05

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 12 | 2019

In-Formatie

Personeelsnieuws

Erekoord voor levensreddend optreden

Adjudant Peter Scholte en Thomas Rath Voor ontvingen onlangs voor hun levensreddend optreden het Erekoord Koninklijke Marine. Scholte, werkzaam bij het 860 Squadron op Maritiem Vliegkamp de Kooy, kreeg het erekoord op 14 november. 
Op 18 maart 2019 waren Scholte en Rath onderweg van Texel naar Den Helder op de veerboot. Toen Scholte een klap hoorde zag hij een persoon op de grond. Hij aarzelde geen moment en begon met reanimeren. Ondertussen zorgde hij ervoor dat omstanders 112 belden en een AED haalden. Toen dat ter plaatste was, nam Rath de reanimatie over en sloot Scholte de AED op het de persoon aan. Door de toegediende schokken kon de persoon in bewuste toestand naar het ziekenhuis in Den Helder worden gebracht en maakt ondertussen goed.
Kapitein-luitenant ter zee Hans Veken, Chef Staf van het Defensie Helikopter Commando, rekte Scholte het erekoord uit in de traditiekamer op De Kooy. Rath kreeg het op 19 november uitgereikt op de Marinebasis Den Helder. Foto’s Defensie

Beëdiging officieren

Op het Militair Luchtvaartterrein Deelen zijn op 16 november 79 luchtmachtreservisten beëdigd. In het Nationaal Militair Museum vond 10 dagen later de beëdiging van 100 (reguliere) officieren plaats. In bijzijn van familie en collega’s legden zij de eed of belofte af. Op Soesterberg was Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt de beëdigende autoriteit. Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht verzorgde de muziek.
Door het afleggen van de eed of belofte op het vaandel van de Koninklijke Luchtmacht, bevestigen militairen dat ze zich bewust zijn van hun bijzondere positie in de samenleving. De eed en belofte bestaat uit drie delen: trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Ze worden hiermee verbonden aan de grondwet en het volk. Met de eed of belofte bevestigt en getuigt een militair van oprechte wil om hetgeen dat hij of zij vrijwillig op zich heeft genomen ook daadwerkelijk uit te voeren en deze verantwoordelijkheid ook echt te aanvaren. Foto’s: KLu

Nieuwe commandant Nederlandse Defensie Academie

Het commando van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) is sinds 21 november in handen van generaal-majoor der mariniers Richard Oppelaar. Hij nam het roer na bijna 4 jaar over van zijn ranggenoot Nico Geerts van de landmacht. 
Tot de NLDA behoren onder meer de Koninklijke Militaire Academie, het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Faculteit Militaire Wetenschappen en het Instituut Defensie Leergangen. De NLDA telt zo’n 2500 studenten en vormt huidige en toekomstige (militaire) leiders. De scholing richt zich op militaire en academische kennis, karaktervorming en persoonlijkheidsontwikkeling.

Nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang is sinds 28 november de nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK). Hij nam de functie over van luitenant-generaal Hans van Griensven.
De IGK is een onafhankelijk raadgever van de minister. Hij bemiddelt op verzoek van Defensiepersoneel en is daarvoor jaarlijks veel bij het hen op werkbezoek of bij activiteiten aanwezig. Iedere militair of burgermedewerker kan een beroep op hem doen. De IGK is ook Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten. Van Griensven gaat met Leeftijdsontslag Militairen. Foto’s: Valerie Kuyper

Mutaties opperofficieren

Commodore Arnoud Stallmann is sinds 18 december Plaatsvervangend Directeur Directie Operaties (PD-DOPS) bij de Defensiestaf. Hij volgt op die positie commodore Jan Willem Westerbeek op. Die wordt op 7 januari Director Comprehensive Crisis and Operations Management Centre (D-CCOMC) op het Supreme Headquarters Allied Powers Europe in het Belgische Casteau bij Mons.
De PD-DOPS steunt de Directeur Operaties in de algemene aansturing en coördinatie van militaire operaties. Hij zorgt voor de ontwikkeling en coördinatie van een integraal Defensiebeleid voor operaties, de interne-, externe- en internationale afstemming. Ook adviseert hij de CDS en bewindslieden. De PD-DOPS geeft mede leiding aan de Directie Operaties bij de Defensiestaf. Stallmann was als kolonel in 2016 Hoofd Afdeling Luchtoptreden op de Bestuursstaf in Den Haag en sinds september 2017 voerde hij het commando over Vliegbasis Leeuwarden. Westerbeek houdt hij zich als D-CCOMC in het operatiecentrum van NATO/Allied Command Operations bezig met het gehele spectrum van crisis. Ook de inventarisatie van Alliantie-brede inzetalternatieven en handelingsopties behoren tot zijn taak.

