04

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 09 | 2018

In Formatie

In Memoriam

Op 22 september overleed sergeant Jessica Heijboer. Ze was als specialist schilder werkzaam bij het 980 vliegtuig- en helikopter onderhoudssquadron van het Logistiek Centrum Woensdrecht. Heijboer is 32 jaar geworden.

Op 27 augustus overleed Geert Veenstra. Als (assistent-)vuurleider werkte hij vanaf 1970 tot 2003 op de Cornfield Range op Vlieland. Hij was een markant en voor veel vliegers bekend persoon. Bij de begrafenis op 3 september voerden 4 F-16’s van de Vliegbasis Leeuwarden een fly by uit over de begraafplaats bij de Nicolaaskerk op Vlieland. Veenstra is 77 jaar geworden. Foto’s: Yntze Bosma (l.) en Pier Santema

3000 uur Chinook

Luitenant-kolonel Marco Olivier klokte op 30 augustus zijn 3000e vlieguur op de Chinook. Uit handen van Commandant 298 Squadron luitenant-kolonel Sjoerd Lodewijks ontving hij de bijbehorende badge. Olivier is nu werkzaam als senior stafofficier bij de taskforce Special Operations Command (SOCOM) in Den Haag. Foto: KLu

Nieuwe groepsoudste Marine Luchtvaartdienst

Enkele dagen voordat hij het commando van het Defensie Helikopter Commando overgaf, droeg commandeur Gerhard Polet het vaandel van de Marine Luchtvaartdienst (MLD) over aan kapitein ter zee Hans Veken. Die is daarmee vanaf 30 augustus groepsoudste MLD. De overdracht vond plaats op Maritiem Vliegkamp De Kooy.
“Ik was tijdens mijn aantreden vol vertrouwen over het functioneren van de Marine Luchtvaartdienst en ben dat nu nog veel meer”, gaf Polet aan tijdens zijn speech. “Ik wist en weet nu nog beter welk gemeenschappelijk doel wij hebben. De viering van 100 jaar MLD heeft bijgedragen aan het nieuwe eenheidsgevoel. De prestaties die jullie nu dagelijks neerleggen maken jullie trots en zelfverzekerd. Dat moeten jullie volhouden en verder uitbouwen.” Foto’s: Defensie

Navy Wings

Tweede luitenant Miguel behaalde op 31 augustus zijn wings op Naval Air Station Corpus Christi in Texas. Hij kreeg ze uit handen van luitenant-kolonel Marco van Praat, hoofd afdeling Luchttransport en Tanker-operaties. Miguel volgde bij de US Navy de 'multi engine-training'. Foto’s: KLu

Mutaties opperofficieren

Commandeur Gerhard Polet droeg op 5 september het commando over het Defensie Helikopter Commando over aan commodore Robert Adang. Polet voerde vanaf 2015 het commando over de helikopters van de Koninklijke Luchtmacht. De commandeur gaat met functioneel leeftijdsontslag na ruim 38 jaar dienen bij de Koninklijke Marine en luchtmacht, de Marine Luchtvaartdienst en heel even bij de 11 Luchtmobiele Brigade. Adang was hiervoor deputy director van de European Air Group in High Wycombe in Engeland (zie de vorige Vliegende Hollander).

Tegelijkertijd met de nieuwe commandant trad ook een nieuwe chef-staf aan. Kolonel Pier Schipmölder droeg zijn functie over aan kapitein ter Zee Hans Veken. Foto’s: Paul Tolenaar

Bullenparade op KMA

Op 7 september kregen 155 studenten aan de Koninklijke Militaire Academie hun bul. Die worden traditiegetrouw onder het toeziend oog van de commandanten van landmacht, luchtmacht en marechaussee aan hen uitgereikt. Onder hen dit jaar ook Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt. Hij reikte onder andere de bul uit aan zijn zoon. De bullenparade werd afgesloten met het Wilhelmus en een defilé van de geslaagden. Foto’s: Herman Zonderland

Verbeet voorzitter visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

Oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet is op 13 september benoemd tot voorzitter van de visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Die toetst de komende 3 jaar de voortgang van de veiligheidsmaatregelen die Defensie neemt.
“De leden van de visitatiecommissie komen uit verschillende, elkaar aanvullende disciplines en werkvelden”, geeft Verbeet aan. “We hebben allemaal hart voor de krijgsmacht en willen dat zij zo goed mogelijk presteert. Met de visitatiecommissie leveren we daaraan een bijdrage. Ik verheug me op onze samenwerking.” Andere commissieleden zijn generaal-majoor der mariniers b.d. Patrick Cammaert, professor doctor Ira Helsloot en ingenieur Josette van Doorn-Spronken. Cammaert diende tijdens diverse VN-missies en is sinds 2008 betrokken bij vredes- en veiligheidsaangelegenheden voor de VN in New York. Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit. Van Doorn-Spronken werkt op het gebied van operationele veiligheid in de chemische sector.
De veiligheidscultuur bij Defensie schiet tekort. Dat was de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid die de dodelijke ongevallen onderzocht in Ossendrecht (schietbaan KCT) en Mali (mortierongeval). Hetzelfde rapporteerde de commissie Van der Veer. Hierop volgde het plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’. Daarin staan 40 maatregelen om de veiligheid in defensies werk-, leef-, en leeromgeving te vergroten. De onafhankelijke visitatiecommissie toetst de in- en uitvoering van deze maatregelen. De commissie rapporteert hier jaarlijks over aan de minister.

