechtert en de dreiging voor eigen troepen en NAVO-bondgenoten toeneemt. 

Aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan nemen op dit moment zo’n 150 Nederlandse militairen deel. Ze trainen en adviseren de Afghaanse veiligheidsdiensten. Zij begeleiden hen bij hun logistiek, verbindingen en bedrijfsvoering. Ook adviseren zij over de positie van vrouwen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit.

Het besluit van de NAVO-raad is het gevolg van de beslissing van de Verenigde Staten om stapsgewijs alle troepen uit het land terug te trekken. De bijdrage van de Amerikanen is essentieel voor het continueren van de missie. De Amerikaanse terugtrekking begint rond 1 mei en het voornemen is deze uiterlijk 11 september af te ronden. Dat is exact twintig jaar na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten. De NAVO bespreekt in een later stadium de planning van de troepenreductie. Ook komt dan ter sprake welke rol de NAVO nog kan spelen in de ondersteuning, zodra de terugtrekking is voltooid. Dit gebeurt stapsgewijs, zodat de VS en de NAVO de missie op een veilige en ordentelijke manier kunnen afsluiten.

Grondverdediging heet nu Luchtvaarttroepen

De vakgroep Grondverdediging (GRV) gaat vanaf 1 april verder onder de naam Luchtvaarttroepen (LVT). “Naast de verbinding met het verleden, doet dit recht aan de professionaliteit en het belang van het werk voor de bewaking en beveiliging van onze vliegvelden in Nederland en daar waar wij opereren in het buitenland.” Dat stelde Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt in een brief naar alle ruim 850 betrokken personeelsleden.

Op 1 april 2021 was het precies 75 jaar geleden dat de eerste bewakers van Nederlandse militaire vliegvelden werden opgeleid tot de Nederlandse Luchtvaarttroepen. Lessen uit de Tweede Wereldoorlog gaven de aanleiding tot het opleiden en inzetten van specialisten voor deze taak. De eerste Luchtvaarttroepen werden daarna direct van 1947 tot 1950 ingezet in Nederlands-Indië op de vliegvelden Kemajoran, Andir, Kalidjati en Tjililitan. Zij voerden hier in oorlogsgebied, onder zware omstandigheden en met een constante dreiging, hun taak uit. 

Uit deze LVT ontstond na verschillende reorganisaties precies 25 jaar geleden de Object Grondverdediging (OGRV). Het hernoemen van de vakgroep toont de verbondenheid met de pioniers op dit gebied. Daarnaast neemt die de tradities over van de eerste Luchtvaarttroepen en neemt het de pioniersgeest mee naar de 5e Generatie Luchtmacht. De verbondenheid komt tevens tot uitdrukking op het uniform in de vorm van een nog in te voeren vakgroepinsigne.

Naast de expeditionaire bewakings- en beveiligingstaken voeren de Luchtvaarttroepen sinds juli 2019 ook bewakingstaken uit binnen het F-35 programma. Op die manier spelen ze een belangrijke rol in het opereren met de F-35.

Op de dag van de hernoeming legden vakoudste overste Barry Doesburg Smits, majoor Dennis Vermeulen en cadet-vaandrig Nick Vrijthof een krans bij het LVT-monument in Roermond. Foto's : Linda Hazenberg-Schoenmakers

Weer impasse in loonoverleg bonden en Defensie

Defensie liet de vakbonden op 24 maart weten hun financiële eis voor arbeidsvoorwaarden op dit moment niet te kunnen inwilligen. Op 12 maart stelden de vakbonden een ultimatum: ze wilden dat Defensie een minimumbedrag beschikbaar stelt voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord.

Demissionair staatssecretaris van Defensie Barbara Visser benadrukt in haar brief dat zij grote waardering heeft voor de inzet van het Defensiepersoneel. Een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket moet deze waardering ook laten zien maar tegelijkertijd moet er ook rekening gehouden worden met de huidige economische onzekerheden. Defensie streeft, zoals de gehele publieke sector, naar een loonontwikkeling die de marktsector zoveel mogelijk volgt. Vanwege de stagnerende loonontwikkeling in de marktsector is de looneis van de bonden nu niet opportuun.

In haar brief staat dat het eerste loonbod uit december 2020 een opening was om het gesprek te voeren. Door het stilleggen van het formele overleg is dit gesprek niet gevoerd. Visser doet een oproep aan de vakbonden om het formele overleg over andere onderwerpen dan een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket opnieuw te starten.

Luchtmachtadjudant spreekt werkvloer aan via vlog

In drie YouTube-video’s legt Luchtmachtadjudant Peter Massop uit wat de transitie naar een 5e Generatie Luchtmacht betekent voor de werkvloer. “Het is belangrijk dat de onderofficier, maar ook de leidinggevende, zich ervan bewust zijn dat er vele veranderingen komen. Verandering heeft draagvlak nodig en dat krijg je als iedereen goed geïnformeerd is.”

In zijn vlogs behandelt de adjudant de thema’s: van visie naar beleid, de Ontwikkellijn Onderofficieren en de 5e Generatie Luchtmacht. Massop: “Liever was ik naar de onderdelen toegekomen om met de luchtmachters zelf in gesprek te gaan over deze onderwerpen. Mochten er naar aanleiding van de video’s nog vragen zijn, dan kan men bij de stafonderofficier van zijn of haar squadron of onderdeel terecht.” De filmpjes zijn vanaf medio april te zien op het YouTube-kanaal van de Koninklijke Luchtmacht.

Innovation in Defence Digital 2X

Kennis en innovatie leveren een belangrijke bijdrage aan een effectieve, efficiënte, veilige, flexibele en relevante krijgsmacht. Het ministerie van Defensie investeert daarom in kennisopbouw en technologie ontwikkeling bij interne en externe kennispartners van Defensie zoals TNO, NLR, Maritime Research Institute Netherlands en de Nederlandse Defensie Academie. Jaarlijks organiseren het ministerie en de kennispartners het Innovation in Defence-evenement. De uitgestelde editie van 2020 vindt op 29 april digitaal plaats.

Tijdens Innovation in Defence Digital 2X, zijn de resultaten en impact van de onderzoeksprogramma’s en -projecten uit 2020 zichtbaar. Het bijwonen van Innovation in Defence Digital 2X is interessant voor alle militairen en burger-medewerkers van het ministerie van Defensie. Aanmelding is verplicht en kan via deze link (te bereiken via internet op de werkplek). Kijk hier ook voor het programma van de dag. Vragen? Mail dan naar innovationdefence@mindef.nl