02

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 04

In 't kort

Tekst kapitein Arthur van Beveren
Foto Mediacentrum Defensie

Douaniers mede dankzij Defensie strak in het blauw

Alle 3.000 medewerkers van de Douane dragen mede dankzij Defensie vanaf vandaag een nieuw uniform. Het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrustingbedrijf (KPU-bedrijf) heeft bijgedragen aan de productie en verstrekking van de nieuwe pakken.

De kleding is ontworpen door Mart Visser. De grensbewakers dragen voortaan een blauw uniform met gouden letters in plaats van het verouderde groene.

Het KPU-bedrijf, een specialist op het gebied van uniformen, heeft onder meer het inslaan en keuren van de artikelen op zich genomen. Vanaf nu is het bedrijf verantwoordelijk voor de instandhouding van het uniform en de uitgifte daarvan aan medewerkers van de Douane.

Centraal kledingpunt

Zo neemt het KPU-bedrijf onder andere het jaarlijks inmeten en op maat maken van de kleding voor 600 nieuwe medewerkers van Douane en Belastingdienst voor haar rekening. Dit gebeurt bij het Centraal Kleedpunt in Soesterberg, waar deze medewerkers de uniformen kunnen passen en vervolgens direct meenemen of opgestuurd krijgen.

Voor dit project en de instandhouding hiervan voorziet de Belastingdienst het KPU-bedrijf van extra personeel. Op deze wijze worden Rijksbreed de krachten gebundeld, zonder dat er concessies worden gedaan aan de intensieve dienstverlening aan de eigen Defensieorganisatie.

Streepje

Nieuw waterzuiveringssysteem met bottle-machine

De 240 dienstencompagnie van CLAS in Stroe moet volgend jaar nieuwe installaties krijgen om de verschillende Krijgsmachtdelen van veilig drinkwater te voorzien. De nieuwe installaties vervangen oude die het einde van hun levensduur bereikt hebben.

Vandaag heeft plaatsvervangend directeur DMO generaal-majoor Ivo de Jong het contract getekend met Kärcher Futuretech voor de levering van nieuwe mobiele drinkwaterinstallaties inclusief de levering van diverse nieuwe installaties die het drinkwater verpakken en bottelen. Na een grondige afname(beproeving) zullen de eerste installaties over ongeveer een jaar binnenstromen.

Uniek en duurzaam

Het is uniek dat Defensie gaat beschikken over waterbottelaars. Door lokaal te kunnen bottelen verkleint Defensie haar logistiek afdruk en draagt het bij aan een duurzamere Krijgsmacht. Defensie streeft ernaar te bottelen in flessen gemaakt van hergebruikt plastic.

De levering omvat 26 installaties voor drinkwatervoorziening van een peloton, 14 installaties voor een compagnie, 4 voor een bataljon en 4 voor het verpakken en bottelen van water (elk met een bottelcapaciteit van 20.000 literflessen per dag). Tevens is de logistieke ondersteuning inbegrepen. Momenteel wordt nog onderzocht hoe het preventief en correctief onderhoud vorm gaat krijgen.

Nieuwe installaties voor Defensie die drinkwater verpakken en bottelen.
Streepje

Defensie Munitiebedrijf als eerste in Nederland gecertificeerd met 9e editie ISRS

Vorige week nam de Commandant van het Defensie Munitiebedrijf, Ton Huisman, uit handen van Hoofd Sectie Veiligheidsmanagement, luitenant-kolonel Herman van der Zwart, een International Safety Rating System (ISRS) certificaat in ontvangst.

Hiermee is het Defensie Munitiebedrijf de eerste in Nederland die een certificaat heeft ontvangen op toetsing aan de nieuwste norm editie. Vanuit de wens van het DMunB om als organisatie te ontwikkelen en continue verbetering na te streven, is er gekozen om te werken met een managementsysteem. Certificatie van dit managementsysteem d.m.v. de ISRS normering van DNV dient hierbij als middel en leidraad.

Met de start in 2019 is het Defensie Munitiebedrijf bijna twee jaar lang op diverse locaties bezocht door de auditoren. Zij hebben met een grote diversiteit aan collega’s gesproken en vier thema’s getoetst: Gezondheid (ARBO), Veiligheid, Kwaliteit en Milieu. De 9e editie van de norm is een toetsing van systeemmanagement op deze thema’s. Sommige onderwerpen zijn meer aan bod gekomen bij de een dan bij de ander. De norm richt zich op hoog risico organisaties en verwacht zodoende een bepaalde mate van beheersing en borging. In deze audits is door de auditoren, onder begeleiding van de Sectie Veiligheidsmanagement, een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van het niveau waarop de organisatie genoemde thema’s op dit moment beheerst en borgt.

Streepje
Kolonel Erik Ensing is per 1 mei geplaatst op de functie van commandant Defensie Brand- en Bedrijfsstoffenbedrijf (DBBB).

Benoemingen in de top

De commandant van de Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen, kolonel Erik Ensing, is per 1 mei geplaatst op de functie van commandant Defensie Brand- en Bedrijfsstoffenbedrijf (DBBB).

