04

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 07-08 | 2017

In-Formatie

In Memoriam

Op 9 augustus overleed sergeant der eerste klasse Henk Floor. Op vliegbasis Volkel was hij werkzaam als avionicaspecialist bij het 900 Squadron. Floor is 36 jaar geworden.

Op 11 augustus 2017 overleed sergeant 1 Femke Jacobs. Als onderofficier Brandweer werkte ze bij de PVE Brandweer van het 931 Squadron op vliegbasis Gilze-Rijen. Jacobs is 42 jaar geworden.

Op 10 augustus overleed generaal-majoor bd Berry Macco. In 1998 verliet hij de Koninklijke Luchtmacht als Directeur Operatiën. Daarna was hij onder andere nog actief voor de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht, waarbij hij een aantal jaar Spitfire vloog. Dat deed hij onder meer bij de uitvaart van prins Bernhard in 2004. Macco is 73 jaar geworden.

x

Militaire dilemma's in 'Kijken in de ziel'

Wat en wie moet je zijn om militair te zijn? En wat dat houdt dat in? In de 6-delige tv-serie 'Kijken in de ziel'  probeert programmamaker Coen Verbraak een antwoord te krijgen op deze vragen.
Hij interviewde hiervoor 11 militairen. Van helikoptervlieger tot marineduiker en van sergeant-majoor tot generaal. De vraag hoe professionals moeilijke beslissingen nemen met grote gevolgen, fascineerde Verbraak. In 2009 maakte hij zijn eerste reeks 'Kijken in de ziel', waarin hij psychiaters interviewde. De zomers erna volgden onder anderen strafpleiters, politici, artsen en rechters. Nu is het dus de beurt aan militairen. “Niet de eerste doelgroep waar ik aan dacht”, bekent Verbraak. “Maar de laatste jaren is de situatie in de wereld veranderd. Ik besef hierdoor meer: als het er op aan komt, zijn wij afhankelijk van Defensie. Ik werd nieuwsgierig: Wie zijn deze militairen?” De afleveringen zijn inmiddels allemaal te zien geweest op NPO 2. Kijk ze terug via https://www.ntr.nl/Kijken-in-de-Ziel/55.

x

Proefschrift Luchtmachtster wint Caforio award

Memoires van naar Afghanistan uitgezonden militairen zijn opvallend genoeg vaak positief van toon. Slechts 39 procent van de autobiografieën heeft een plot gekenmerkt door desillusie. Dat blijkt uit promotieonderzoek van luitenant-kolonel Esmeralda Kleinreesink naar Afghanistan-memoires. Met de handelseditie van haar proefschrift ‘On Military Memoirs’ won zij op 28 juni tijdens de jaarlijkse European Research Group on Military and Society-conferentie in Athene de Caforio Award.
Kleinreesink kreeg de onderscheiding voor het beste internationale, wetenschappelijke boek op het gebied van de krijgsmacht of civiel-militaire relaties. Ze is voormalig onderzoekster en universitair docent aan de Nederlandse Defensie Academie, en promoveerde in 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar proefschrift biedt Defensie een wetenschappelijk profiel van de schrijvende soldaat; wie zijn ze, waar schrijven ze over en waarom zeggen ze dat ze schrijven? Momenteel werkt de overste als senior adviseur bij de afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek. Foto: Defensie

x

Erekoord levensreddend handelen

Op donderdag 22 juni ontving sergeant-majoor Jan Gnodde van het 322 Squadron uit handen van Commandant Vliegbasis Leeuwarden kolonel Denny Traas het KLu-erekoord. Gnodde kreeg de versierselen voor levensreddend handelen tijdens een ernstig bedrijfsongeval op 7 juli 2016.
Daarbij raakte een medewerker van de afdeling Banden, Wielen, Remmen ernstig gewond aan het gezicht en luchtwegen. Door adequaat handelen zorgde Gnodde ervoor dat het slachtoffer kon blijven ademen. Het erekoord wordt uitgereikt aan militairen die zich onderscheiden door bijzondere gedragingen, buitengewone inspanning, toewijding of loffelijk handelen. Foto: KLu

x

Draaginsigne Gewonden

“Vulneratus Nec Victus”, verwond maar niet overwonnen. Dat is de Latijnse tekst die gekerfd staat op dit zilveren kruisje: het Draaginsigne Gewonden. Een ereteken dat wellicht klein lijkt, maar blijk geeft van grote waardering. Op 29 juni ontving sergeant 1 Barry van den Boogaard het eremetaal uit handen van Hoofd Onderhoud en Logistiek luitenant-kolonel Peter de Bruijn.
De Bruijn gaf in haar voordracht  aan dat het draaginsigne de verwondingen niet wegneemt. “Maar het verzacht de pijn die jij en jouw dierbaren hebben meegemaakt niet. Jouw inzet en offer voor onze veiligheid zal niet worden vergeten. Nooit.” Foto: KLu 

x

Mutaties opperofficieren

Commodore Denny Traas is vanaf maandag 3 juli Directeur Wapensystemen en Bedrijven bij de Defensie Materieel Organisatie. Als kolonel vervulde hij sinds 2015 de functie als Commandant Vliegbasis Leeuwarden. In die rol is hij naast de operationele taakstelling onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de jaarlijkse grootschalige internationale oefening Frisian Flag en de Europese F-16 Wapeninstructeursopleiding. Traas volgt commodore Richard Laurijssen op.

