Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 06

In 't kort

Tekst kapitein Arthur van Beveren
Foto Mediacentrum Defensie

Defensie zet voor het eerst ‘eigen’ Roll-on Roll-off-schip in

Defensie heeft op 25 juli officieel het Roll-on Roll-off-schip in gebruik genomen. De New Amsterdam wordt nu beladen en vertrekt vanavond vanuit Eemshaven naar de haven van Klaipeda in Litouwen. Daar zitten Nederlandse militairen van de enhanced Forward Presence (eFP). Aan boord zijn containers vol goederen en rollend materieel voor de volgende rotatie van de eFP.

Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim stipte bij het vertrek het belang aan van het schip. Defensie huurt het de komende 10 jaar van TransProCon, onderdeel van Swedish Orient line. Zo is er altijd gegarandeerde strategisch zeetransport mogelijk. Voorheen werden er incidenteel schepen gehuurd, maar dat wordt steeds duurder en moeilijker vanwege toenemende schaarste op de markt.
“Militairen moeten erop kunnen rekenen dat de logistiek op orde is tijdens hun uitzending. Wie naar de oorlog in Oekraïne kijkt, ziet wat het belang is van goede logistiek en tijdige bevoorrading. Strategisch transport is echter een knelpunt en daarom ben ik zo blij met deze samenwerking. We hoeven als Defensie niet alles zelf in huis te hebben, als we er maar over kunnen beschikken wanneer het nodig is.”

Materieel rollen
Wat de New Amsterdam speciaal maakt, is dat al het materieel gemakkelijk erop en af ‘gerold’ kan worden. Bij operationele noodzaak kan het ook laden en lossen zonder daarbij te rusten op een kade. De dekken zijn zo gemaakt dat er zwaar materiaal op kan staan. Denk daarbij aan Boxers, CV90 gevechtsvoertuigen of Pantserhouwitsers, het zwaarste geschut van de landmacht. Ook is er een kraan aan boord, die ruim 40.000 kilo aan materieel kan hijsen.

Het schip kan tegelijk ruim 200 containers en 300 voertuigen van gemiddeld 6 meter lang vervoeren. Het ondersteunt de verschillende eenheden van de krijgsmacht bij oefeningen en uitzendingen. Ook partnerlanden kunnen er tegen vergoeding gebruik van maken.

Streepje

Wervingscampagne IT-burgerpersoneel van start

Begin augustus is de wervingscampagne IT-burgerpersoneel van start gegaan. Deze campagne is bedoeld om nieuwe IT-collega’s te werven voor de DMO. Het betreft een online campagne die op de IT-doelgroep is gericht en tot het einde van 2022 zal plaatsvinden.

Potentiële nieuwe collega’s krijgen via online platformen de advertenties, de videobanners en online commercials te zien. Onze DMO recruiters zijn op LinkedIn actief om daar kandidaten te enthousiasmeren. Daarnaast is een speciale landingspagina ontwikkeld op Werkenbijdefensie.nl met informatie over JIVC, de verschillende clusters, testimonial video’s van JIVC collega’s, de commercial en uiteraard de vacatures. Ben je of ken je een geschikte kandidaat? Bekijk alle vacatures via https://werkenbijdefensie.nl/burger-ict.

244 urgente vacatures
Waarom is de wervingscampagne IT-burgerpersoneel noodzakelijk? De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe en er zijn steeds meer openstaande vacatures, waaronder een groot deel IT- vacatures. Het is mede daarom een uitdaging om nieuwe collega’s te werven. Dit terwijl JIVC vier van de tien grootste IT-programma’s binnen Rijksoverheid draait. Het doel van de wervingscampagne IT-burgerpersoneel is de 244 urgente vacatures van JIVC vullen.

Streepje

Defensie neemt eerste elektrische bedrijfsvoertuigen in ontvangst

Defensie heeft op 21 juli de eerste 4 van in totaal 134 elektrische bedrijfsvoertuigen in ontvangst genomen. De rest volgt gefaseerd tot het eind van het jaar. De voertuigen worden verdeeld over vrijwel de hele krijgsmacht. Defensie levert hiermee een bijdrage aan de maatschappelijke opgave om klimaatverandering tegen te gaan.