In de komende periode wordt de evaluatie over de reorganisatie uitgevoerd, waarna ook de formele organisatie overeenkomstig kan worden ingericht. De nieuwe commandant DBBB zal in de komende periode optreden als kwartiermaker voor die nieuwe herkenbare organisatie, waar ook het Kenniscentrum Brand- en Bedrijfsstoffen deel van zal uitmaken. De Defensie Pijpleiding Organisatie zal - zoals in de praktijk al lange tijd het geval is - haar zelfstandige rol behouden als transporteur van kerosine.

Beatrice Friebel is per 20 april de nieuwe programmadirecteur IT bij het Joint IV Commando (DMO/JIVC). Zij krijgt onder meer de taak om het IT-bedrijf van Defensie door een vernieuwing van de IT te leiden.

Friebel treedt daarnaast toe tot de directie van JIVC. De directie stuurt de dagelijkse IT-operaties aan en heeft leiding over grootschalige projecten in de informatievoorziening van Defensie. Friebel was in het recente verleden adjunct-directeur bij de Sociale Verzekeringsbank, waar zij verantwoordelijk was voor een optimalisatie van de samenwerking tussen business en IT. Eerder was zij programmadirecteur bij Euro Pool Systems, waar zij de ontwikkeling en implementatie leidde van een internationaal SAP-programma. Sinds 1998 heeft Friebel bij zeer uiteenlopende (internationale) organisaties als interimmanager gewerkt op het gebied van verandering en IT, waaronder PostNL, Rabobank, NS, Getronics, KPN, Infinitas Learning, Schoeller Allibert en recentelijk de SVB.

Beatrice Friebel nieuwe programmadirecteur IT bij JIVC.
Streepje

Contractondertekening Generiek Koppelvlak HGI zorgt defensiebreed voor volgende stap in informatiegestuurd optreden

Informatiegestuurd optreden is een belangrijke focus voor Defensie, zoals blijkt uit de Defensie Visie 2035. De contractondertekening met Technolution zette hier deze week een belangrijke volgende stap in.

De tegenstander is minder voorspelbaar en herkenbaar dan vroeger. We hebben meer informatie nodig om de tegenstander te kunnen identificeren. Die informatie wordt verzameld in allerlei systemen en samenwerkingsverbanden. Het gevolg daarvan is dat het niet vanzelfsprekend is dat alle informatie ‘samenkomt’ op het juiste moment voor de juiste gebruiker.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen om dat samenkomen wel vanzelfsprekend te maken is het Generieke Koppelvlak voor HGI netwerken. Deze koppeling maakt het mogelijk dat systemen in HGI-netwerken kunnen communiceren met systemen van andere rubriceringen.

Projectleider Arnold Colijn: “We zijn ontzettend trots op deze mooie stap waarbij we in nauwe samenwerking met partners van verschillende defensieonderdelen en marktpartij Technolution een belangrijk verschil gaan maken in het snel en veilig uitwisselen van gerubriceerde informatie.”

Brede samenwerking binnen JIVC

De komende twee jaar wordt het Generiek Koppelvlak HGI ontwikkeld in een nauwe samenwerking tussen de JIVC afdelingen GIT&Infra, BOO IT en KIXS. Parallel aan de ontwikkeling lopen concrete use cases met de defensieonderdelen waardoor in de praktijk kan worden getoetst of het een haalbaar concept is dat na de ontwikkeling snel in productie kan worden genomen. Technolution verzorgt de technische ontwikkeling van het koppelvlak en begeleidt de use cases.

Het koppelvlak is een onderdeel dat Defensie inbrengt in het ontwerp van GrIT en kan daarnaast ook worden ingezet voor informatie-uitwisseling die buiten de scope van GrIT noodzakelijk is.

Informatiegestuurd Optreden door middel van technische uitrusting.
Streepje

22 smaken gevechtslaarzen

De Nederlandse militair heeft binnenkort een ruime keuze uit gevechtslaarzen die zowel bij de voet als de werkzaamheden passen. Defensie sloot hiervoor een overeenkomst met Groenendijk Bedrijfskleding BV. Dat is op 30 april door Directeur Inkoop van de Defensie Materieel Organisatie op ceremoniele wijze vastgelegd. Vanaf begin volgend jaar zijn de gevechtslaarzen beschikbaar.

Alle militairen komen in aanmerking voor deze nieuwe gevechtslaarzen. Militairen kunnen bij het Keuzeconcept Gevechtslaarzen binnen 8 categorieën kiezen uit 3 verschillende merken laarzen. De categorieën zijn gebaseerd op gebruiksprofielen. Het pakket bevat de laarzen, sokken en onderhoudsmiddelen.

Vanaf september wordt gestart met opmeten van de voeten met een 3D-voetscanner en het passen van de gevechtslaarzen door militairen. Dat gebeurt op de werklocatie. Hiervoor komen zowel een pasmobiel van STRONG als een schoenenpasmobiel van Groenendijk langs. 

De uitgifte start begin 2022. Vanaf dan zal het passen, meten en uitgeven ook mogelijk zijn in een shop-in-shop binnen het KPU-bedrijf in Soesterberg.

De nieuwe laarzen maken deel uit van het project STRONG (Soldier Transformation OnGoing). Militairen worden volledig in het nieuw gestoken, met onder meer een helm, uitrusting, laarzen en kleding. Per functie zullen de pakketten verschillen.

Materieelgezien nam een kijkje bij Groenendijk Bedrijfskleding, de leverancier van de schoenen.

Zool van een van de nieuwe gevechtslaarzen voor Defensie.
Streepje