03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 09

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Acceptatietesten F-35

Onder verantwoordelijkheid van het projectteam VF-35 van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) is gestart met de Nederlandse acceptatie-inspectie van de F-35.

Het acceptatieteam kijkt goed naar het vliegtuig als geheel en in het bijzonder naar de gedeeltes waar onderhoud nodig is. Een afleverteam van Lockheed Martin is ook met 3 medewerkers naar Leeuwarden gekomen om de DMO en het Commando Luchtstrijdkrachten daarbij te ondersteunen. Indien zaken niet goed zijn, kijken ze gezamenlijk naar verbeteringen.

Behalve naar het vliegtuig zelf kijkt het team naar de dataset. Deze set geeft aan welke onderdelen in het vliegtuig zijn geïnstalleerd en stelt de gebruiker in staat om de inspecties en reparaties goed en tijdig uit te voeren. 

De acceptatie-inspectie biedt een solide basis om te starten met het gebruik van het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht. De resultaten worden gebruikt ter onderbouwing van de aanvraag voor een Bewijs van Luchtwaardigheid en voor de formele overdracht van het toestel aan het CLSK. Naar verwachting is de F-35 F-009 deze maand nog beschikbaar voor vliegoperaties vanaf vliegbasis Leeuwarden.

De volgende Nederlandse F-35, de F-010, heeft inmiddels de eerste testvlucht achter de rug . De 2e F-35 landt over enkele weken op Vliegbasis Leeuwarden.

Streepje

Weg bij DMO

Na ruim 7,5 jaar neemt de directeur Financiën en Control (F&C), Folkert Buis, afscheid van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). 

Buis verlaat Defensie per 1 december. Hij wordt directeur bedrijfsvoering van het IT-bedrijf van de Belastingdienst. Vanaf 1 december is Coert van Kooij waarnemend directeur F&C. De werving voor de nieuwe directeur start zo snel mogelijk.

Streepje

Vreemd gebel

Gebeld door een onbekend buitenlands nummer op de dienst- of privételefoon en het gesprek gemist? 

Negeer het en bel niet terug, want het is in de meeste gevallen een poging van fraudeurs die je op hoge kosten willen jagen. Bij de beveiligingscoördinator komen de laatste tijd veel meldingen binnen over dat soort telefoontjes. 

Deze vorm van criminaliteit wordt Wangiri-fraude genoemd. Wangiri is een Japanse term, die staat voor '1 keer over laten gaan en ophangen'. Internationale groepen criminelen bellen naar een mobiel vanuit het buitenland. Zij gaan ervan uit dat degene die ze hebben gebeld uit beleefdheid terugbelt. Wie dat doet krijgt meestal een bandje of een kiestoon te horen. Dit levert vervolgens een hoge telefoonrekening op. Hoe langer de beller blijft hangen, des te hoger de rekening. Dat kan oplopen tot tientallen of zelfs honderden euro's. Wangiri-telefoontjes zijn niets nieuws. Ze keren met de regelmaat van de klok terug. Het advies van de beveiligingcoördinator is dan ook om niet terug te bellen.

Streepje

SG bij KPU

Secretaris-generaal Gea van Craaikamp heeft een kijkje genomen bij het KPU-bedrijf.

De SG benadrukte het belang van het KPU-bedrijf voor het op tijd en met de juiste middelen uitrusten van militairen en sprak haar waardering hiervoor uit. Als afsluiter werd nog een bezoek gebracht aan de ‘schatkamer’, de opslag van de ceremoniële tenuen.

Streepje

Nieuw transportlid

Tsjechië is als 7e land toegetreden tot de Multi Role Tanker Transport Capability (MRTT-C). Dit is een Europees initiatief om samen nieuwe tanker-transportvliegtuigen te kopen en te exploiteren. Het werd in 2016 gelanceerd door Nederland en Luxemburg. 

De deelnemers, België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en Tsjechië, wachten nu op de levering van 8 Airbus A330 Multi Role Tanker Transport-vliegtuigen (MRTT). Tsjechië krijgt door de toetreding de beschikking over MRTT-capaciteit. Het aantal toestellen verandert daardoor niet. Wel worden de kosten van de vloot over meer partijen verdeeld.

Van de 8 bestelde toestellen komen er 5 op Vliegbasis Eindhoven, de andere 3 in Duitsland. De eerste 2 toestellen komen naar verwachting in mei 2020 naar Eindhoven. De tanktoestellen worden voornamelijk gebruikt om andere vliegtuigen bij te tanken in de lucht, maar ze zijn ook in te zetten voor het vervoer van mensen, vracht en voor medische evacuatie.

