05

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 07

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Innovatief windturbine-platform naar vliegbasis Woensdrecht.

Begin september is het windturbine platform van startup Flower Turbines verhuist van de MINDBase in Rotterdam naar vliegbasis Woensdrecht. Het platform is op verzoek van CLSK door de MIND/TNO-innovatheek aangekocht voor experimenten met verticale-windturbines op Defensie-locaties en oefeningen.

Het eerste experiment zal plaatsvinden op vliegbasis Woensdrecht om te bepalen hoe deze innovatieve technologie kan bijdragen aan de energietransitie van Defensie. Het grote verschil met traditionele windmolens is de beperkte hoogte en het ontbreken van storende radarreflecties. Na de ingebruikname op 1 september zal een team van CLSK het systeem als eerste gaan beoordelen. Na een testperiode van enkele maanden zal het systeem via de innovatheek beschikbaar worden gesteld voor andere experimenten. Leven van de wind komt zo hopelijk weer een stapje dichterbij.

Streepje

Angelien Eijsink nieuwe voorzitter NIDV

Angelien Eijsink (60) is per 1 oktober de nieuwe voorzitter van de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV). Zij vervangt de vertrekkende Hans die na 4 jaar zijn voorzitterschap neerlegt. Eijsink was van 2003 tot 2017 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

“Samen met het NIDV-bureau wil ik de Gouden Driehoek voor defensie en veiligheid verder transformeren naar een echt Gouden Ecosysteem, waarin startups, scale-ups, midden- en kleinbedrijf, eindproducenten en toeleveranciers, alsmede kennisinstellingen en universiteiten samenwerken met de overheid”, aldus Eijsink. “Daarbij is mijn inzet de hoognodige intensiveringen van zowel het publieke defensie- als veiligheidsbudget zo veel mogelijk ten goede te laten komen aan de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsector.”

Voorzitter van de benoemingsadviescommissie Michiel van der Maat (GKN Fokker) is verheugd dat Eijsink “bereid is haar kennis en ervaring in te zetten voor de NIDV”. Volgens Van der Maat staat de Nederlandse industrie bekend om haar kwalitatieve en innovatieve karakter tegen concurrerende prijzen. “Op de nog immer politieke markt voor Defensie en Veiligheid zal Angelien als verbinder tussen Den Haag, Brussel en de NIDV een sleutelrol vervullen.”

Streepje

Nieuwe satellietschotels voor Defensie

DMO Inkoop ondertekende 9 september een contract met Airbus waarmee Defensie drie expeditionaire satellietcommunicatie (SATCOM) schotels gaat aanschaffen. Bij het contact zit een optie voor 17 aanvullende schotels ingebouwd voor andere eenheden. Dit hangt echter af van het succes van de eerste drie.

Met de aanschaf kan efficiënter gebruik worden gemaakt van de beschikbare en schaarse SATCOM bandbreedte. Defensie gebruikt SATCOM voor het versturen van verschillende soorten data vanuit inzetgebieden naar Nederland. JIVC/GIT & Infra is verantwoordelijk voor het project en regelt alles vanaf de samenwerking met CLSK en de technisch onderhouder LCW Dongen, het opstellen van het Programma van Eisen, tot aan de levering en acceptatie van de SATCOM schotels door de klant.

De eerste twee schotels zullen geleverd worden aan het CLSK voor de F-35 squadrons en de derde aan DOPS. Over het algemeen zullen deze gebruikt gaan worden bij missies waarbij grote hoeveelheden data gedurende lange tijd verzonden zullen worden vanuit inzetgebied naar Nederland. In oktober 2022 moeten de SATCOM-schotels beschikbaar zijn.

Streepje

DBBB bezoekt Caribisch Gebied

Een delegatie van het Defensie Brand- en Bedrijfstoffen Bedrijf (DBBB) heeft Curaçao bezocht. De afvaardiging besprak daar de levering van F44 brandstof en het Assortimentsgewijs Werken in de Carib.

DBBB en CZMCARIB slaan de handen ineen om tot een goed werkende oplossing te komen om Curaçao te voorzien in de benodigde F44 brandstof. Deze brandstof wordt gebruikt door de helikopter van het stationsschip en is tot nu toe niet voorhanden op Curaçao, waardoor het schip dagen moet omvaren om F44 in te slaan.

