04

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 02 | 2017

In-Formatie

Mutaties opperofficieren

Luitenant-generaal Hans van Griensven is sinds 30 januari de nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK). In Hilversum nam hij de functie over van ranggenoot Bart Hoitink die met leeftijdsontslag gaat. Hoitink vervulde de functie 2,5 jaar.

De IGK is een onafhankelijk raadgever van de minister en bemiddelt op verzoek van Defensiepersoneel. Iedere militair of burgermedewerker kan individueel een beroep op hem doen. De IGK is ook Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten. Voor zijn verdiensten werd Hoitink benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Foto’s: korporaal Jasper Verolme

Vice-admiraal Rob Bauer is op voorstel van minister Jeanine Hennis-Plasschaert. voorgedragen als de nieuwe Commandant der Strijdkrachten. Bauer volgt generaal Tom Middendorp later dit jaar op als Nederlands hoogste militair. Hij is sinds september 2015 de plaatsvervanger van Middendorp. Wanneer hij het commando precies overneemt, wordt later bekendgemaakt. Bij benoeming wordt Bauer bevorderd tot luitenant-admiraal. Foto: Defensie

Commandeur Peter Reesink, op dit moment nog Plaatsvervangend Directeur Directie Aansturen Operationele Gereedheid, wordt met ingang van 1 april de nieuwe Hoofddirecteur Personeel. Vooruitlopend hierop wordt hij op 1 maart bevorderd tot schout-bij-nacht. Reesink volgt schout-bij-nacht Henk Itzig Heine op, die met leeftijdsontslag gaat. Foto: Defensie

x

Cartoonist Ton van Andel overleden

Welbekend tekenaar van talloze luchtmacht- en luchtvaarttaferelen Ton van Andel overleed op 10 februari. 41 jaar lang tekende hij de cartoons voor de KLu- en CLSK-veiligheidskalender en veiligheidsposters. Van Andel is 85 jaar geworden.

Toen Van Andel daarmee begon was hij nog werkzaam bij de luchtmacht als technisch officier bij het 306 Squadron op vliegbasis Volkel. De hoofdredacteur van het blad Veilig Vliegen vroeg hem destijds om een veiligheidskalender te maken. In 1977 verscheen de 1e editie. Deze kalender sloeg aan en is tot op heden een vertrouwd en populair middel om bedrijfsveiligheid onder de aandacht te brengen, met een verspreidingsgebied tot buiten de onderdelen van de Koninklijke Luchtmacht. Van Andel tekende ook voor diverse publicaties in de serie ‘Say Again’.

Condoleance is mogelijk via de website www.tonvanandel.com of sturen naar condoleance@tonvandel.com. Foto: KLu

x

Waarderingsspeld voor draagploeg luchtmacht

28 leden van de draagploeg van de Koninklijke Luchtmacht ontvingen op 25 januari de waarderingsspeld op de Staf CLSK in Breda. Zij kregen het eremetaal voor hun inzet bij de repatriëring van stoffelijke overschotten van collega’s en slachtoffers van vlucht MH-17 op Vliegbasis Eindhoven. De Waarderingsspeld is toegekend aan militairen van de KMSL Vliegbasis Woensdrecht en het Defensie Helikopter Commando/Groep Luchtmacht Reserve.

De waardige en uiterst professionele wijze waarop zij deze ceremonieën uitvoerden, maakten blijvende indruk op de Nederlandse bevolking en de politiek. Daarmee hebben de draagploegleden een waardevolle bijdrage geleverd aan een positieve uitstraling van de Koninklijke Luchtmacht.