Air Task Force Middle East niet verlengd na 2018

Nederland verlengt de inzet van F-16’s in de strijd tegen ISIS na 31 december 2018 niet. Dat besloot het kabinet op 14 september. Nederland is volgens minister Ank Bijleveld niet in staat om langer een bijdrage te leveren aan de missie vanuit Jordanië. “Nederland moet ook eenheden beschikbaar houden voor diverse snel inzetbare eenheden en de NAVO.”
“Onze F-16’s hebben de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het verslaan van ISIS. Maar nu het mandaat ten einde is, komen ze eind dit jaar terug naar Nederland. Dan kunnen we volgend jaar beginnen met de overgang naar de F-35”, lichtte de minister het besluit toe. Foto’s: sergeant Jan Dijkstra

App voor melden privéreizen risicolanden

Voor sommige landen gelden reisbeperkingen. Een defensiemedewerker moet een privéreis naar deze landen melden of hiervoor ontheffing aanvragen. Dankzij een door JIVC ontwikkelde app kan iemand een melding- of een ontheffingsverzoekformulier vanaf vandaag digitaal indienen. De app staat in het Selfservice portaal: ‘Alle apps > Verlof > Privébezoek risicoland’.
Het aanmelden of ontheffing aanvragen moet in sommige gevallen, omdat het bezoeken van bepaalde landen risico’s kan meebrengen voor de Nederlandse staat. Raadpleeg daarom altijd eerst de lijst van landen met reisbeperkingen. De MIVD bepaalt uiteindelijk of iemand ontheffing krijgt of niet. De melding of ontheffingsaanvraag moet uiterlijk 6 weken voor vertrek bij de MIVD zijn.

5e generatie in opleidingsland

Hoe zaken conform het concept ‘5th Generation’ aangepakt kunnen worden bleek maandag 10 september op de Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS) in Hoogerheide tijdens de certificaat-uitreiking van een groep defensiemedewerkers die hun B1.1/B1.3 gehaald hebben.
Docenten van de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) worden regelmatig uitgewisseld met docenten van AM&TS. AM&TS heeft de EASA Part 147 erkenning, met door de Europese luchtvaart autoriteiten erkende certificaten. In het kader van de 5th Generation Luchtmacht en het vergroten van het adaptief vermogen van de KMSL wordt actief de samenwerking met AM&TS gezocht. Deze opleidingsinstantie op het gebied van luchtvaarttechniek kan opleidingen en cursussen verzorgen voor de luchtmacht en instructeurs beschikbaar maken voor het ondersteunen van de KMSL. Daarmee fungeert de AM&TS niet alleen als zelfstandig opleider, maar in toenemende mate ook als achterwacht voor diverse opleidingen van de KMSL.

Kiezen voor oude of nieuwe diensteinderegeling

Militairen kunnen kiezen voor terugkeer naar de oude diensteinderegeling (oDER) of langer werken onder de nieuwe (nDER). De keuze heeft financiële gevolgen. Het is dus van belang om weloverwogen te kiezen. Daarom zijn er voorlichtingsbijeenkomsten en is het mogelijk de persoonlijke financiële situatie te laten berekenen.

Voor wie?

  • militairen die vallen onder artikel 39a van het AMAR;
  • alle militairen die zijn geboren in de jaren 1963 tot en met 1969;
  • marinemilitairen onder de rang van luitenant ter zee 1 in FPS-fase 3, vóór 1 januari 2017 aangesteld bij het beroepspersoneel en geboren in 1975 of 1976.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Bekijk op ‘Mijn informatie > Nieuwe Diensteinderegeling (nDER)’ de actuele data voor de voorlichtingen voor militairen vallend onder artikel 39a AMAR. De voorlichting voor de overige overgangsgerechtigden is nog op 26 september in Oirschot om 9.00 uur.

Voor MD-personeel zijn ze op 28 september in Utrecht (9.00 uur en 13.00 uur, Vossegat), 5 oktober in Utrecht (9.00 uur en 13.00 uur Waterliniezaal). Na 5 oktober volgen nog sessies in Utrecht voor militairen die geen voorlichtingsbijeenkomst konden bijwonen. Data daarvoor volgen nog.

Neem voor P&O-vragen contact op met het DC HR via het e-formulier (in Selfservice, icoon vraagteken rechtsboven). Telefoon: *06-733 (0800-22 55 733) en kies voor optie 3 Telefoon vanuit buitenland: +31 70 414 33 00. Voor vragen vanuit het buitenland: via het e-formulier van het DCIOD). Mail voor het aanvragen van een berekening naar odernder@mindef.nl.

Niet alleen het personeel van de Force Protection Middle East 5 maar ook de diensthonden Rik en Rico kregen op 20 september de Herinneringsmedaille Internationale Missies uitgereikt.
Een groep ‘unsung heroes’, de spreekwoordelijke smeerolie in de vliegoperaties in het Midden-Oosten, zo omschreef Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt de leden. 
Ook het laatste luchtmachtpersoneel van het detachement Air Task Force Middle East 8 kreeg de herinneringsmedaille. Zij waren niet bij de uitreiking in mei. Onder de gedecoreerde militairen waren tevens reservisten van de Groep Luchtmacht Reserve. Foto’s: KLu