12

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 06 | 2016

Journaal

x

Wedstrijd voor baas en hond

Sergeant Alfred met hond Cindy behaalden dit jaar de eerste plaats bij de wedstrijd voor Surveillance- Diensthonden. De competitie vond plaats op vliegbasis Leeuwarden. Het was de 55ste editie van de open eindwedstrijd sinds de luchtmacht in 1951 besloot honden in te zetten voor bewaking. 11 teams van de KLu en de Defensie Bewakings- en Beveilingsorganisatie namen deel. 

streep

Hoogvliegersdag op vliegbasis Leeuwarden

Zo’n 50 chronisch zieke en gehandicapte kinderen zijn op vliegbasis Leeuwarden door de Stichting Hoogvliegers onthaald. Ondanks dat het weer tegen zat, beleefden de kinderen een geweldige dag.

Ze mochten meerijden met imposante vrachtauto’s, blussen bij de brandweer en op de foto met een F-16. Daarnaast waren er demonstraties van een Spitfire jachtvliegtuig en een Cougar transporthelikopter. Meer dan 50 vrijwilligers ondersteunden de dag.

streep

Eremetaal voor Midden-Oosten-detachement Volkel

210 militairen ontvingen op vliegbasis Volkel de medaille voor deelname aan het tweede detachement van de Air Task Force Middle East. De mannen en vrouwen verlieten de thuisbasis begin januari en keerden in april terug. Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Hans Wehren uitte lof bij de uitreiking van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties. “Op meer dan de helft van alle 354 missies keerden de vliegers zonder bommen terug." 

streep

Meeting opperofficieren

Opperofficeren die deelnamen aan de Senior Level Executive Meeting discussieerden onlangs over de toekomst van de krijgsmacht en die van de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder. Ter sprake kwamen onder meer de doorontwikkeling van de militaire bedrijf op het gebied van C4ISR en CLSK 3.0. Tijdens de meeting werd afscheid genomen van commodore b.d. Tom de Bok. De voormalig opperofficier en oud-GGW’er nam augustus vorig jaar afscheid van de luchtmacht.

streep

Brandweer krijgt een medaille

11 medewerkers van de brandweer vliegbasis Volkel ontvingen onlangs een medaille voor hun jarenlange dienstverband. Chef-staf luitenant-kolonel Bibi Schmitz speldde het eremetaal op. Enkelen kregen een onderscheiding voor het 12,5 jarig dienstverband, anderen voor 35 jaar trouwe dienst.

streep

Dubbele overdracht op Geilenkirchen

De commando’s over de NAVO Airborne Early Warning and Control Force en de NAVO E-3A Component zijn op vliegbasis Geilenkirchen overgedragen. Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), generaal Philip Breedlove was daarbij aanwezig.

“De AWACS is 1 van onze prominentste middelen geweest om onze NAVO-partners in het oosten te ondersteunen.” aldus Breedlove. Na de toespraak van SACEUR overhandigde de Amerikaanse generaal-majoor Andrew Mueller het commando over de E-3A Component aan de Duitse brigadegeneraal Karsten Stoye.

De Duitse generaal-majoor Jochen Both droeg zijn commando over de Control Force over aan de Amerikaanse brigadegeneraal Dawn Dunlop. Foto’s: Visual Media Branch / E-3A Component. 

streep

Reünie LIMOS

Voor kaderleden, leden van de vaste staf en burgermedewerkers die ooit op de LIMOS hebben gewerkt – én hun partners – is er op 12 september een reünie. De ontvangst is vanaf 10.00 uur in café-restaurant In de Kazerne. Dit restaurant is gehuisvest in de voormalig Krayenhoffkazerne. Omstreeks 16.00 uur wordt de dag afgesloten. Meer informatie is te vinden op de website http://www.reunielimos2015.nl/. Geïnteresseerden kunnen zich via deze website tot en met 31 juli aanmelden.

streep

Draaginsigne gewonden

Sergeant 1 Paul Raijmann heeft onlangs het Draaginsigne Gewonden ontvangen. Dat gebeurde in bijzijn van zijn familie, vrienden en collega’s. Plaatsvervangend commandant Luchtstrijdkrachten generaal-majoor Emile van Duren speldde het eremetaal op.

Raijmann heeft voor zijn moedige en loyale inzet een hoge prijs moeten betalen. Generaal Van Duren sprak hierover zijn waardering uit: “Het is goed dat we je na zo’n lange tijd eindelijk het Draaginsigne Gewonden kunnen toekennen. Daarmee is jouw bijzondere status bevestigd en kan de slepende onzekerheid worden omgezet in waardering” Het Draaginsigne Gewonden geeft blijk van grote waardering voor militairen en veteranen die lichamelijk of psychisch zijn beschadigd door gevechtssituaties.

streep

Groene Bindingsdagen voor reservisten

De Groep Luchtmacht Reserve (GLR) heeft onlangs wederom de Groene Bindingsdagen gehouden. In een ontspannen sfeer werden de enthousiaste deelnemers getrakteerd op een tweedaags sportief programma met afwisselend ontspanning en spel. Na afloop was er een  feest. In het afgelopen jaar zijn de reservisten van de GLR nog nooit zo vaak ingezet. Ook het aantal ondersteuningsaanvragen was hoger dan ooit. De Groene Bindingsdagen zijn bedoeld om de onderlinge band te versterken en dienen tevens als bedankje voor alle te reservisten.

streep

Commandant Luchtstrijdkrachten bezoekt het Midden-Oosten

Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Sander Schnitger heeft een bezoek gebracht aan het F-16 detachement in het Midden-Oosten. De hoogste baas werd tijdens zijn bezoek vergezeld door de directeur Directie Aansturen Operationele Gereedstelling generaal-majoor Luyt en kolonel Kathmann, chef kabinet van het Commando Luchtstrijdkrachten.

