CZSK gastheer en organisator Iftar-viering 2018

De Iftar-viering vond dit jaar plaats op de Marinekazerne Den Helder. Iftar is de maaltijd waarmee moslims na zonsondergang het vasten tijdens de Ramadan onderbreken. Deelname aan de Iftar staat open voor alle defensiemedewerkers.
Defensie organiseert sinds 2006 deze gezamenlijke maaltijd voor medewerkers onder de naam ‘Defensie Iftar’. Defensie is een organisatie die openstaat voor mensen met verschillende achtergronden wat betreft herkomst, religie of levensstijl. Daarom zijn alle defensiemedewerkers welkom, mannen en vrouwen, militairen en burgers, moslims en niet-moslims. Het doel is het stimuleren van wederzijds begrip voor elkaars (a-)religieuze achtergrond door op een ongedwongen wijze met elkaar contact te hebben. Foto’s: John van Helvert

Oorlogsvliegers op Grebbeberg geëerd

Op ereveld Grebbeberg ging op 25 mei de laatste wens van Edward Hoenson in vervulling. De oud-vliegtuigtelegrafist en -boordschutter vloog tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het maritieme Dutch 320 Squadron RAF. Hoenson, drager van het vliegerkruis, overleed vorig jaar november op 95-jarige leeftijd. 
Zijn as werd uitgestrooid bij 25 bemanningsleden van 320 die de oorlog niet overleefden en begraven liggen op de Grebbeberg. Hoenson wenste daarbij vooral een eerbetoon aan hen. Aan zijn kameraden die net als hij het vliegtuig instapten om bij te dragen aan de bevrijding van ons land. Maar in tegenstelling tot hem niet nog een heel leven na de oorlog hadden. Bij de herdenkingsbijeenkomst waren nabestaanden en 3 veteranen aanwezig, onder wie de 98-jarige André Hissink uit Canada, een oud-320 kameraad van Hoenson.
320 werd in 1940 in Engeland opgericht als 320 Squadron, Royal Dutch Naval Air Service, RAF met uitgeweken MLD-personeel. De eenheid stond onder Nederlands bevel, maar werd ingedeeld bij de Royal Air Force. Hoenson vloog 89 oorlogsmissies op de B-25 Mitchell. Foto’s: Louis Meulstee

Erekoorden DHC’ers voor optreden bij verkeersongeluk

Adjudant Joop Poelman en marinier 1 Thomas de Gier van het Defensie Helikopter Commando werden op 25 mei onderscheiden met het Marine Erekoord. In het Engelse Devon schoten zij op 9 november zwaargewonde inzittenden van een over de kop geslagen auto te hulp. 
Door adequate medische hulpverlening, ook nog eens tijdens slecht weer, konden beide mannen de slachtoffers veilig aan de hulpdiensten overdragen. Volgens de Britse politie hadden de gewonden het ongeluk zonder doortastend optreden niet overleefd. Foto: DHC

300 Squadron verdient taart

Een verrassingsbezoek op 30 mei van Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer aan luchtmachtbasis Gilze-Rijen. Hij zou alleen de internationale oefening APROC (zie elders in DVH) bezoeken, maar ging vanwege positief nieuws ook naar het 300 Squadron.
Dat heeft sinds lange tijd weer meer vliegende helikopters, waardoor het aantal vlieguren nu pas weer op het niveau van april 2015 komt. “Dat moet gevierd worden”, dacht Bauer en liet taart halen voor de eenheid. Met 2 grote plastic zakken liep hij de hangaar in, waar op dat moment adjudant Peter Fritsema een gouden medaille kreeg. Na een felicitatie voor hem, richtte de CDS het woord tot het 300 Squadron. “Jullie hebben dankzij de extra vlieguren meer kunnen oefenen, trainen en brengen daarmee de inzetgereedheid op een hoger peil. Oftewel, meer heli’s in de lucht en meer vliegers die meer uren kunnen maken. Natuurlijk zijn we er nog lang niet, maar er lijkt echt een kantelpunt te zijn bereikt. Het extra geld voor het herstel en de focus op de inzetgereedheid werpt nu vruchten af.” Maar hij benadrukte dat het vooral de persoonlijke inzet is van elke medewerkers die verantwoordelijk is voor een deel van de keten. “Of het nu de techneut, de logistiekeling of de vlieger is. Of de samenwerking met anderen buiten het squadron, zoals DMO. Samen hebben jullie dit resultaat bereikt en daar mogen jullie ongelooflijk trots op zijn.” Foto’s: sergeant Sjoerd Hilckmann

