In Memoriam

Op 22 mei overleed sergeant der eerste klasse Frans Post. Hij werkte als materieelbeheerder bij de afdeling Logistiek van het 970 Squadron op het AOCS Nieuw Milligen. Post is 36 jaar geworden.

Draaginsigne Gewonden voor WO II-vlieger Hendrikx

Kapitein b.d. Leo Hendrix, in de Tweede Wereldoorlog vlieger op de Spitfire bij het RAF No. 322 (Dutch) Squadron, ontving op 30 april in Horn het Draaginsigne Gewonden (DIG). Hij kreeg de onderscheiding omdat hij op 1 april 1945 door een tegen hem gerichte gevechtshandeling is neergestort met zijn vliegtuig en daar blijvende verwondingen aan heeft overgehouden. Hendrikx kreeg het DIG uit handen van Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten generaal-majoor Mario Verbeek.
Na zijn vliegeropleiding in Canada komt Hendrikx in maart 1945 in dienst bij het 322 Squadron. Bij zijn 4e of 5e  vlucht gaat het mis. Op 1 april, Eerste Paasdag, vliegt hij als no. 2 met ‘Peuter’ Janssen als no. 1 in battle formation vanaf het tijdelijke vliegveld Schijndel een armed recce boven (noord-)oost Nederland. “Het is slecht weer en we moeten onder de wolken blijven. Maar boven de linies is ontzettend veel luchtafweer. De meeste lichtkogels vliegen voorbij, maar ineens een enorme klap. De motor valt uit.” Hendrikx begint aan een noodlanding, wil eerst zijn benzinetank afgooien, wat niet lukt, maakt zijn riemen wat losser en trekt met al zijn macht nogmaals aan de hendel. Weer tevergeefs. Dan maar landen mét de tank en hij trekt zijn riemen strakker aan. Met een harde klap slaat hij bij Zutphen tegen de grond. Zijn toestel vliegt in brand. Versuft hoort hij zijn no.1 heel laag over hem heen vliegen. “Dat brengt me bij mijn positieven en ik klim uit mijn brandende kist. Op die dag verliest Schijndel 12 toestellen. Ik kom als krijgsgevangene in het Duitse Kriegslazaret in Apeldoorn.” Hendrikx heeft heftige brandwonden en veel zware kneuzingen. 13 april 1945 komt er plotseling een Canadees het ziekenhuis binnen, daarna een Engelsman. Die trekt het portret van Hitler van de muur en stampt het kapot voor de ogen van de Duitsers. Iedereen houdt zijn adem in…, totdat er een grote groep Canadezen het ziekenhuis binnenkomt. Ze zijn bevrijd! Na de oorlog vliegt Hendrikx nog 3 jaar bij de luchtmacht en werkt daarna als manager bij Heineken. Tot 1955 is hij nog maandvlieger op de Spitfire en Gloster Meteor. 
Hendrix was al drager van het Kruis van Verdienste, maar nu is hem door de minister van Defensie ook het DIG toegekend. Een ereteken dat blijk geeft van grote waardering voor militairen en veteranen die lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt in oorlogsomstandigheden of binnenlandse militaire en/of politionele operaties. Verwond, maar niet overwonnen. Foto’s boven: Louis Meulstee. Onder: Hendrikx was 5 jaar geleden te gast op Vliegbasis Volkel, waar hij zijn crash ‘bekeek’ in het Operations Record Book van het 322 Squadron en de Spitfire van de KLu Historische Vlucht. Foto’s: Fons Strijbosch

Beste beurt ATF ME

Sergeant 1 Haijo deed op 21 april een melding van een onveilige situatie bij de Air Task Force Middle East (ATF ME). Bij aanvang van zijn werkzaamheden trof hij een Liquid Oxygen (LOX, vloeibare zuurstof) bottle van een F-16 aan die niet was opgeslagen volgens de voorschriften. Zuurstof is één van de 3 factoren waardoor een brand kan ontstaan.
Omdat de LOX bottle niet gezekerd was, bestond het risico van vallen, door bijvoorbeeld een windvlaag, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de operationele inzet van de ATF ME. Haijo maakte een juiste inschatting van de gevaarzetting en bedrijfsveiligheid, corrigeerde de onveilige situatie en rapporteerde die vervolgens, zodat de ATF ME en het CLSK hiervan kunnen leren. Hiermee leverde hij een positieve en waardevolle bijdrage aan de bedrijfsveiligheid binnen ATF ME 9. De beste beurt werd daarom op 5 mei 2018 aan hem toegekend. Foto’s: ATF ME