De Koninklijke Luchtmacht heeft de taak altijd 2 draagploegen gereed te hebben. Zij kunnen ook worden ingezet bij uitvaarten van collega’s, oud collega’s en bij andere bijzondere uitvaarten. De draagploegleden vervullen hun taak op vrijwillige basis. Zij trainen en oefenen bijzonder nauwgezet en gedreven en doen dit meestal in hun eigen tijd. Foto’s: John van Benten

x

60 jaar VOTC/SERE school

In augustus 2017 bestaat de Survivalschool (het voormalige VOTC) van de KLu 60 jaar. Dit wordt gevierd met een reünie op zaterdag 23 september. Alle werknemers en oud werknemers worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via SEREjubileum@mindef.nl. Na opgave wordt u verder geïnformeerd.

x

Dienstplicht ook voor vrouwen

De dienstplicht gaat ook voor vrouwen gelden. De kaderwet dienstplicht gold alleen nog voor mannen, maar het kabinet nam de wetswijziging op 24 februari aan. De wetswijziging gaat hierna nog naar de Raad van State, de Tweede en de Eerste Kamer. Het streven is om de gewijzigde dienstplicht op 1 januari 2018 te laten ingaan.

Omdat de opkomstplicht 20 jaar geleden is opgeschort, heeft de wijziging nu geen grote gevolgen. Nederland heeft een beroepsleger en beëindiging van de opschorting van de opkomstplicht is niet aan de orde. Net als alle jongens van 17 jaar, krijgen in de toekomst ook meisjes van deze leeftijd een brief over de dienstplicht. De reden voor de wijziging is het belang van gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

x

Wings en coins voor nieuwe luchtverkeers- en gevechtsleiders

Het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) verwelkomde vandaag 38 nieuwe Air Control-specialisten, luchtverkeersleiders en luchtgevechtsleiders. Die laatste 2 ontvingen vanwege het specialistische werk en de intensiteit van de opleidingen naast de Graduation Coin ook hun Wing.

De opleidingen tot luchtverkeersleiders en luchtgevechtleiders zijn zo nauw verbonden met de taken van vliegers, dat fighter controllers, groundmovement controllers en officieren luchtverkeersleider een brevet ontvangen. Daarmee zijn ze ‘wing dragend’. De geslaagde specialisten Air Control werden geëerd met certificaten en de coin. Die deed in 2009 zijn intrede op de School of Air Control. Vandaag heeft de School of Air Control voor het eerst de Graduation Coin uitgegeven. Die is voor iedereen die voor zijn initiële opleiding slaagt.

x

IDEM-dag

Sinds 1997 houdt het CLSK jaarlijks op witte donderdag een bijeenkomst voor individueel uitgezonden militairen en hun thuisfront. Deze IDEM-dag (Individuele Deelnemers Expeditionaire Missies) wordt georganiseerd omdat de behoefte bestaat ervaringen uit te wisselen.

Dit jaar vindt de IDEM-dag plaats op 13 april op locatie “De Basis” bij het Veteraneninstituut in Doorn. Het thema van de dag “Op Missie...en het thuisfront dan?” wordt ingevuld door diverse gastsprekers die onder meer over hun eigen uitzendervaringen vertellen. Tevens is er ruimte voor discussie en wordt de dag in ontspannen sfeer afgesloten. Wilt u (wederom) deelnemen aan de IDEM-dag? Mail naar maw.jansen@mindef.nl met uw rang, naam, onderdeel, wel of geen deelname aan lunch/diner en eventuele deelname van uw partner.

x

Voorkom misbruik persoonlijke gegevens

Defensie geeft haar personeel mee voorzichtig om te gaan met persoonlijke gegevens op internet en sociale media. Dat helpt om misbruik van die data te voorkomen zoals bij het zogenoemde doxen. Hierbij zetten kwaadwillenden zonder toestemming persoonsgegevens online.

Er zijn organisaties die continu op zoek zijn naar persoonlijke gegevens van militairen en meestal niet met goede bedoelingen. Zo is het bekend dat terreurorganisaties persoonlijke gegevens van buitenlandse militairen via internet verzamelen en zonder toestemming online publiceren. Dat heet doxen.

Ga bewust om met het delen van (persoonlijke) gegevens. Of het nu is op sociale media, weblogs, websites of in een andere vorm. Houd er rekening mee dat gegevens jaren later kunnen opduiken in een geheel andere context. Militairen die op uitzending gaan voelen zich machteloos en het thuisfront voelt zich vaak extra kwetsbaar. Voorzichtigheid geldt natuurlijk ook voor burger-Defensiemedewerkers.

Kijk in deze link van de Defensiekrant naar 7 tips om digitaal weerbaarder te zijn.