03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 10

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

‘Nieuwe’ Apache

Met het project Upgrade Apache AH-64D krijgt de huidige Nederlandse helikoptervloot een flinke opknapbeurt. Vorige maand zijn voor de Apache de eerste tastbare stappen voor een grote verandering gezet.

In het project werken de Defensie Materieel Organisatie (DMO), het Commando Luchtstrijdkrachten en de Amerikaanse luchtmacht intensief samen. Het deelproject Manned-UnManned Teaming-2i (MUMT-systeem) is door de afdeling Luchtvaartsystemen (LVS) van de Defensie Materieel Organisatie voor gebruik op de huidige Apache AH-64D vloot gecertificeerd. De eerste helikopters zijn inmiddels gemodificeerd, maar ingebruikname was nog niet eerder toegestaan. Nu dus wel. Met Apache MUMT-2i wordt het mogelijk gemaakt om sensorvideobeelden en de bijbehorende metadata onderling uit te wisselen met een veelheid aan wapenplatforms. 

Het gaat dan om Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s), helikopters onderling, tussen Apache en andere luchtvaartuigen en ook naar grondstations. Het MUMT-systeem kan gebruik maken van verschillende frequentiebanden. De eerste Nederlandse operationele ingebruikname van MUMT-2i staat voor volgende maand gepland.

Streepje

JIVC scoort als werkgever

“Dit noem ik nog eens een mooie bevestiging van alles wat we met elkaar in 2019 hebben neergezet”, juichte directeur JIVC Ron Kolkman. Het was toen net bekend dat het Joint IV Commando in 2 categorieën de eerste plaats heeft behaald bij de verkiezingen van vakblad Computable.

Het JIVC, onderdeel van de DMO, staat op 1 als beste ICT-werkgever van Nederland in de sector Ministeries en als beste ICT-werkgever van Nederland in de sector Infrastructuur, Netwerken & Netwerkbeheer'. In totaal eindigt het IV Commando op de 17e plek.

Computable onderzoekt jaarlijks welke bedrijven het beste imago hebben in de Nederlandse ICT-markt. De ICT’ers beoordelen op verschillende deelgebieden, zoals innovatie, kennisniveau, duurzaamheid, financiële stabiliteit en de aantrekkelijkheid als werkgever en zakenpartner/opdrachtgever. Zie verder: https://www2.computable.nl/apps/cpi100-nonict.php

Streepje

Meer samen

Flexibiliteit en snelheid zijn essentieel om doelmatig in te spelen op de technologische behoeftes van Defensie.

Om dit beter te organiseren tekende Defensie vorige week een intentieverklaring met de kennisinstituten TNO, NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum) en maritiem onderzoekscentrum Marin (foto onder). Dit gebeurde op de Innovation in Defence-beurs in Den Haag. 

Het belang van technologische innovatie wordt door de toenemende dreigingen in de wereld steeds belangrijker. Directeur Defensie Materieel Organisatie vice-admiraal Arie Jan de Waard tekende namens Defensie: “We werken al intensief samen met deze partijen, maar dit verbreden en verdiepen we. We zetten in op ‘samen doen’ in een langdurig partnerschap, waarbij makkelijk en snel is te schakelen. Het verzekert de randvoorwaarden voor een intensief kennisnetwerk, dan wel ecosysteem.”

Nieuw is de onderlinge uitwisseling van medewerkers. Ook stellen de deelnemers opleidingen open voor elkaars medewerkers. Binnen het ecosysteem moet ook een gezamenlijke IT-infrastructuur beschikbaar komen. Het ecosysteem zal waarschijnlijk groeien in de toekomst. Als na het 1e jaar blijkt dat de samenwerking succesvol is en de kinderziektes eruit, wordt het opengesteld voor andere partijen. Die kunnen van binnen Defensie zijn, maar ook van daarbuiten.

Streepje

Onderdelen MRTT

Afgelopen week is een belangrijke stap gezet in aanloop naar de ontvangst van de eerste Multi Role Tanker Transport Aircraft (MRTT).

Daar waar de eerste MRTT begin mei 2020 op vliegbasis Eindhoven wordt verwacht, zijn nu de eerste reservedelen en de eerste stukken Test & Support Equipment (TSE) geleverd. De planning is dat in april 2020 de aflevering van reservedelen en TSE op vliegbasis Eindhoven is afgerond. Airbus Defence & Space zorgt daar de komende 2 jaar voor het beheer en uitgifte.

Streepje

Mijlpaal VF-35

Nu de eerste Nederlandse F-35 op vliegbasis Leeuwarden staat en er de komende tijd nog meer gaan volgen, gaat er wat veranderen binnen het projectteam VF-35. 

Het Gemandateerd Militair Typecertificaathouderschap (G-MTCH) is door het Projectteam VF-35 binnen de directie Projecten overgedragen aan de afdeling Luchtvaartsystemen (LVS) van de directie Wapensystemen & Bedrijven (DWS&B).

Daarnaast is de oprichting van het Typebureau F-35 als zelfstandige sectie binnen LVS een feit. “Met deze overdracht bereiken we een belangrijke mijlpaal in het Nederlandse F-35 programma”, aldus projectleider VF-35 kolonel Marco Kievit. Het sluitstuk van een proces dat zo’n 10 jaar geleden al is begonnen. Met het inrichten van het typebureau voor de F-35 is een uitstekend fundament gelegd. Samen met het team van engineers van Defensie en NLR werd onder meer gezorgd voor het toekennen van het beperkt Militair Typecertificaat voor de F-35.