Dames luchtmachtzwemteam wint in Polen

Tijdens het 2-jaarlijkse zwemtoernooi van het Air Component Headquarters Ramstein (NATO) kampioenschap op 29 mei heeft het dames zwemteam luchtmacht voor de eerste keer in de geschiedenis de overwinning behaald. Ook het VIP zwemteam deed het erg goed met een 2e plaats.
Tijdens dit toernooi zwommen de dames tegen ploegen van de Royal Air Force, US Air Force in Europe en de Belgische, Duitse en Poolse luchtmacht. In Polen haalden de dames op 8 onderdelen 5 medailles: 3 keer zilver en 2 keer brons. Ook op de andere 3 onderdelen presteerden ze zo goed dat het totaalklassement wonnen.
Ook de heren gepresteerd uitstekend. Op de 12 zwemafstanden sleepten zij 2 zilveren en 4 bronzen plakken in de wacht. Daarmee werden ze uiteindelijk 5e. Foto: Sectie Militaire Sport

Overdracht AOCS

Kolonel Marco Zeemeijer nam op woensdag 27 juni het commando over het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) over van kolonel Dick van Ingen.
Van Ingen vervolgt zijn loopbaan bij de Hoofd Directie Beleid van het ministerie van Defensie. Zeemeijer heeft zich de afgelopen tijd als commandant 711 Luchtverkeerleidingssquadron i.o. beziggehouden met de voorbereiding, verhuizing en colocatie van de militaire verkeerleiders op Schiphol.

Commando-overdrachten

Kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan droeg op dinsdag 26 juni het commando over Vliegbasis Eindhoven over aan haar echtgenoot kolonel Harold Boekholt. Boekholt-O’Sullivan voerde 2 jaar het bevel over de basis.
Harold Boekholt is nu nog verantwoordelijk voor de Afdeling Strategie en Advies (S&A) van het Commando Luchtstrijdkrachten en daarmee lid van de Luchtmachtraad (LUMARA). De Afdeling S&A werkt de strategische koers van de luchtmacht uit, op basis van zowel aanwijzingen van de LUMARA als van eigen strategische verkenningen van zowel de civiele als de militaire (internationale) omgeving. Elanor Boekholt-O’Sullivan wordt per 5 juli als commodore commandant van het Defensie Cyber Commando. Foto: Bart Nijs Fotografie

Nieuwe stafadjudant CML

Adjudant Eddy Blom nam op 31 mei de functie van stafadjudant Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML) over van ranggenoot Arend van Zessen. Blom kreeg het functiekoord uit handen van de commandant CML, kolonel Johan de Jongh.Foto: CML

Wingparade Duitsland voor 4 nieuwe vliegers 

Vrijdag 15 juni 2018 ontvingen 4 nieuwe vliegers hun militaire wings op Bückeburg in Duitsland. Ze behaalden zowel de Nederlandse als de Duitse vliegerwing. Sinds 2014 worden de vliegers bestemd voor de NH90 en de Cougar opgeleid op het Internationales Hubschrauberausbildungszentrum op Bückeburg.
Op 31 juli 2017 startte het kwartet, 3 van de marine en 1 van de luchtmacht, met hun opleiding. Leerlingen vliegen ongeveer 100 uur in de simulator en daarna hetzelfde aantal uren op de EC135. Na het behalen van de wings krijgen de vliegers een zogenoemde ‘Type-Rating’, een type-specifiek brevet. De opleiding daarvan duurt 1 jaar. Daarna zijn ze gereed als copiloot. Foto’s: DHC