Van de 134 e-voertuigen zijn er 117 bedoeld voor goederenvervoer. Het gaat om 3 verschillende types: voertuigen met een gesloten laadbaak, met een open laadbak en een type met een laadbak met huif. De voertuigen zijn bedoeld om materieel te verplaatsen tussen bijvoorbeeld 2 verschillende legeringsgebouwen.
Daarnaast zijn ze geschikt voor distributietaken van bestelde en geleverde goederen. Ook kunnen ze materieel aanleveren dat benodigd is voor het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden op defensieterreinen.
De overige 17 voertuigen zijn 6-persoonsminibussen. De luchtmacht gebruikt ze onder meer om personen over vliegbases te vervoeren.
In totaal krijgt de luchtmacht 57 nieuwe e-voertuigen, de landmacht 9 en de marine 6. De meeste gaan naar het Defensie Ondersteuningscommando dat 62 nieuwe elektrische wagens in gebruik neemt.

230V
Voordeel van de nieuwe voertuigen is dat zij op elke defensielocatie zijn op te laden via de standaard 230V wisselstroom.
Dankzij de e-bedrijfsvoertuigen gaat het gebruik van fossiele brandstof op defensielocaties omlaag. De wagens zorgen voor een duurzame manier van verplaatsen. Het Nederlandse bedrijf Spijkstaal levert en onderhoudt het nieuwe wagenpark.

Streepje

Defensie en Amerikanen verdiepen zich in helikopters van de toekomst

Defensie en het Amerikaanse leger delen binnenkort informatie over de eisen van aan te schaffen helikopters. Dit is vandaag schriftelijk vastgelegd op vliegbasis Gilze-Rijen. Het Future Vertical Lift-programma drukt onder meer de kosten. Ook zijn eventueel tegenvallende prestaties van toestellen zo beter te voorkomen.

Beide krijgsmachten gaan nieuwe concepten verkennen en analyseren. Die betreffen het optreden van helikopters in toekomstige operationele omgevingen. Ook wordt beoordeeld of samenwerking in latere fasen haalbaar is. Denk hierbij aan onderzoek en ontwikkeling, standaardisatie, het testen, de evaluatie en productie en onderhoud van toestellen.

Effectiever en efficiënter trainen en vechten
Douglas Bush, vertegenwoordiger van het Amerikaanse leger is blij met deze belangrijke overeenkomst “met standvastige NAVO-bondgenoot Nederland.”
Bush: “Technologische samenwerking verbetert ons vermogen om collectief te moderniseren en de interoperabiliteit te vergroten. Zo kunnen we effectiever en efficiënter trainen en vechten met onze bondgenoten en partners."

Sleutel
Directeur Operationeel beleid en plannen generaal-majoor André Steur ziet ook alleen voordelen. Hij noemt het verkennen en analyseren van nieuwe concepten de sleutel voor de toekomstige strijd. “Door samen te werken zorgen we voor een solide basis voor helikopter-capaciteiten.”
Steur gaf verder aan dat toekomstige dreigingen vereisen dat we als 1 gevechtsmacht kunnen opereren. "Over alle domeinen heen. Sneller, hoger, verder, met meer slagkracht en een hogere overlevingskans. In dienst van onze land- en maritieme eenheden. We moeten de soms sterke nationale focus deels loslaten ten faveure van interoperabiliteit binnen de Alliantie en tussen partners."

De overeenkomst is een aanvulling op een bestaand akkoord met het Amerikaanse leger. Die gaat onder meer over detectie en ontsmetting van chemische, biologische, radiologische, nucleaire en andere geavanceerde explosieven.

Streepje

Defensie koopt Gulfstream 650

Defensie heeft een gebruikte Gulfstream 650 (G650) gekocht en neemt het toestel in 2023 in gebruik. Het is een jong toestel uit 2015 met ruim 2.000 vlieguren op de teller. De nieuwe aanwinst vervangt de Gulfstream IV. Dit toestel is bijna 35 jaar oud en is aan het einde van haar levensduur.