De A330 biedt plaats aan 267 passagiers en 45 ton vracht, daarnaast is het toestel in korte tijd om te bouwen tot een vliegende ziekenboeg met 6 intensive care-units en 16 stretchers voor het vervoer van gewonden uit een oorlogs- of missiegebied. Een van de 8 toestellen zal altijd als medisch toestel beschikbaar zijn waardoor geen vertraging ontstaat met het ombouwen van het toestel.

Streepje

Nieuwe ‘bommenwagen’

Het Kenniscentrum Wapensystemen en Munitie (KCW&M), onderdeel van het Defensie Munitiebedrijf, heeft sinds kort de beschikking over twee Volvo FMX vrachtwagens. 

Een van de vrachtwagens komt in gebruikt als ‘bommenwagen’ voor het bureau Munitietechniek. De andere is voor bureau Meettechniek en is inzetbaar als meetwagen. Zij vervangen de oude Mercedes (EODD) bommenwagen en een Daf 4-tonner met toolset die als meetwagen in gebruik was.

De nieuwe voertuigen zijn uitgerust met een lier, kraan en 4x4 aandrijving en zijn in staat om bij beproevingen, eenvoudig en veilig, diverse munitie en apparatuur ter plekke te krijgen. De opbouw/werkruimte maakt het mogelijk dat munitietechnici de munitie ter plekke veilig kan prepareren en de meettechnici de juiste meetdata kunnen genereren.

Deze multirole voertuigen worden met alle beproevingen in binnen- en buitenland meegenomen. Daarmee worden ze gezichtsbepalend voor het Kenniscentrum Wapensystemen en Munitie.

Streepje

Vaarwel ‘Prins Bernhard’

De KDC-10 toestellen van het 334 squadron op vliegbasis Eindhoven worden vervangen door het Europese toestel Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport). Dit is zichtbaar geworden met het vertrek van de eerste KDC-10, T-264 'Prins Bernhard'.

Binnen Europa zijn meer landen die met verouderde tanker- en transportvliegtuigen vliegen. Op initiatief van Nederland zijn deze landen bij elkaar gekomen en is in eerste instantie met Luxemburg en later met Duitsland, Noorwegen en België tot een samenwerking gekomen (zie bericht 'Nieuw transportlid' boven)

Streepje

Klantenportaal munitie

Het nieuwe digitale klantenportaal munitie is gepresenteerd. Dit biedt de mogelijkheid om de metalen munitierestanten en verpakkingen op een eenvoudige wijze digitaal bij HKS aan te bieden.  Op dit moment gebeurt dit grotendeels via de email en telefonisch, waardoor een duidelijk en centraal overzicht ontbreekt.

Door de implementatie van het nieuwe portaal is het niet meer nodig om via de email te communiceren. Alle informatie wordt via het portaal gedeeld. Zo kan nu per klant 1 of meer afhaallocaties worden aangemaakt, waarbij tevens het aantal en soort afhaalbakken en/of containers kan worden vastgelegd. Daarnaast kan op een eenvoudige wijze in het portaal het transport van volle bakken c.q. containers worden aangevraagd. Dit al dan niet onder gelijktijdige wisseling van lege bakken en/of containers. Dit maakt het logistieke proces veel efficiënter. Een ander voordeel is, dat de nodige managementinformatie en financiële gegevens inzichtelijk worden gemaakt. 

Door het nieuwe portaal is er meer inzicht, transparantie en wordt het logistieke proces optimaal ingericht.

Streepje

Nieuw spul in gebruik

De pas verworven Nederlandse biometrische middelen zijn voor het eerst ingezet. 

Dat gebeurde tijdens de multinationale oefening Clockwork Orange 2019. 

DMO/JIVC heeft deze oefening gebruikt om, in nauwe samenwerking met de leverancier, de middelen te gebruiken en zo al lerend en doende de configuratiefase te doorlopen. Biometrie is een project van het JIVC dat valt onder het programma Counter-IED Blok 3 van het Materieel-logistiek Commando. Commandeur Cees Vooijs, plaatsvervangend-directeur JIVC, gaf namens de DMO de aftrap van de implementatiefase. Hij droeg de eerste handheld symbolisch over te aan brigadegeneraal Joland Dubbeldam van het Commando Landstrijdkrachten (foto).

Streepje