Het tweede hoofddoel was de opzet van het Assortimentsgewijs Werken voor alle in de Carib aanwezige eenheden, inclusief de KMar en de Kustwacht. Door deze manier van werken kunnen de diverse eenheden hun operationele taken goed blijven uitvoeren. Hiertoe werken onder andere assortimentsmanagement, techniek, Marine Instandhouding Carib (MICAR), Finance & Control en Inkoop van alle eenheden nauw samen.

Streepje

Oplevering nieuwe vliegtuigafreminstallaties op Parallelbaan Vliegbasis Volkel

Op Maandag 6 September 2021 zijn op Vliegbasis Volkel de twee nieuwe vliegtuigafreminstallatie’s (VAI) in gebruik genomen ter vervanging van de oude afreminstallatie. Hiermee beschikt de vliegbasis op de Parallelbaan over een modern afremsysteem dat gecertificeerd is voor het afremmen tijdens een calamiteit van gevechtsvliegtuigen zoals de F-16 en de F-35. Eerder werden al nieuwe afreminstallaties geïnstalleerd op Vliegbasis Gilze-Rijen.

Na een succesvolle Operational Acceptance Test (OAT), waarbij de systemen met behulp van een F-16 zijn getest en is aangetoond dat aan de technische eisen voldaan is, hebben DMO en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de beide VAI’s symbolisch overgedragen aan de commandant van Vliegbasis Volkel, de Kolonel I.M. van Egmond. Na de parallelbaan van Volkel worden in 2023 alle afreminstallaties van Vliegbasis Leeuwarden  vervangen. In 2024 wordt de hoofdbaan van vliegbasis Volkel voorzien van nieuwe installaties. In 2025 is vliegbasis Eindhoven aan de beurt, waarna afgesloten zal worden op vliegbasis Woensdrecht in 2026.

De bouw en installatie van de VAI-systemen die respectievelijk is uitgevoerd door firma Den Ouden en NEDAERO Services BV, hebben een half jaar geduurd en zijn conform planning afgerond.

Streepje

Geroofde kanonnen na 81 jaar terug in Nederland

Duitsland heeft op 9 september twee kanonnen uit de Tweede Wereldoorlog teruggegeven aan Nederland. Met een 10-tonner haalde 43 Herstelcompagnie de stukken ‘8 staal’ op in het Duitse Emden en bracht ze naar de Legerplaats bij Oldebroek in ’t Harde. Tijdens de mobilisatie op 7 mei 1940 kwamen de kanonnen ook uit een depot op die legerplaats.

Van daar gingen ze naar Delfzijl. Hiermee moest de stad worden verdedigd toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen. De inzet van het geschut duurde naar verluidt slechts 5 minuten, want al heel snel kwam de opdracht om terug te trekken. Twee dagen later bleek dat de kanonnen als oorlogsbuit naar Emden waren gebracht. Voor echt gebruik waren ze veel te verouderd. Dat gold ook al voor Nederland. Het Duitse Friedrich Krupp in Essen vervaardigde de veldkanonnen in 1881 en 1882. Met de mobilisatie waren ze eigenlijk al zes jaar uit de bewapening maar bij gebrek aan beter werden ze toch afgestoft in ingezet. Nu, 81 jaar later, geeft de stad Emden de kanonnen terug.

Een van de kanonnen wordt na restauratie ondergebracht bij de Historische Collectie Korps Veldartillerie, het voormalig Nederlands Artillerie Museum. De ander gaat in eerste instantie naar het Nationaal Militair Museum (NMM).

Streepje

Migratie munitieketen voltooid

De migratie van de munitieketen in SAP-M&F is op 28 september voltooid. Daarmee zijn de oude applicaties WMS Klasse V en WMTF vervangen en is een nieuwe werkwijze geintroduceerd. Wat begon als de vervanging van een softwaresysteem leidde tot integratie van het gehele munitiedomein in SAP.

De integratie van de munitieketen in SAP zorgt voor beter overzicht en veiligheid in het omgaan met gevaarlijke stoffen. Munitieopslaglocaties in 33 locaties in Nederland en het buitenland zijn overgezet op het nieuwe systeem. Tegelijkertijd is een grote slag gemaakt in het uniformeren van werkwijzen en er zijn belangrijke stappen gezet in de ketenintegratie waardoor de lijnen korter zijn geworden. Voor missies is het nu mogelijk munitiegegevens af te schermen.

JIVC heeft de bouw van de SAP-oplossing voor haar rekening genomen en de Directie Bestuur en Bedrijfsvoering heeft de migratie opdracht van de toenmalige HDBV aangenomen.

Migratie munitieketen voltooid na ondertekeningen.