Het toestel is nodig voor het snel en veilig vervoeren van kleine groepen personen zoals de politieke, militaire en ambtelijke top van Defensie naar onder meer (risicovolle) missiegebieden. Deze zijn veelal niet of lastig te bereiken met commerciële vluchten. Ook is het vliegtuig geschikt voor urgente repatriëring van (Defensie)medewerkers.
De G650 heeft een groter bereik dan het huidige toestel en er kunnen meer passagiers mee. Ook is het toestel geschikt voor het inbouwen van een gecertificeerd zelfbeschermingssysteem. Vanwege de uitdagende markt van gebruikte zakenvliegtuigen en de beschikbaarheid van onderdelen voor de ombouw van de G650, komt het toestel in 2023 beschikbaar voor operationeel gebruik.
Vanwege een gegarandeerde beschikbaarheid en lagere aanschafkosten is gekozen voor een gebruikt toestel. De G650 wordt omgebouwd naar de voor Defensie vereiste configuratie en vervolgens uitgerust met een zelfbeschermingssysteem. Defensie schaft het toestel aan via Jet Aviation in het Zwitserse Basel. Deze firma verzorgt ook de ombouw van het vliegtuig.

Gulfstream IV
De oude Gulfstream IV is sinds 1996 in gebruik bij Defensie en wordt na de introductie van de G650 afgestoten.
Met de aankoop van de Gulfstream 650 geeft Defensie invulling aan de behoeftestelling die in 2019 aan de Kamer is gemeld voor het vervangen van de Gulfstream.

Streepje

Schade door brand op Zr.Ms. Zeeland

Door een brand in de nacht van 3 op 4 juli op Zr.Ms. Zeeland, heeft het patrouilleschip aanzienlijke schade opgelopen. Niemand raakte gewond.

De Zeeland ligt voor onderhoud in een droogdok in Den Helder. Er was vannacht geen personeel aan boord.
De schepen in het dok worden 24/7 bewaakt. Toen de brand rond half 2 ontstond, werd dan ook direct het Korps Marinebrandweer gealarmeerd. Die bluste de brand met hulp van regionale korpsen. Het vuur was zo’n anderhalf uur later onder controle.
Wat de komende tijd de verdere gevolgen van de brand zijn voor het patrouilleschip moet nog duidelijk worden. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

Streepje

Contract getekend voor nieuwe simulator NH90 helikopter

Defensie Materiaal Organisatie (DMO) en het Italiaanse bedrijf Rotorsim Srl sloten op 30 juni een contract af voor een nieuwe trainingssimulator voor de NH90 helikopter. Eind 2025 wordt deze in gebruik genomen in het simulatorcentrum in Den Helder.

De simulator is een upgrade ten opzichte van huidige systemen. Alle functionaliteiten van de helikopter zitten straks ook in de simulator. Het zorgt voor meer en betere trainingsmogelijkheden. Zo zit er een zelfverdedigingssysteem in waardoor er bijzondere manoeuvres getraind kunnen worden. Ook zijn er meer mogelijkheden voor onderzeebootbestrijdingsoperaties. Tenslotte worden de configuraties vernieuwd, is het systeem sneller en de beelden nog realistischer. Na de Midlife Update (MLU) van de NH90 worden veranderingen ook verwerkt in de nieuwe simulator.

Trainen met helikoptercrew
Binnenin ziet het er hetzelfde uit als een NH90. De simulator bestaat uit twee onderdelen. Een nagebouwde cockpit en een nagemaakte cabine. Doormiddel van een platform worden deze verbonden. Deze losse systemen kunnen gekoppeld worden, zodat de helikoptercrew samen kan trainen voor onder andere geheime missies en (speciale) operaties. In de huidige situatie werken de twee systemen ook samen, maar zijn ze niet fysiek aan elkaar gekoppeld.

(Foto: Rheinmetall)

Streepje

Japanse officieren op bezoek bij MIND

Op woensdag 29 juni bezocht een delegatie Japanse militairen de MINDbase in Rotterdam als onderdeel van de Joint Advanced Staff Course, het equivalent van de Hogere Defensievorming (HDV). Tijdens het bezoek maakten de Japanse collega’s kennis de innovatiestrategie van DMO en wat er op dit vlak aan internationale samenwerking gedaan wordt.

De bezoekers zagen op de MINDbase hoe innovatiecentrum MIND (Military Innovation by Doing) snel kan schakelen door het uittesten en uitrollen van kort-cyclische innovaties. De fysieke locatie in het Innovation Dock in Rotterdam zorgt ervoor dat Defensie makkelijker onderdeel wordt van een ecosysteem met kennisinstituten, overheden, universiteiten, hogescholen, MKB, start-ups en multinationals in binnen –en buitenland. Aan de hand van verschillende concrete voorbeelden zoals de Flower Turbine werd duidelijk dat dit zijn vruchten afwerpt.