Kolonel Paul Herber wordt per 1 september 2017 Defensie-attaché in Washington en bevorderd tot commodore. Hij volgt commodore Theo ten Haaf op, die in september als Projectofficier en tevens toekomstig Commandant Special Operations Command (SOCOM) aan de slag gaat.  Momenteel is Herber commandant van de Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie.

x

Ook in 2017 financieel voordeel met Cafetariamodel

In 2017 kan Defensiepersoneel, net als vorig jaar, kiezen voor een belastingvoordeel, afhankelijk van uw reisgedrag, via de Regeling Cafetariamodel Defensie. Dit is een regeling waarin men kan kiezen voor bepaalde mogelijkheden in de arbeidsvoorwaarden. Vorig jaar maakten er zo'n 43.500 Defensiemedewerkers gebruik van. Dat kan dit jaar weer. 
Er zijn twee verschillen: Medewerkers die in 2017 met ontslag gaan, kunnen nu ook deelnemen aan de regeling. Dit geldt ook voor militairen die burger worden en andersom. Voor de ontslagdatum moet de keuze voor deelname bekend zijn in DIDO.
Zijn er verkeerde gegevens ingediend? Geen probleem. Dit jaar kunt u ingediende en afgesloten 'aanvragen uitruil' zelf veranderen.
​Ga snel naar ‘Startpagina P&O (Mijn informatie) > Salaris en vergoedingen > Salaris  en Toelagen > Cafetariamodel Defensie 2017’ en kijk wat voor u van toepassing is of klik op de link rechts op de pagina. Hier vindt u alle uitleg en rekentools.

x

Verhoging minimumloon

Door veranderingen in het minimumloon gaan manschappen vanaf 20 jaar er in salaris op vooruit.
Vanaf deze maand ontvangen medewerkers vanaf 22 jaar (was 23 jaar) het volledige wettelijke minimumloon. Ook het salaris van 20- en 21-jarigen kan hoger uitpakken. De stijging kán oplopen tot € 246,55 bruto, maar is afhankelijk van de individuele situatie. Jonge militairen die al meer dan het minimumloon verdienen, gaan er niet op vooruit. Dit geldt onder meer voor medewerkers onder de 20, die een salaris ontvangen dat hoger is dan het geldende minimumjeugdloon. 

x

Pensioenpremie burgerpersoneel stijgt minder dan verwacht

De pensioenpremie voor ambtenaren in Nederland gaat met ingang van 1 januari met ongeveer 1,4% omhoog in plaats van de eerder aangekondigde circa 2%. Dat geldt ook voor burgerpersoneel van Defensie. Overheids- en onderwijswerkgevers en centrales van overheidspersoneel zijn dat in juli overeengekomen.
De daling is mede het gevolg van afspraken over vereenvoudiging van de pensioenregeling, waardoor deze beter uitvoerbaar wordt. Daarnaast stijgt de premie de komende jaren minder sterk dan verwacht vanwege de verhoging van de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar. De centrales leggen het akkoord nog voor aan hun achterban.
Voor militairen geldt een aparte pensioenregeling. Naar verwachting gaat ook hun premie op 1 januari omhoog. Zodra hierover meer informatie is, wordt dat bekendgesteld

x

Luchtmacht verwelkomt jonge vliegtuigtechnici

25 leerlingen van het ROC Deltion College in Zwolle kregen op 12 juli het diploma voor de 4-jarige opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) Vliegtuig Onderhoud Techniek. Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt reikte ze uit.
Alle leerlingen van het ROC Deltion College zijn in 2013 met hun opleiding gestart. Naast praktijk- en theorielessen op school volgden zij ook een zogeheten 'groene opleiding' aan de Koninklijke Militaire School Luchtmacht op Vliegbasis Woensdrecht. Dat was het Ve(iligheids)-gedeelte van de opleiding VeVa. Gedurende deze periode kregen de leerlingen lessen zoals exercitie, militair recht, Zelfhulp Kameradenhulp, CBRN, kaart en kompas, verbindingen, sport en ook velddiensten voorgeschoteld.
Daarnaast liepen de leerlingen 2 keer 21 weken stage. Dat deden zij bij de diverse leerdocks op de luchtmachtonderdelen. Foto’s: sergeant Sjoerd Hilckmann