Het Projectteam VF-35 continueert haar werkzaamheden gericht op de verwerving en aflevering van de F-35’s aan het CLSK. Het typebureau voert alle taken uit met betrekking tot de initiële en permanente luchtwaardigheid voor het NLD F-35A Type. Op de foto onder staat de eerste operationele vlucht vanaf vliegbasis Leeuwarden. (Foto: sergeant Jan Dijkstra)

Streepje

Wel munitie

Dagblad De Telegraaf berichtte vorige week dat er nog altijd problemen zouden zijn met munitievoorraden bij Defensie.

Volgens het artikel zouden opleiding en training bij het Commando Landstrijdkrachten volgend jaar in de problemen komen. Dit is niet aan de orde.

Het probleem met ontstekers voor de explosieven is bekend. Het afgelopen jaar is er een andere versie van type ontstekers verkregen. Daardoor konden in 2019 de opleidingen doorgaan. Grote aankopen bieden voor 2020 een oplossing. De fabrikant levert de ontstekers in het 1e kwartaal van 2020. Daarnaast heeft Defensie ontstekers aangekocht bij een NAVO-partner. Die levering staat gepland voor januari. Sommige opleidingen bij de landmacht kunnen vertraging ondervinden als de leveringen later dan gepland komen.

Op munitievoorraden is in het verleden als gevolg van de bezuinigingen fors ingeteerd. Defensie werkt inmiddels weer aan de stapsgewijze aanvulling van de voorraadniveaus van munitie. Dat kost echter tijd. Het kan nog enkele jaren duren voordat de voorraden van alle benodigde munitiesoorten volledig gevuld zijn. Aan kleinkalibermunitie, zoals de 5.56 mm en de 7.62 mm bestaat er geen tekort.

Streepje

4 onderzeeboten

Defensie gaat 4 nieuwe onderzeeboten verwerven.

Om die te bouwen zijn er nog 3 partijen in de race. Dat staat in de zogenoemde B-brief die staatssecretaris Barbara Visser aan de Kamer heeft gestuurd. Van de 4 eerder geselecteerde kandidaat-werven is het Spaanse Navantia nu afgevallen. Over zijn de Franse Naval Group, Saab Kockums (Zweden) en thyssenkrupp Marine Systems uit Duitsland.

Defensie heeft de keuze gemaakt voor een long range, veelzijdig inzetbare, conventioneel voortgestuwde onderzeeboot. De toekomstige 4 nieuwe boten moeten lange tijd, ongezien en op grote afstand van de thuisbasis kunnen opereren. De huidige onderzeeboten (Walrusklasse) zijn sinds de jaren 90 in gebruik bij de marine en bereiken over circa 10 jaar het einde van hun levensduur. Met het project is meer dan 2,5 miljard gemoeid. Volgens de huidige planning moet er in 2022 een contract worden getekend met 1 van de bouwers. Uiteindelijk moeten de nieuwe onderzeeboten de huidige Walrusklasse in 2031 volledig hebben vervangen.

Streepje

Beter remmen  

De Nederlandse (militaire) vliegvelden krijgen vanaf volgend jaar gefaseerd een nieuwe vliegtuig-reminstallatie. Vorige maand sloot DMO hiervoor een overeenkomst met de firma NEDAERO uit Alphen aan den Rijn.

Een vliegtuig-afreminstallatie is een veiligheidssysteem dat geplaatst is aan het begin en einde van een start- en landingsbaan en bedoeld om gevechtsvliegtuigen zoals de F-16 en de F-35, ingeval van een calamiteit tijdens de start of landing, veilig tot stilstand te brengen. De huidige systemen zijn aan het einde van hun levensduur.

Hoofd afdeling Inkoop Projecten kapitein ter zee Mark Spierings (links op de foto) ondertekende namens DMO. Algemeen directeur Ruud Kleinendorst deed dat namens NEDAERO. Dat levert 16 vliegtuig-afreminstallaties, inclusief opleidingen, speciaal gereedschap, reservedelen en trainingen. Het Rijksvastgoedbedrijf neemt het vastgoeddeel op zich. Het gaat dan om het ontwerp en de aanleg van kelders voor de afreminstallaties en de elektromotoren, het verplaatsen van de baanverlichting en het aanleggen van de stroomvoorzieningen.

Streepje

MIND in Rotterdam

Het Innovatiecentrum MIND (Military Innovation bij Doing) opent MINDspace in Rotterdam; een externe samenwerkingsruimte in het Innovation Dock in Rotterdam. 

Het doel van MINDspace is om meer verbinding te maken met kennisinstituten (TNO, NLR en MARIN), het bedrijfsleven en om relevante netwerken te versterken. Door de samenwerkingsruimte is het voor DMO mogelijk om op een laagdrempelige manier, in een andere omgeving, ideeën uit te wisselen en met elkaar samen te werken aan innovatieve projecten.

Streepje

Hittemeter

De landmacht heeft de zogenoemde hittestressmeter WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) in gebruik genomen.

Vorige week vrijdag zijn bij School Initiële Vorming, School Zuid, Noord en luchtmobiel de eerste exemplaren in gebruik genomen. De overige scholen van het Opleidings- en Trainingscommando (OTCo) krijgen deze meters vandaag of maandag geleverd.

Het nieuwe apparaatje kan in een zogenoemde Laatste Minuut Risico Analyse worden gebruikt om de klimaatomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid en straling) te meten. De uitkomsten kunnen mogelijk leiden tot aanpassing van duur en/of intensiteit van de inspanning, de te gebruiken kleding tijdens de activiteit en het drinkbeleid.

In 2020 krijgen de opleidingscentra ook Armor. Dat is een technisch hulpmiddel om de kerntemperatuur van militairen tijdens inspanning te monitoren. De resultaten krijgt de commandant rechtstreeks op een tablet te zien.

Streepje