Het drietal liet zich tijdens zijn bezoek updaten over de voortgang en de resultaten van de Air Task Force Middle East. Ook lieten zij zich bijpraten over de recente ontwikkelingen in relatie tot de missie en voerden zij gesprekken met het personeel.

Schnitger richtte zich ook nog tot het personeel waarbij hij onder meer sprak over het verlengen van de missie, de toekomst van Defensie en de luchtmacht. “Deze missie is er één van de lange adem. De strijd tegen ISIS is nog niet gestreden”, aldus de generaal.

streep

‘Vandaag kopen we een vliegtuig’

In de documentaire ‘Vandaag kopen we een vliegtuig’ geeft televisiemaker Robert Oey zijn zienswijze op de gebeurtenissen rond de aanschaf van de F-35. De productie gaat over de debatten in de Tweede Kamer, de lobby van de wapenfabrikanten en de ruim 12 jaar die nodig waren om te besluiten het gevechtstoestel aan te schaffen. Hoe heeft het zover kunnen komen.

Oey die het geheel regisseerde, was niet zozeer op zoek naar het antwoord op deze vraag. Hij verwondert zich vooral over de zin- en onzin die over het project naar buiten is gebracht. In ‘Vandaag kopen we een vliegtuig’ geen betoog voor of tegen de JSF. Wel een interessante weergave van de verschillende belangen, percepties en banden tussen de betrokken spelers.

Benieuwd? Ga naar één van de laatste drie voorpremières: 

  • Woensdag 5 augustus | 19:00 | Louis Hartlooper Complex in Utrecht
  • Maandag 17 augustus | 19:30 | Het ketelhuis in Amsterdam
  • Woensdag 19 augustus | 19:30 |Groninger Forum in Groningen
streep

Defensie verlengt patiëntenvervoer

Het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden gebeurt sinds kort met zowel NH90-maritieme als Cougar transporthelikopters. Het patiëntenvervoer gebeurde eerder met strikt Cougars vanaf vliegbasis Leeuwarden. De NH90 en Cougar opereren nu vanaf MVK De Kooy.

Het patiëntenvervoer zou door een civiele partij worden overgenomen, maar de overdracht loopt vertraging op door juridische procedures bij de aanbesteding. Vanwege het grote belang van de dienstverlening neemt de luchtmacht de honneurs waar. 

streep

Verlenging missie

Het kabinet heeft besloten de Nederlandse deelname aan de strijd tegen ISIS met een jaar te verlengen tot 1 oktober 2016. Na die datum gaat de deelname aan de missie verder met 4 F-16’s, ondersteund door ongeveer 200 militairen. Onder voorbehoud van politieke besluitvorming neemt België de Nederlandse inzet vanaf juli 2016 over voor de duur van een jaar. Nederland blijft wel met 130 man Iraakse strijdkrachten en Peshmerga trainen. 

streep

Livestream biedt perspectief voor de toekomst

Specialisten van vliegbasis Leeuwarden hebben een test uitgevoerd voor de vrijgave van onderhoudswerkzaamheden door middel van een livestreamverbinding. Uniek aan de trial was dat verbinding werd gelegd tussen vliegbasis Leeuwarden en het uitzendgebied.

Het scenario voor deze trial was gebaseerd op een realistische werksituatie. Een vliegtuigmonteur had een Emergency Power Unit ingebouwd in een F-16. Om de werkzaamheden te kunnen vrijgeven, dient een zogeheten vrijgavebevoegde het karwei te beoordelen. Doordat hij niet in het uitzendgebied aanwezig is, vond de beoordeling middels een livestream verbinding op 'Leeuwarden' plaats.

De trial verliep naar verluidt goed. Een projectgroep van Jong Techniek zal naar aanleiding van de resultaten nader onderzoek doen naar de mogelijkheden, verbeterpunten en verdere toepassingen van vergelijkbare ondersteuning op afstand.

streep

Erelijst Koninklijke Luchtmacht weer in gebruik

Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Sander Schnitger heeft de Erelijst van de Koninklijke Luchtmacht in hergebruik genomen. De Erelijst ligt als groot boek in de hal van de Luchtmachttoren in Breda. Het boek is vanwege herstel een jaar uit beeld geweest.

De Koninklijke Luchtmacht heeft de Erelijst samengesteld ter herinnering aan hen die vanaf het prille begin vielen voor vorst en vaderland. De één verloor het leven in de strijd tegen de Duitsers, de ander boven Nederlands-Indië in de oorlog tegen Japan. Weer een ander kwam om bij een noodlottig luchtvaartongeval of bezweek aan ontberingen als krijgsgevangene in een kamp. 

streep

Texel Airshow

De luchtmacht draagt ruim bij aan de komende editie van de Texel Airshow op 1 augustus. Zo staan op de grond een Cougar, een Dornier en een Alouette. Het Apache demoteam verzorgt een spectaculaire airshow en ook de AWACS, de Belgische F-16 Solo Display en de Royal Jordanian Falcons ontbreken niet. Zie voor meer informatie www.texelairshow.nl.