x

Commando-overdracht

De Nationale Datalink Management Cel (NDMC) in Nieuw Milligen heeft sinds gisteren een nieuwe commandant. Majoor Freek van Heck nam het bevel over van ranggenoot Yvo Giesselbach. Dat gebeurde op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen.
De NDMC is een kleine paarse militaire eenheid die uit medewerkers van luchtmacht, landmacht en marine bestaat. Het zijn dé specialisten van de krijgsmacht op het gebied van tactische datalinks en -netwerken. Foto’s: Hans Roggen

x

Speciale Defensiekrant over herstel krijgsmacht

Tekorten aan personeel, een gebrek aan munitie, militairen die minder inzetbaar zijn. De jarenlange bezuinigingen op Defensie laten hun sporen na binnen de krijgsmacht. Toch gloort er licht aan het eind van de tunnel. Een speciaal themanummer van de digitale Defensiekrant belicht het herstel van de krijgsmacht.
“Dagelijks voelen we de tekortkomingen”, betoogt Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp in zijn voorwoord. “Niet alleen in de inzetbaarheid van ons materieel, maar ook in de verminderde doorgroeimogelijkheden en ook in de uitblijvende noodzakelijke verbetering van de arbeidsvoorwaarden.”
Stapsgewijs loopt het budget van Defensie op met een extra 870 miljoen euro in 2020. Extra geld waarmee de krijgsmacht zich kan versterken, legt Middendorp uit. “Geld, dat ons in staat stelt te werken aan onze inzetbaarheid en onze geoefendheid, om ons werk beter te kunnen doen.” Maar dat is nog niet in alle haarvaten van de organisatie te voelen. Defensie is er nog niet en dit themanummer staat daarom stil bij wat er nog niet goed gaat. Maar, ook aandacht voor de eerste verbeteringen.
Dit themanummer van de Defensiekrant is een voorloper van het nieuwe papieren tijdschrift dat Defensie vanaf het najaar uitbrengt voor haar medewerkers. Centraal daar in staan: het herstel, de balans en de doorontwikkeling en versterking van de krijgsmacht. Een magazine vooral met verhalen van medewerkers, voor medewerkers. Middendorp: “Ook die verhalen, positief en negatief, mogen gehoord worden.” Bekijk de Defensiekrant via magazines.defensie.nl/defensiekrant/2017/13/index (onder ander bereikbaar via Internet op de Werkplek 2).

x

Gezocht: voetballende vrouwen

Het Europees Kampioenschap vrouwenvoetbal was voor Nederland een daverend succes met de titel als kroon. Een mooi moment om ook het vrouwenvoetbal binnen de luchtmacht onder de aandacht te brengen.
Het CLSK vrouwenvoetbalteam is nog op zoek naar enthousiaste dames. Het team speelt onder leiding van Bureau Wedstrijdsport en vertegenwoordigt de Koninklijke Luchtmacht bij internationale voetbalwedstrijden en toernooien. Wil je hier aan mee doen? Meld je dan (via Defensie outlook) aan bij teamcaptain zaalvoetbal/klein terrein voetbal: kapitein T. Relou of bij teamcaptain veldvoetbal: eerste luitenant R. Hunting.

x

Ben jij een Dutch Ultimate Fire Fighter?

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de World Police & Fire Games (WPFG) Rotterdam 2021 hebben de handen ineen geslagen om in 2017 een Dutch Ultimate Fire Fighter competitie te houden tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam.
Op zaterdag 2 en zondag 3 september gaan we tijdens deze spectaculaire wedstrijden op zoek naar de Ultimate Fire Fighter van Nederland. Degene die de snelste tijd neerzet tijdens dit tweedaagse nationale kampioenschap wint een ticket voor deelname aan het wereldkampioenschap Ultimate Fire Fighter tijdens de WPFG in Chengdu, China. Kijk voor meer informatie op: https://www.brandweer.nl/brandweernederland/nieuws/2017/ben-jij-een-dutch-ultimate-fire-fighter. In 2017 kunnen er maximaal 30 deelnemers meedoen. Deelname is gratis, maar vol = vol. Mocht luchtmachtbrandweerpersoneel gaan deelnemen, dan verneemt de afdeling luchtmachtcommunicatie dit graag. Stuur daarvoor een mailtje naar lucoinfo@mindef.nl.

