Tekst André Twigt
Foto sergeant-majoor Gerben van Es | JIVC

Succesvolle vervanging C2000 randapparatuur

Met anderhalf miljoen euro minder dan begroot, slaagden Danny van Straten en zijn team erin het overgrote deel van alle C2000 randapparatuur te vervangen. Lessen uit eerdere projecten en een superscherpe deal gaven de projectleider bij het Joint IV Commando de wind in de rug. Het lukte om 6.200 mobilofoons en portofoons 3 maanden eerder dan gepland om te wisselen.    

Voor het project moest 1.250 maal een ombouw worden uitgevoerd.

Voor wie er nog nooit van heeft gehoord: C2000 is het landelijke verbindingssysteem van de drie-eenheid politie, brandweer en ambulance. Defensie is met de marechaussee en een waslijst aan eenheden, waaronder de brandweer van Defensie, de Ziekenboeg Den Helder, het JISTARC, 400 Geneeskundig Bataljon en de ICMS-organisatie (Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking) van de brigades in Oirschot, Havelte en Schaarsbergen de 4e grote gebruiker. Opmerkelijk is dat het Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie (DBBO) - na de marechaussee de 2e grootste defensiegebruiker is. Met 1.800 mannen en vrouwen draagt de DBBO zorg voor de bewaking van militaire objecten. “Alle ressorts van Defensie hebben met C2000 te maken”, begint Van Straten. De Defensie Materieel Organisatie niet uitgezonderd. De brandweer van het Munitiecomplex Veenhuizen maakt er met 15 porto’s eveneens gebruik van.

3 lijvige pallets met accessoires moesten door het projectteam worden uitgepluisd en over de clientèle verspreid.

Kapitaalvernietiging

Van Straten vertelt dat het project C2000 randapparatuur nodig was, omdat een groot deel van de portofoons op termijn niet meer compatibel is met het komende geüpdatete netwerk. Daarbij waren er veel porto’s waarvan de end of life al was bereikt of gedurende de looptijd van het project zou verstrijken. “Die hebben we ook maar meteen vervangen. Nog vrij nieuwe apparatuur lieten we ongemoeid. Het vervangen van uitrusting in gebruik bij het Eskadron Hoog Risico Beveiliging van de marechaussee zou kapitaalvernietiging zijn geweest.” Binnen Defensie zijn door Van Straten en zijn projectteam meer dan 7.500 gebruikers van nieuwe apparatuur voorzien. Gros van hen werkt uiteraard bij de marechaussee. Vooral bij dit krijgsmachtdeel had de vervanging van randapparatuur de meeste voeten in de aarde.

Vanwege de aantallen, maar ook vanwege de veelzijdigheid had de ombouw bij de Koninklijke Marechaussee de meeste voeten in de aarde.

Vernuft

Het project behelsde naast de vervanging van porto’s ook de ombouw van mobilofoons, carkits en laders in onder meer koffers, motoren, vaste posten en veel verschillende typen voertuigen, waaronder reguliere personenauto’s, gepantserde rups- en wielvoertuigen trekker/opleggercombinaties. Daarbij moesten er maar liefst plus minus 57.750 accessoires worden uitgeleverd. De meeste daarvan als onderdeel van de porto’s. Een standaardpakket omvat naast het toestel een accu, antenne, een spreeksleutel en oortjes. Maar niet alle gebruikers hebben daaraan voldoende. Zo gebruiken brandweerlieden oortjes die in de helm ingebouwd zitten. Hebben de motorrijders behoefte aan een spreeksleutel met een knop die met handschoenen aan bedienbaar is. En maken dienders bij de Mobiele Eenheid/Bijstandseenheid gebruik van een ontvangstsysteem dat bij een gevecht loskoppelt en de gebruiker dus niet kan verwonden. Zeker het vermelden waard is het pakket voor de recherche-eenheden. Opvallend hierin is de zogenoemde transductielus. Dit draadloze systeem combineert een geavanceerd oortje met ingebouwde microfoon. Dit vernuft zorgt ervoor dat dienders in burger niet snel als politieambtenaar worden herkend.      

Programmeren van de porto’s.

Niet alleen de uitlevering van porto’s en mobilofoons, maar ook aan de uitlevering van accessoires denkt Van Straten met een goed gevoel terug. Een vorige keer werden nogal wat fouten gemaakt. Kwamen er spullen van de KMar bij de brandweer terecht en vice versa. Dergelijke vergissingen kwamen dit keer zeggen en schrijven één maal voor. “3 porto’s voor de Ziekenboeg Den Helder belandden op het adres van de brandweer van de landmacht en andersom. Maar meer niet. “Ik ben een gelukkig mens in de wetenschap dat we als team met al die nieuwe spullen veel collega’s hebben blij gemaakt. Voor hen doe je het ten slotte.”

Ook de verschillende brandweerkorpsen van Defensie zijn op het C2000 aangesloten.