04

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 12 | 2018

In Formatie

In Memoriam

Op 23 november overleed kapitein Jaap van der Laan. Hij werkte op de Staf CLSK in Breda bij de sectie Regelgeving, Ketenlogistiek & Projecten Verwerving en Afstoting van de afdeling Materieellogistieke Regelgeving en Ontwikkeling. Van der Laan is 37 jaar geworden.

De Vliegende Hollander op intranet

Na een proef met de novemberuitgave is de Vliegende Hollander vanaf deze maand ook standaard op intranet te lezen. Alle CLSK-medewerkers krijgen hiervoor maandelijks de nieuwsbrief in hun e-mailbox.
Anders dan op internet waar in de ‘Kiosk’ alle digitale uitgaven te vinden zijn, staat op intranet alleen de laatste uitgave. Die verschijnt maandelijks 1 of 2 dagen na uitkomst op internet. De vertraging heeft te maken met het overzetten op een ander systeem dan dat voor internet wordt gebruikt. U vindt de Vliegende Hollander ook op de startpagina van het defensieintranet onder het tabblad Actueel, Defensiebladen.
Op het luchtmachtintranet vindt u alleen de pdf's van de papieren Vliegende Hollanders van 2007 tot en met 2014.

Squadrons heropgericht

Een bijzonder moment voor de inmiddels opgesplitste luchtverkeers- en luchtgevechtsleiding: op 17 december kregen zij beiden hun voormalige squadronaanduiding en nummer terug. Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt stelde ’s ochtends op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) het 710 gevechtsleidingsquadron met aan het hoofd luitenant-kolonel Yvo Giesselbach weer in dienst. ‘s Middags werd op Schiphol-Oost het 711 Luchtverkeersleidingssquadron onder leiding van overste Jeroen Rebergen heropgericht.
Daarmee kwam een einde aan het 711 Air and Control Squadron. Dat was zo’n 10 jaar geleden in het leven geroepen toen in een bezuinigingsoperatie de luchtverkeersleiding en luchtgevechtsleiding in 1 eenheid verder moesten. De militaire luchtverkeersleiding verhuisde op 17 december 2017 van Nieuw Milligen naar de Luchtverkeersleiding Nederland op Schiphol-Oost. Foto rechts: Peter Lous. Links: Phil Nijhuis

Samsung S9’s uitgereikt

Directeur JIVC Ronald Kolkman overhandigde op 29 november de eerste Samsung S9 op vliegbasis Woensdrecht aan PC-LSK generaal-majoor Mario Verbeek. Hij en commodore Richard Laurijssen gaven deze aansluitend door aan sergeant 1 Romy. Daarmee startte officieel de uitrol van de ongeveer 6.000 telefoons.
Het uitreiken van de Samsung S9 is bedoeld om in het kader van de 5e generatie luchtmacht flexibel, wendbaar en informatie gestuurd te kunnen werken. Goed werkgeverschap is voor het CLSK erg belangrijk. Het doel van deze smartphone is het werk voor het personeel makkelijker en flexibeler te maken.
De PVE Fysieke Distributie van het 983 Squadron van het LCW maakte in 4 dagen de 6.000 smartphones voor het CLSK gereed voor verzending. Als alles naar verwachting verloopt, zijn de smartphones voor de kerstdagen uitgegeven. U ontvangt een bericht op uw mindef e-mail zodra de smartphone opgehaald kan worden. Kijk voor meer informatie op de intranetpagina CLSK onder ‘Let’s get connected’ of lees meer in de Vliegende Hollander van vorige maand. Foto’s: Louis Meulstee

Veteranen en oudgedienden MILu op bezoek

PC-LSK generaal-majoor Mario Verbeek ontving op 3 december de bestuursleden en adviseurs van de Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en oudgedienden van de Militaire Luchtvaart (MILu) en van de 12 contactgroepen postactieven.
Naast een contactdag was deze dag er ook voor wederzijdse informatieuitwisseling en om de bestuursleden te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn. Foto’s: KLu

Erkenning voor jaren van langdurige dienst

Traditioneel werden op 6 december de officierskruizen uitgereikt. In 2018 was dat voor de 174e keer. Krijgsmachtbreed ontvingen meer dan 1.100 officieren een medaille voor langdurige dienst. Bij de luchtmacht waren dat er 294 die of het Officierskruis kregen, óf het wisselcijfer 15, 20, 25, 30 of zelfs 35.
“Defensie hecht groot belang aan uw loyaliteit”, zei Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer bij de uitreiking in Den Haag. “Dat vind ik ook wel mooi, een traditie die zich aanpast aan de tijd en niet aan betekenis verliest.” Destijds werd er na de uitreiking in het officiersverblijf een glaasje jenever genuttigd, vandaar de term Jeneverkruizen. Foto: Herman Zonderland

Meivliegers jarig

Een delegatie van het CLSK bezocht begin december de 2 laatste Meivliegers die nog in leven zijn. In Ierland vierde de luchtmachtafvaardiging op 7 december de 103e verjaardag van Jan Linzel mee. In Haren (Gr.) bereikt Hans Hellendoorn op 25 december de leeftijd van 100 jaar. De CLSK-delegatie bezocht hem al op 15 december.
Linzel vloog in de Meidagen van 1940 in de Fokker D.XXI tegen de Duitsers. Hellendoorn deed dat in de Fokker C.V. Bij beide bezoeken werd Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt vergezeld door de nieuwe Ridder Militaire Willems-Orde Roy de Ruiter. Foto’s: KLu