x

Collegiaal netwerk CLSK officieel van start

Met het voltooien van de eerste opleiding ‘Train de trainer’ bij de Dienst Militair Leiderschap en Opleidingen op Vliegbasis Woensdrecht in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, is begin augustus het zogeheten Collegiaal Netwerk Commando Luchtstrijdkrachten van start gegaan.
Het doel van het Collegiaal Netwerk CLSK is, om door het bieden van collegiale zorg de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis te bevorderen. Dit doen de collegiaal netwerkers door de betreffende collega(‘s) te ondersteunen en eventueel te assisteren bij het zoeken naar en vinden van professionele hulp.
Door de vroegtijdige signalering kan langdurig uitval worden voorkomen, wordt een bijdrage geleverd aan het zelf herstellend vermogen en daarmee aan het voortzettingsvermogen.
Het Collegiaal Netwerk CLSK neemt plaats in de zorgketen, maar op het niveau van ‘nuldelijns’ gezondheidszorg. De collegiaal netwerkers voeren deze taak uit naast hun reguliere baan en is te vergelijken met wijze waarop de vertrouwenspersoon is ingebed in de organisatie.
Het Collegiaal Netwerk CLSK is dus een ondersteunend netwerk van collega’s voor collega’s en kan worden ingezet nadat er een incident of een potentieel schokkende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. POC Albert Veurman. Foto: sergeant-majoor Gerben van Es

x

Graduation Sheppard AFB

Op Sheppard AFB in Texas gradueerde op 4 augustus de Euro NATO Joint Jet Pilot Training Class 17-07, waarin twee Nederlanders studenten zaten. Commodore Theo ten Haaf reikte de vliegerwings aan hen uit.
Bijzonder was de brevettering van een Amerikaanse vlieger door zijn moeder. Zij was 1 van de eerste vrouwelijke vliegers bij de US Air Force. De kersverse luitenants Tim & Julian hebben het goed gedaan. Tim kreeg zelfs de Flying Excellence Award, de prijs voor de leerlingvlieger met de beste vliegprestaties. 

x

25ste Veteranendag Militaire Luchtvaart

Op Vliegbasis Eindhoven vindt op 27 september de 25e KLu Veteranendag plaats. Actief dienende luchtmachtveteranen zijn van harte welkom op deze dag. U kunt zich hiervoor opgeven bij uw stafadjudant. Zie voor meer informatie de regieaanwijzing Veteranendag KLu op intranet.
Postactieve veteranen hebben zich al maximaal ingeschreven via het Veteraneninstituut. De Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten generaal-majoor Mario Verbeek reikt op deze dag een veteraneninsigne uit aan nieuwe luchtmachtveteranen.

x

Capitulatie Japan herdacht

De capitulatie in 1945 in Zuidoost-Azië is op 15 augustus bij het Indiëmonument in Den Haag herdacht. Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Martin van Rijn legden een krans namens de Rijksministerraad. Ook Defensie was vertegenwoordigd.
Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp en Commandant Zeestrijdkrachten luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk plaatsen een krans namens de krijgsmacht. Voor de luchtmacht was onder andere generaal-majoor Mario Verbeek aanwezig. De plechtigheid begon zoals altijd met het intreden van het vaandel van 12 infanteriebataljon Luchtmobiel Regiment Van Heutsz en de aankomst van de minister-president. Aansluitend volgde het luiden van de Indische Klok. Er waren verschillende voordrachten en Wouter Hamel zong. De ceremonie eindigde met het overvliegen van de in 1941 gebouwde Catalina-vliegboot (die later die dag een geslaagde noodlanding maakte op vliegveld Lelystad) en een defilé langs het Indisch Monument dat bestaat uit 17 bronzen beelden, een kaart van Nederlands-Indië en de tekst ‘De geest overwint’. Foto’s: Valerie Kuypers

x

Luchtmachtlopers schenken kinderziekenhuis € 4000,-

“Deze ouders hebben iets vreselijks meegemaakt, maar ondanks die enorme tegenslag is het bewonderenswaardig hoe ze zich nu met collega's inzetten.” Het Utrechtse Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) was op 11 augustus aangenaam verrast door een gift van € 4000,-. Dat geld zamelden 7 luchtmachtmilitairen en 1 burger van het Logistiek Centrum Woensdrecht in.
De aanbieders lieten zich sponsoren tijdens de laatste editie van de Nijmeegse vierdaagse. Het geld is bestemd voor de neonatologische intensive care unit. Aanleiding voor de schenking was het overlijden van de te vroeg geboren tweeling van luchtmachtmilitairen Axel en zijn vrouw Christianne in het WKZ. Dat gebeurde vorig jaar op 24 november.
Dexter en Morris kwamen ter wereld na een zwangerschap van slechts 24 weken en 1 dag. Dat was op de grens van levensvatbaarheid. Na 2 dagen overleed de kleine Morris door complicaties. Zijn tweelingbroertje Dexter overleed alsnog op 22 december, ondanks de uitstekende begeleiding en zorg van de artsen en verpleegkundigen. Steunen kan nog via actievoorwkz.nl/team/strijders-voor-strijders. Foto’s: sergeant-majoor Gerben van Es