Erekoorden Nederlandse militairen in Hongarije

Sergeanten Martijn (KLu) en Roy (KL) kregen op 7 mei een erekoord voor hun levensreddend handelen. Dit deden ze bij 2 afzonderlijke incidenten in het Hongaarse Pápa. De militairen zijn daar gestationeerd bij de Heavy Airlift Wing (HAW) op vliegbasis Pápa. Commandant van deze internationale luchttransporteenheid, de Noorse kolonel Bjørn Gohn-Hellum, reikte de eretekens uit.
In de nacht van 4 december 2016 vatte een voertuig vlam. Het vuur was zo heftig dat een naastgelegen woning ook in brand vloog, het huis van de overbuurman van Martijn. De luchtmachtmilitair ontdekte het vuur, belde direct de brandweer en zorgde ervoor dat andere omwonenden op tijd hun huizen konden verlaten. Vervolgens assisteerde hij de brandweerlieden fysiek én met nuttige informatie. Zijn overbuurman liep ernstige brandwonden op, maar overleefde volgens het politieonderzoek dankzij het adequate optreden van Martijn. 
Ook Roy redde een leven buiten diensttijd. Dat deed hij op 13 januari 2017 na een auto-ongeluk, waarvan hij ooggetuige was. Roy maakte bij het oudere slachtoffer een geblokkeerde luchtweg vrij en stabiliseerde hem tot de ambulance arriveerde. Foto: HAW

Kiezen voor oude of nieuwe diensteinderegeling?

Militairen kunnen kiezen voor terugkeer naar de oude diensteinderegeling (oDER) of langer werken onder de nieuwe (nDER). Het gaat om hen die onder artikel 39a van het AMAR vallen of onder het overgangsrecht, zoals is afgesproken in het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord. Dat er een keuzemogelijkheid moet zijn, kwamen Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel overeen.
Een keuze heeft financiële gevolgen. Bij langer werken wordt meer pensioen opgebouwd. In het geval dat de keus valt op het gebruikmaken van de oude rechtspositie, gaat dat gepaard met een AOW-gat-compensatie. Dat gebeurt gedurende de tijd dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) nog geen AOW uitkeert. De Hoofddirecteur Personeel vindt het belangrijk dat militairen die hiermee te maken hebben, goed over de consequenties van een keuze worden geïnformeerd. Daarom komen er voorlichtingsbijeenkomsten. Hierna is het mogelijk de persoonlijke financiële situatie te laten berekenen om weloverwogen te kunnen kiezen voor oDER of nDER. 
Kijk daarvoor op intranet op:
http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/nieuws/Nieuwsberichten/2018_/05mei/20180514_Kiezen_voor_oude_of_nieuwe_diensteinderegeling.aspx.

Subsidieregeling stage

Een (erkend) leerbedrijf kan voor stagebegeleidingskosten een tegemoetkoming in de vorm van subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met de Subsidieregeling Praktijkleren, stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. 
Dankzij deze regeling kunnen defensiemedewerkers die naast hun functie een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op hun terugkeer naar de civiele arbeidsmarkt of zich verder ontwikkelen binnen de defensieloopbaan. 
De Koninklijke Luchtmacht kan voor defensiewerknemers die in het kader van een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) stage lopen binnen de KLu, deze subsidie aanvragen. Ook voor HBO-stages (duaal-opleidingen die vallen binnen de sector techniek) en promovendi (WO) kan deze subsidie aangevraagd worden. Een pilot-aanvraag in 2016 en de voortzetting daarvan in 2017 hebben aangetoond dat deelname aan de Subsidieregeling Praktijkleren van het RVO een aanzienlijk bedrag aan subsidie kan opleveren voor de KLu. 
Het CLSK moeten hier als organisatie echter wel wat voor doen. Behalve dat de stageplek of Beroepspraktijkvormingslocatie (BPV) blijvend moet voldoen aan de criteria die gesteld worden om als erkend leerbedrijf geregistreerd te staan (CREBO voor MBO, CROHO voor HBO), moet nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 
Kijk voor meer informatie op intranet:
http://intranet.mindef.nl/klu/actueel/nieuws/2018/05_Mei/20180514_Subsidieregeling%20stage.aspx