Erekoord voor levensredder

Majoor Ernest Jacobs van het Dienstencentrum Human Resources ontving op 10 december uit handen van commodore Max Droste de erepenning met het daarbij horende erekoord uitgereikt. Op vrijdag 6 april redde Jacobs het leven van een 47-jarige man in Tilburg.
De man was op een terras in elkaar gezakt. Jacobs zag een familie in paniek rondom het slachtoffer staan en kwam meteen in actie. Samen met een omstander besloot hij, na het constateren van een ontbrekende hartslag, om te starten met reanimatie. De hulpdiensten namen later de reanimatie over. Dankzij het snelle handelen lijkt blijvend hersenletsel te zijn voorkomen.
Het lichtblauwe erekoord bestaat sinds 2012. Luchtmachtmilitairen die in bijzondere omstandigheden kordaat optreden krijgen de onderscheiding die geldt als toevoeging op de gouden legpenning. De erepenning draagt men niet altijd bij zich. Foto: Defensie

Legion of Merit voor generaal-majoor Ten Haaf

De kersverse Commandant Nederlands Special Operations Command, generaal-majoor Theo ten Haaf, kreeg op 12 december op de Amerikaanse ambassade de ‘Legion of Merit’. Hij kreeg de Amerikaanse onderscheiding voor zijn verdienste als defensieattaché in Washington tussen januari 2016 en september 2017.
Ten Haaf kreeg de onderscheiding, samen met zijn oud-collega kolonel der mariniers b.d. Carlo van den Berg, van de Amerikaanse defensieattaché US Navy captain Mark Imblum. Dat gebeurde onder toeziend oog van de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra.
Het ‘Legioen van Verdienste’ is in 1942 ingesteld en wordt toegekend voor uitzonderlijke verdiensten tijdens het op voortreffelijke wijze uitoefenen van taken en prestaties. De medaille wordt toegekend aan Amerikaanse militairen en aan militairen en politieke leiders van bondgenoten. Foto: US Embassy

Eerbetoon voor oude en nieuwe veteranen

Bijna 550 Nederlandse militairen kregen op 13 december in Gorinchem de Herinneringsmedaille Internationale Missies uitgereikt. “Of het nou de strijd tegen ISIS in Syrië was, of het trainen, adviseren en opbouwen van politie en leger in Afghanistan, het Midden-Oosten en diverse Afrikaanse landen”, zei Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer Bauer.
“Of als het ging om het in kaart brengen van de veiligheidssituatie in Mali. Uw aanwezigheid maakte het verschil. F-16’s opereren sinds begin dit jaar weer vanuit Jordanië in de strijd tegen ISIS. Volgens Bauer vergt het veel van het personeel om de F-16’s elke keer weer in de lucht te krijgen, “zeker nu ze ver voorbij de houdbaarheidsdatum zijn. De politiek vraagt, wij leveren”, besloot Bauer en overhandigde een veteranenspeld aan de militairen die nu hun eerste uitzending achter de rug hebben. “Nieuwe veteranen, gefeliciteerd!” Foto’s: Hans Roggen

Recordinzet luchtmachtreservisten in 2018

De Groep Luchtmacht Reserve (GLR) bereikte onlangs haar 200.000e inzetuur. Dat is het hoogste aantal inzeturen in 1 jaar tijd ooit. Een record dat volgend jaar alweer wordt verbroken, aldus Commandant GLR, kolonel Raymond Kramer. Als dank voor de ondersteuning aan de luchtmachtreservisten reikte Kramer op 13 december een aandenken uit aan de C-LSK en PC-LSK.
“De vraag naar en inzet van reservisten groeit gestaag door”, zei Kramer, sinds november 2017 commandant. “De beroepsorganisatie weet ons steeds beter te vinden met aanvragen. Met het groeiende aantal reservisten en de diversiteit binnen de GLR kunnen we het CLSK en de andere defensieonderdelen steeds beter ondersteunen.” Onlangs werd de 600e reservist welkom geheten bij de GLR. Foto’s: KLu

Ereteken voor commodore b.d. Paul Mulder

Commodore b.d. Paul Mulder ontving op 17 december jl. uit handen van de C-LSK luitenant-generaal Dennis Luyt, het Ereteken voor Verdienste in brons. Mulder ontvangt het ereteken voor de bewonderenswaardige wijze waarop hij zich gedurende meer dan drie jaar met veel energie en tijd op zeer tactvolle en deskundige wijze heeft ingezet als programmamanager co-locatie civiel en militaire luchtverkeersleiding. Zijn inzet en optreden worden door beide luchtverkeersorganisaties van doorslaggevende betekenis ervaren bij de realisatie van de co-locatie van de civiel en militaire luchtverkeersleiding per 7 december 2017.
Het ereteken in brons is op 1 oktober 2017 toegevoegd aan de reeds bestaande eretekens in zilver en goud. Het is een ministeriële onderscheiding en wordt uitgereikt voor:
1. Uitzonderlijke verdiensten jegens de krijgsmacht die incidenteel van aard zijn
2. Individuele moed in levensbedreigende situaties
3. Moedig optreden in conflictsituaties in vredestijd
4. bijzondere verdiensten van Nederlandse en buitenlandse civiele en militaire autoriteiten
Foto: Phil Nijhuis