‘Onoverwinnelijke’ ploeg voor Invictus Games in Den Haag

“De Invictus Games vraagt wéér het uiterste van jullie, zoals jullie als militair gewend waren. Jullie zijn onoverwinnelijk, jullie zijn Invictus.” Dat zei Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Onno Eichelsheim op 30 november bij de presentatie van de nationale ploeg voor de Invictus Games. 
32 (oud-)militairen, die tijdens hun diensttijd ziek zijn geworden of (on)zichtbare verwondingen met zich meedragen, doen volgend jaar mee aan dit sportevenement in Den Haag. In totaal participeren van 9 tot 16 mei 2020 in het Zuiderpark zo’n 500 atleten uit 19 landen, die uitkomen op 9 sportonderdelen. Het is de 5e editie van de Invictus Games, na Londen (2014), Orlando (2016), Toronto (2017) en Sydney (2018). Foto: Defensie

Reünie 303 SAR-Squadron

In januari bestaat het 303 SAR Squadron al 5 jaar niet meer. Reden voor een SAR-reünie op 23 april 2020 in de voormalige SAR-hangaar (H18) op de Vliegbasis Leeuwarden voor voormalig personeel en een partner.
Aanvang 15.00 uur, individuele bijdrage: € 10 euro p.p., contant te voldoen in H-18. Er zal een Indonesische rijsttafel geserveerd worden en de crewroom met bar is geopend. 
Interesse uiterlijk 15 februari 2020 laten weten via 303sarreunie@gmail.com onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, wel of geen gebruik van shuttledienst van MFR naar H-18 of reden voor aanvraag parkeerplaats bij H-18.

Herdenking 33 van Soesterberg

De jaarlijkse herdenking van de 33 slachtoffers die op 19 november 1942 werden gefusilleerd, vond onlangs exact 77 jaar na dato plaats. Zij werden gefusilleerd omdat ze zich verzetten tegen de Duitse bezetter en hun daden. Geen van de 33 kwam uit Soest of Soesterberg, maar werden vanuit verschillende plaatsen op de (voormalige) vliegbasis omgebracht.
Bij het vertrek van de Koninklijke Luchtmacht van de vliegbasis nam de stichting 4 en 5 mei Soest-Soesterberg de herdenking over. Familie, vrienden en kennissen van de 33 slachtoffers waren op 19 november weer op fusilladeplaats op de voormalige vliegbasis bijeen om met elkaar te herdenken. Daar werden onder andere kransen en bloemen gelegd door de Commandant van het Centrum voor Mens en Luchtvaart en zijn stafadjudant. De openbare basisschool ‘De Egelantier’ heeft het monument geadopteerd. Foto’s: Defensie

Na KLM weer terug naar KLu

Na hun laatste landing op Schiphol eindigde begin december voor de 2 luchtmachtvliegers van het 334 Squadron hun periode bij KLM. In een relatief korte tijd doorliepen majoors Patrick van Dam en Nico Temming deopleiding tot copiloot, gezagvoerder en instructeur op de A330 van de KLM.
Met die ervaring gaan ze terug naar de luchtmacht en vervolgens verder met de opleidingen op de Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) in Spanje. Op initiatief van Nederland kwamen Luxemburg, Duitsland, Noorwegen, België en recentelijk Tsjechië tot een samenwerkingsverband met de Airbus A330 MRTT. Binnen de Multinational MRTT Unit geven de deelnemende landen aan hoeveel vlieguren zij een toestel willen inzetten. Per jaar kan een toestel 1.100 vlieguren leveren. Op dit moment zijn 8 toestellen besteld waarvan er 5 op Eindhoven worden geplaatst en 3 op Keulen. Het eerste toestel wordt op 24 juni 2020 officieel geïntroduceerd op vliegbasis Eindhoven.

Nieuwe avondtenues

De eerste 600 nieuwe avondtenues (AT) werden eind november en begin december uitgereikt in Breda en Den Haag. In 2020 wordt het nieuwe AT verder uitgerold op de andere onderdelen. Als laatste vindt op een locatie centraal in Nederland het aanmeten en verstrekken plaats voor de luchtmachters die elders werkzaam zijn of die niet konden aansluiten bij eerdere sessies. In het totaal krijgen ruim 2.500 KLu-officieren éénmalig een nieuw AT verstrekt. Dat gebeurt tot medio 2021 in nauwe samenwerking tussen het KPU-bedrijf, CLSK en kledingwinkel OGER.

Van Weerden Poelmanfonds steunt luchtmachters

De Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds heeft tot doel medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht en ex-medewerkers (die tenminste 8 jaar een aanstelling bij de KLu hebben gehad) te ondersteunen bij het overwinnen van financiële problemen die zijn ontstaan door sociale en/of medische omstandigheden. Ook de gezinnen en/of nabestaanden van die (ex-)medewerkers vallen onder de doelgroep.
Sinds de oprichting heeft de Stichting al bijna 6.000 aanvragen in behandeling genomen. De laatste 10 jaar worden er gemiddeld 60 aanvragen per jaar ontvangen en behandeld. Anonimiteit van de aanvragers wordt altijd gegarandeerd! Ook het komende jaar is het fonds er voor degenen die hulp nodig hebben. Het bestuur van het Van Weerden Poelmanfonds wenst alle (oud-) luchtmachters en hun familieleden hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond nieuw jaar! Kijk voor meer informatie op www.hetvanweerdenpoelmanfonds.nl.