De groep van achttien cursisten, hun docenten, de Japanse militaire attaché in Nederland en begeleiders van zowel Internationale Militaire Samenwerking (IMS) als het Ministerie van Buitenlandse zaken, kregen een presentatie van de locatiebeheerder van de MINDbase, majoor Yaïr da Costa.

De Japanners kozen Nederland als reisdoel omdat het Aziatische land ons beschouwd als leidend op defensiegebied binnen de Europese Unie. Een intensivering van de samenwerking met Japan is wenselijk omdat dit land als NATO Asia-Pacific partner een belangrijke bondgenoot van Nederland is.

Streepje

Nieuwe M72 LAW voor Defensie

Directie Projecten van Defensie Materieel Organisatie (DMO) heeft onlangs een bestelling gedaan voor M72’s LAW, dit zijn lichte antitankwapens voor korte afstand. Half 2023 worden de raketten geleverd om vervolgens krijgsmachtbreed te worden ingezet.

De M72’s komen in twee varianten. Het gaat om de zogenaamde HEAT-variant, wat staat voor High Explosive Anti-Tank. Deze is voor de bestrijding van licht gepantserde voertuigen. De andere variant is de Anti Structure Missile (ASM), dit is voor het vechten tegen verstevigde posities, zoals muren, gebouwen en zandzakken. Met de aanschaf wordt ook voldaan aan de recente opdrachten van Commandant Der Strijdkrachten (CDS). Die gaan over de versnelde verwerving van inzetvoorraden munitie en vervanging van geschonken materieel aan Oekraïne.

Nieuw wapensysteem
In de tussentijd gaat de Europese aanbesteding verder voor de vervanging van een deel van de Panzerfaust 3 door een nieuw systeem. Dat wapensysteem is met name een zwaar antitankwapen. De huidige Panzerfaust 3 blijft naast het Spike-antitankraketsysteem, de M72 en het nieuw aan te schaffen systeem, vooralsnog in de bewapening.

(Foto: U.S. Marine Corps/Sgt. Rebecca L. Floto)

Streepje

Extra pantserhouwitsers naar Oekraïne

Nederland en Duitsland leveren 6 extra PzH2000 Pantserhouwitsers aan Oekraïne. Dat hebben minister van Defensie Kajsa Ollongren en haar Duitse ambtsgenoot Christine Lambrechts vandaag tijdens de start van de NAVO-top in Madrid bekendgemaakt.

In hun strijd om de Russische opmars te stoppen heeft Oekraïne artilleriestukken zoals de geavanceerde Pantserhouwitsers hard nodig. De Russische strijdkrachten bedreigen Oekraïense logistieke aanvoerlijnen. Ook boeken ze gestaag terreinwinst in de Donbas. De Oekraïense strijdkrachten staan hier zwaar onder druk. Het blijft daarom van belang om Oekraïne te blijven steunen om zichzelf te kunnen verdedigen tegen de Russische invasie.
Oekraïne sprak na de Duitse-Nederlandse levering van de 12 Pantserhouwitsers eerder deze maand de wens uit om een hele eenheid te willen bewapenen met 18 Pantserhouwitsers in totaal. Eerder gaf het Nederlandse kabinet al aan door te willen gaan met het leveren van zware wapens. In dat licht levert Nederland 3 van de extra gevraagde PzH2000 Pantserhouwitsers. Duitsland levert de andere 3.

Voor de Nederlandse landmacht heeft het leveren van de 3 extra systemen gevolgen voor de operationele gereedheid. Defensie gaat deze Pantserhouwitsers daarom vervangen. De leveringen worden via het Budget Internationale Veiligheid (BIV) bekostigd. Defensie doet ook een beroep op de European Peace Facility van de EU.

Streepje

Defensie neemt eerste waterstofvoertuigen in gebruik

Geurloos en kleurloos waterstof: daarop rijden komende maanden 33 nieuwe voertuigen van Defensie. De eerste 9 zijn sinds vandaag in gebruik. Een waterstofauto is een elektrisch voertuig met waterstof als energieopslag. Het voertuig gebruikt de uit waterstof vrijgemaakte elektriciteit.

