Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 02

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie en anderen

MIND royaal bezocht

MIND had de afgelopen weken niet te klagen over belangstelling en dat kwam niet van de minsten.

Koning Willem-Alexander reisde samen met staatssecretaris Christophe van der Maat naar Rotterdam voor een masterclass bij MINDbase.

De lesstof, voorbereid vanuit verschillende defensieonderdelen en ook directies van COMMIT ging onder meer over het gebruik van data science en kunstmatige intelligentie. Ook counter-dronetechnologie kwam aan bod.

Met MINDbase Rotterdam opereert Defensie in de havenstad letterlijk tussen technologische bedrijven, start-ups en onderwijsinstellingen. Innovatiepartners werken veelal in hetzelfde gebouw (Innovation Dock). Zo wordt aangehaakt bij vernieuwende ideeën. Ook in Enschede en Eindhoven, dichtbij onderwijsinstellingen en andere innovatieve bedrijven, zijn MINDbases gevestigd.

Streepje

COMMIT pop-up store op Utrecht Centraal

Van 3 tot en met 14 april opent de COMMIT pop-up store op Utrecht Centraal Station opnieuw de deuren onder het mom ‘Je hoeft geen militair te zijn om bij Defensie te werken’. En dat is nodig want COMMIT kan nog beter gevonden worden door werkzoekenden.

Het is de tweede keer op deze locatie dat COMMIT zich laat zien. Initiatiefnemer Tommy Termont van COMMIT HR vertelde eerder in Materieelgezien over het belang van zichtbaarheid. “Het belangrijkste doel van de pop-up store was vooral zichtbaar zijn voor de doelgroep. Mensen laten weten dat wij als COMMIT op zoek zijn naar veel collega’s en dat we hele diverse banen hebben”, aldus Termont. Wat hij veel hoort is dat mensen Defensie een toffe organisatie vinden, maar om wat voor reden dan ook geen militair willen zijn. “Terwijl wij voornamelijk burgerfuncties hebben. En daar moeten we wat extra herrie voor maken.”

Pop-up store op station Utrecht Centraal met lopend publiek ervoor.
Streepje

Robot doet selectie

Innovatie is er ook bij het Materieel Logistiek Commando (MatlogCo). Sinds kort is daar Robot Romer (afkorting voor Robot MatlogCo External Recruitment) actief.

Die zorgt ervoor dat e-mails van externe sollicitanten worden opgeslagen op de juiste plek en dat hun CV en motivatie zichtbaar zijn in de mappen.

Daarnaast maakt Romer een overzicht in Excel van alle sollicitanten die op een vacature hebben gesolliciteerd. Al dit werk wordt ’s nachts uitgevoerd. De werkzaamheden die Romer overneemt zijn eenvoudig en repeterend en daardoor ook arbeidsintensief.

Momenteel heeft de robot al meer dan 150 sollicitaties verwerkt. Dat levert tijdwinst op: per sollicitatie zo’n 5 minuten, in totaal circa 2 uur per week. Groter voordeel is dat de medewerkers dit repeterende werk niet meer hoeven te doen, maar zich meer kunnen richten op het verbinden van kandidaten aan vacatures.

Streepje

Kabinet investeert € 101,7 miljoen in Radio Frequency-technologie

Het kabinet trekt op initiatief van Defensie € 101,7 miljoen uit voor Polaris. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 15 maart bekend. Het project realiseert technologische doorbraken in het maken van micro-elektronische ‘Radio Frequency’ (RF)-systemen. Die technologie heeft veel potentiële maatschappelijke toepassingen. De financiering komt uit het Nationaal Groeifonds.

De nieuwe technologie van Polaris is breed in te zetten. Het voorstel van Defensie brengt de zogeheten ‘ecosystemen’ radar, MRI en telecom samen in het ‘Polaris consortium’. Dit consortium bestaat uit industriepartijen, kennisinstituten, universiteiten, midden- en kleinbedrijven en regionale ontwikkelmaatschappijen. Deze samenwerking leidt tot technologische doorbraken op het gebied van nieuwe RF-systemen. Dat geeft weer een boost aan de Nederlandse economie. De investering levert naar verwachting een flinke omzetgroei, nieuwe startups en scale-ups en een betere marktpositie op.

Radars

De technologie levert een basis voor een nieuwe generatie radars met een groter afstandsbereik. Daardoor kan onder meer de bemanning van marineschepen verder kijken dan nu. Dat verbetert de nationale veiligheid. Medische scans kunnen sneller en met minder impact op de patiënt worden uitgevoerd. Polaris is hierdoor positief voor de Nederlandse autonomie, de maakindustrie en de veiligheid.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan duurzame en structurele economische groei. Dit doet het fonds samen met initiatiefnemers zoals Defensie en met andere investeerders. Met het fonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten.

Streepje

Tienjarige veiligheidsovereenkomst met Oekraïne

Nederland sluit binnenkort een veiligheidsovereenkomst met Oekraïne voor de komende 10 jaar. Een signaal van het kabinet dat het door oorlog geteisterde land voor langere tijd gesteund wordt.