Reünie

Wie:Contactgroep Postactieven regio Arnhem
Wanneer:9 augustus 2018 vanaf 11.00-19.30 uur
Waar:Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11 6931 BA Westervoort
Voor Wie:Voormalige medewerkers van de KLu die hebben gewerkt op de voormalige LIMOS, KKSL, LETS en de vliegbasis Deelen of woonachtig zijn in de regio Arnhem/Nijmegen, en hun partners.
Informatie:Feestelijke viering van het 5e lustrum met koffie, klein lunchbuffet, entertainment, drankje en afsluiting met 3-gangen diner. Aanmelden schriftelijk of per e-mail bij de penningmeester dhr. W. Verweij, Hof van Cambridge 169, 7007 GP Doetinchem of e-mail cpa.arnhem@hotmail.com, onder vermelding van naam, voornaam en voorletters, adres en telefoonnummer. Voor oud militairen tevens of zij/hij is geregistreerd als postactief. Kosten € 30,00 p.p.. Overmaken voor 25 juli 2018 o.v.v. ‘Reünie 2018’ op banknummer NL20 INGB 0003 1492 50 t.n.v. Penningmeester CPA regio Arnhem te Doetinchem.

Stichting luchtmacht recreatie & promotie

Extra reactietijd Anw AanvullingsPensioen Defensie

Begin mei heeft Defensie haar medewerkers geïnformeerd over het vervallen van de Anw-compensatie van het ABP. Defensie biedt medewerkers en UGM'ers de mogelijkheid mee te doen aan het Anw AanvullingsPensioen Defensie. Heeft mijn partner wel voldoende geld wanneer ik overlijd? Defensie en bonden vinden het belangrijk dat medewerkers de tijd nemen om hun persoonlijke situatie in kaart te brengen zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. De reactietermijn is daarom verlengd tot 1 augustus 2018.
Om zeker te zijn dat de dekking met terugwerkende kracht ingaat per 1 mei en er geen medische gegevens hoeven te worden aangeleverd, dient een ieder zich vóór 1 augustus 2018 in te schrijven. Voor uitgezonden militairen en varende eenheden volgt een aparte regeling. Betreffende medewerkers worden hierover schriftelijk geïnformeerd.
Of een aanvullende verzekering nodig is, bepalen medewerkers zelf in overleg met hun partner. Een en ander is afhankelijk van de financiële situatie van de partner na het overlijden van de medewerker.
Ga voor vragen naar loyalis.nl/anwdefensie. Daar staan het aanmeldformulier, de afstandsverklaring en de veelgestelde vragen over het Anw AanvullingsPensioen Defensie.
Voor overige vragen kan contact worden opgenomen met de Divisie Personeel en Organisatie Defensie / DienstenCentrum Human Resources (DC HR) via 0800-2255733, optie 3. Bel vanuit het buitenland naar 0031-70-414 33 00.

Start onderhandelingen arbeidsvoorwaardenakkoord

Defensie en de bonden zijn op 7 juni gestart met besprekingen voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het huidige loopt af op 1 oktober 2018.
Er liggen veel onderwerpen op tafel, zoals loonontwikkeling, de verbetering en vereenvoudiging van toelagen en een nieuwe Defensiespecifieke pensioenregeling voor militairen. De partijen streven ernaar snel tot een onderhandelaarsresultaat te komen, zodat er na achterbanberaad vóór 1 oktober een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord kan worden gesloten.

Defensie zoekt niet-militair personeel

Defensie zoekt personeel voor niet-militaire functies. Dit jaar groeit het aantal vacatures naar 650, met name in de techniek, ICT en inkoop. Inmiddels is een wervingscampage gestart voor het vullen van burgerfuncties.
Door de uitbreiding van Defensie, de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt loopt het aantal vacatures de komende jaren op. Volgens het eerste concept Defensiebrede Behoeftestelling Burgerpersoneel voor 2019 ontstaan er naar verwachting meer dan duizend vacatures. De komende maanden wordt met name personeel gezocht voor functies in de schaarstecategorieën ICT, inkoop en techniek.
Burgermedewerkers spelen een belangrijke rol in de Defensieorganisatie. Van de 59.000 functies bij Defensie zijn er 17.000 voor burgers.
Ga voor meer informatie naar werkenbijdefensie.nl/werken-als-niet-militair.