De brandstof is te krijgen bij 15 tankstations in Nederland. Met een volle tank heeft de auto een actieradius van 500 tot 700 kilometer.
Defensie heeft al aardig wat kennis opgedaan over voertuigen op waterstof. Bij  diverse eenheden is er nu vraag naar deze schone manier van vervoer. Op korte termijn komen er nóg eens 9 van deze voertuigen op waterstof. Waarschijnlijk is het totale aantal in september gestegen tot 33.
De waterstofvoertuigen dragen bij aan het doel om in 2030 emissieloos te rijden. Bovendien gaat Defensie deze voertuigen veelzijdig inzetten. Daardoor komt er nog meer kennis vrij (bijvoorbeeld over onderhoudskosten) en feedback van gebruikers over rijervaringen. Zo kan Defensie een goede afweging maken over de inzet van waterstof- en batterij-elektrische voertuigen.

Veiligheid
De tanks voor waterstof zijn zeer sterk en bestand tegen de impact van zware ongelukken. Waterstof tanken brengt geen gevaar met zich mee. Anders dan bij benzine gaat het geheel automatisch en checkt het systeem of de aansluiting goed is.
Er kan dus veilig gereden worden, maar waterstof heeft enkele van dezelfde beperkingen als LPG. Zo geldt er in sommige parkeergarages een LPG-verbod en mag een LPG-auto ook niet in de Eurotunnel komen. Op dit moment is wat voor LPG geldt, ook op waterstof van toepassing.

Streepje

Defensie koopt versneld F-35’s en MQ-9 Reapers

Defensie koopt versneld 6 extra F-35-gevechtsvliegtuigen en 4 onbemande MQ-9 Reaper-toestellen. In de Defensienota 2022 is deze versterking van de slagkracht al aangekondigd. Defensie wil de toestellen zo snel mogelijk bestellen in verband met de overspannen defensiemarkt.

Dat liet staatssecretaris Van der Maat op 24 juni weten aan de Eerste en Tweede Kamer. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren hier versneld geld voor vrij te maken uit de Defensiebegroting.
Voor levering van 6 F-35’s in 2025 (naar verwachting) is het nodig dat de bestelling nog voor half juli 2022 plaatsvindt. Gebeurt dit niet, dan valt er een gat in het leveringsschema van de toestellen. De completering van het derde squadron en de bijkomende operationele voordelen lopen dan minimaal 2 jaar vertraging op. Dit heeft onder meer te maken met de wereldwijde toename van de vraag naar F-35’s. Hierdoor ontstaan verdringingseffecten in de productie.

MQ-9 Reaper
Defensie breidt de vloot uit met 4 MQ-9 Reapers vanwege de operationele behoefte. Met de sensorcapaciteit van deze onbemande verkenningsvliegtuigen is op meerdere plekken tegelijk, boven land en boven zee, hoogwaardige informatie te verzamelen. Dit geeft een impuls aan informatiegestuurd optreden door de krijgsmacht.
De productielijn van de huidige versie (MQ-9A) loopt echter op zijn eind. Vanuit de Verenigde Staten is aangeven dat de bestelling daarom uiterlijk 31 augustus 2022 moet zijn ingediend. Zo wordt de vloot uitgebreid met Reapers die goed en snel aansluiten op de eerder dit jaar in gebruik genomen toestellen en bijbehorende operatie, instandhouding en opleidingen.
De bewapening van zowel de F-35 als de MQ-9 Reaper vormt geen onderdeel van deze aankoop. In 2023 zal de Tweede Kamer hierover verder worden geïnformeerd via het reguliere Defensie Materieel Proces.

Financiën
Om vertraging te voorkomen en toch aan de parlementaire verplichtingen te voldoen, wordt een zogenoemde incidentele suppletoire begroting (ISB) ingediend. Met de ISB kan Defensie nog dit jaar de noodzakelijke verplichtingen aangaan.
Dit wordt betaald met het extra geld dat dit kabinet heeft toegekend aan de Defensiebegroting. Ook wordt hiermee het verplichtingenbudget voor 2022 aangepast. Zo is er voldoende ruimte in de begroting om op tijd juridische toezeggingen te doen en contracten te tekenen. Dit voorkomt onrechtmatigheden.