09

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 06 | 2016

Klaar voor de totale metamorfose

Opleidingssquadron loopt voorop met CLSK 3.0 

Lopen aspirant-militairen op vliegbasis Woensdrecht nog steeds rond met schoolboeken? Hallo….Het is 2015! Hebben ze bij de KLu geen tablets of iPads? Majoor Roel Heurman haast zich te melden dat computeronderwijs er aan zit te komen. Maar de luchtmacht heeft op het vlak van innovatie een fikse inhaalslag te maken. Alleen dan is snel anticiperen op sterk wisselende politieke, maatschappelijke ontwikkelingen en aankomende trends mogelijk. 

Majoor Roel Heurman meldt zijn squadron aan voor een baanbrekende metamorfose.

'CLSK 3.0 haalt het beste in de luchtmachter naar boven'

Met het oog op de toekomst besluit de commandant ‘zijn’ 130 Militaire Opleidingen Squadron als eerste aan te melden voor een baanbrekende metamorfose: CLSK 3.0. Naar verluidt tekenen de eerste veranderingen zich binnenkort af. Om zeker te weten dat hij op de steun van zijn personeel kan rekenen, laat Heurman invoering van CLSK 3.0 afhangen van een stemming. 55 man van de 56 stemmen voor. Daarmee is uitvoering van het masterplan een feit. 

x

En wat is de mening van het personeel?

Sergeant 1 Jozua Wacanno

“De wereld om ons heen verandert zo snel. Een collega-instructeur vertelde dat zijn zoon op school met technieken werkt, die bij de luchtmacht nog geïntroduceerd moeten worden. Zelf zit ik in de werkgroep Virtual Battle Space, een innovatief simulatieprogramma. Ik weet best wat van computers. Maar niet zoveel als die jonge gamers van tegenwoordig. Ik ben nog maar 34 jaar en dat is niet zo oud. Maar wel als je ziet in welk tempo de wereld innoveert. Daardoor kun je domweg geen 'nee' tegen CLSK 3.0 zeggen. De KLu verliest snel haar waarde wanneer ze een permanente kennisachterstand oploopt.”

Sergeant 1 Jozua Wacanno: "Tegen CLSK 3.0 kun je domweg geen 'nee' zeggen."

'De leerling bepaalt zelf het tempo'

Sergeant-majoor Harry Kok

“Niet langer monkey see, monkey do... Met CLSK 3.0 gaan we leerlingen op een andere manier vaardigheden aanleren. Zelf onderzoeken, projectmatiger en dan begeleiden. Sociaal leerproces noemen ze dat. De leerling bepaalt zelf het tempo. Op die manier benutten we de sterke kanten van ons personeel veel beter. De één heeft andere kwaliteiten dan de ander. Maar het is niet zo dat de één belangrijker is dan de ander. Geef een mens meer vrijheid en hij ontwikkelt zich beter. CLSK 3.0 ís de luchtmacht. We gaan anders denken, anders doen. Maar op veel onderdelen gebeurt dat al. Zaken als eigen verantwoordelijkheid en zelfontwikkeling zitten er bij veel operationele eenheden in gebakken. Ik ben laaiend enthousiast. CLSK 3.0 haalt het beste in de luchtmachter naar boven.”

Naast F-35 ook culturele innovatie


Innovatie, innovatie... krijgt het vliegende krijgsbedrijf met de F-35 niet genoeg innovatie voor de komende 30 jaar? Nee, oordeelt majoor Roel Heurman. De F-35 zal een technische revolutie ontketenen, zonder twijfel. Maar met nieuwe vliegtuigen alleen redt de luchtmacht het niet. Om ervoor te zorgen dat de organisatie ook morgen bestaansrecht heeft, moet er meer gebeuren. Masterplan CLSK 3.0 voorziet dan ook in meer dan technische innovatie. Ook sociale innovatie hoort erbij. Deze categorie gaat in op zaken als hoe de toekomstige manier van leidinggeven eruit ziet, aan welke eisen de militair van morgen moet voldoen en welke veranderingen nodig zijn in de bedrijfscultuur. Het derde spoor is culturele innovatie.

Vertrouwen Ruimte Vaardig Verantwoordelijk Flexibel Open Plichtsbewust Innovatief Ondernemerschap Continu verbeteren Pioniersgeest Samenwerken

Laatstgenoemde steunt op minder tastbare zaken, zoals vertrouwen en de wil om te veranderen. “Van alles wat CLSK 3.0 omvat, is culturele innovatie het moeilijkst tot stand te brengen”, aldus Heurman. “Het gaat er om de militair van nu en morgen qua houding en gedrag uit te dagen en te inspireren dingen anders te doen. Maar ook aan te leren anders te denken en vooral dingen te durven. Daarbij werkt de standaard militaire top down benadering niet meer. Bottom up heeft de toekomst.” Voor het aanleren van dit gewenste gedrag vormt 130 MLO Squadron het beginpunt. Bij deze eenheid begint de loopbaan van de militair. Heurman: “zelfontplooiing en zelforganisatie worden sleutelwoorden hier.”

Tekst: André Twigt
Foto’s: sergeant Hille Hillinga