De veiligheidsovereenkomst bevat onder meer afspraken over militaire steun voor de middellange en lange termijn, maar ook samenwerking voor het verstevigen van de Defensie-industrie, het vergroten van (cyber-)weerbaarheid en het versterken van de interoperabiliteit van de Oekraïense krijgsmacht met de NAVO. “Oekraïne vecht niet alleen voor haar vrijheid en veiligheid, maar ook die van ons, voor heel Europa”, aldus Defensieminister Kajsa Ollongren. “Oekraïne moet ervan op aan kunnen dat zij niet alleen op de korte, maar ook de lange termijn op onze steun kan rekenen. Nederland steunt Oekraïne, samen met internationale partners, met de versterking van de IT-infrastructuur en traint Oekraïens defensiepersoneel op meerdere terreinen. Met deze veiligheidsovereenkomst geeft Nederland ook een sterk signaal af aan het Kremlin.”

Streepje

Kledingbedrijf in beeld

Secretaris-generaal Maarten Schurink heeft een bezoek gebracht aan het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU-bedrijf) van COMMIT.

Het bezoek werd begeleid door Directeur Wapensystemen&Bedrijven, brigadegeneraal Pieter van Broekhoven en de plaatsvervangend commandant KPU-bedrijf, luitenant-kolonel Nicolette de Ruiter.

Na algemene presentatie over het KPU-bedrijf kreeg de SG uitleg over de steun van het KPU-bedrijf aan Oekraïense militairen met kleding en uitrusting tijdens hun opleiding en inzet. De SG is ook bijgepraat over de stand van zaken en ontwikkelingen van het Defensie Operationele Kleding Systeem (DOKS) door projectleider luitenant-kolonel Bruce Mekking van Directie Projecten.

Er is uitvoerig gesproken over de verschillende uitdagingen waar het KPU-bedrijf tegenaan loopt, zoals de toename van werk door de uitbreiding van de krijgsmacht en grote aanvullende opdrachten. Dit heeft direct impact op de reguliere bedrijfsvoering.

“600.000 bestellingen per jaar, uit 2.500 artikelen en ook 10.000 pakketten voor Oekraïne. Tel daar de 15.000 personen op die jaarlijks gekleed worden en dat geeft een beeld van de omvang en complexiteit van het KPU-bedrijf” , concludeerde Schurink.

Personeel van het kledingbedrijf geeft in een magazijn uitleg aan secretaris-generaal Maarten Schurink.
Streepje

Drone voor veiligheid

Om ervaring op te doen met autonome drones in de beveilging van militaire objecten is een pilot gestart op de Technology Base in Enschede.

Beveiliging van militaire objecten is van groot belang voor de operationele gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht. Dat  kost veel tijd, geld en mensuren. Binnen defensie lopen diverse projecten waarbij drones worden ingezet voor security en force protection. Dit project van Military Innovation by Doing onderscheidt zich doordat een standalone systeem wordt beproefd, waarbij de koppeling in de keten (sensorweb - operator - beeld van de drone) cruciaal is. Door te oefenen met een commercieel systeem MIND praktische ervaring en kennis opdoen met een drone-gebaseerd beveiligingssysteem. Het gaat in eerste instantie om terreinbewaking (security) en bij succes eventueel ook voor bewaking van eenheden op uitzendlocaties (Force Protection).

De pilot bestaat uit drie fasen. Eerst wordt er een test uitgevoerd op Technology Base Twente voor de basisfunctionaliteiten van het systeem. Defensiepersoneel krijgt een opleiding. Hierop volgt installatie op een Defensieterrein, voor een test en einddemonstratie.

Streepje

Samenwerking beklonken

MINDbase Rotterdam heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met maritieme start-up accelerator PortXL. MIND, Military Innovation By Doing, is de innovatieorganisatie COMMIT.

Sinds de oprichting in 2015 heeft PortXL de groei van meer dan 100 start-ups en scale-ups gefaciliteerd. Het bedrijf werkt nauw samen met industriële partners - waaronder Havenbedrijf Rotterdam, Van Oord, Boskalis, de gemeente Rotterdam, Damen Shipyards en GTT - en richt zich met name op de maritieme, energie-, en logistieke en raffinagesectoren. Met MINDbase als nieuwe partner omvat de scope van PortXL nu ook militaire toepassingen.

Twee militairen in uniform met een microfoon in handen en spreken de beangstellenden MINDBase toe.
Streepje

REEQ overgenomen

De Nederlandse start-up REEQ is overgenomen door Rheinmetall Defence Nederland BV.

REEQ heeft met zijn lichte tactische voertuigen een nieuwe generatie van mobiliteit ontwikkeld. Die combineert tactisch transport met een mobiele bron van energie (microgrid) en is volledig voorbereid is voor autonomie.

Deze technologie is in Nederland ontwikkeld en geproduceerd. Op dit moment bestaat de voertuig portfolio van het bedrijf uit een unmanned ground vehicle (UGV), een side by side buggy en een quad, alle drie met exact dezelfde volledig elektrische aandrijflijn. Rheinmetall Defence Nederland uit Ede is onderdeel van de divisie Vehicle Systems Europe van Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Een electrische quad van het bedrijf Reeq voor een gebouw.