03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 08

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Hij vliegt!

De Koninklijke Landmacht heeft deze week de Integrator in gebruik genomen. 

Van dit onbemande systeem heeft de Defensie Materieel Organisatie er 3 aangeschaft, inclusief een grondstation, een exploitatiesysteem, een lanceerder en een opvanginstallatie.

De ‘Unmanned Aerial Vehicle (UAV) X-300 Integrator’ is de vervanger van de Scan Eagle. Defensie kocht de systemen in samenwerking met Luxemburg. Nederland registreert de toestellen, verzorgt de opleiding en doet het onderhoud van de toestellen.

107 Aerial Systems Battery van het Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition Command (JISTARC) van de landmacht gaat met de Integrator werken. De X-300 kan verschillende sensoren meenemen, zoals standaard een gecombineerde Electro Optische (EO) en Infrarood (IR) camera. Om inlichtingen te verzamelen is de X-300 zowel vanaf land als vanaf schepen in te zetten.

Streepje

Contract voor Cougar

Met de fabrikant van de motoren van de Cougar-helikopters, SafranHE, is door de DMO recent een nieuw engineering support service contract gesloten.

Daarbij is door de Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA), commodore Jan Paul Apon, het accreditatiecertificaat uitgereikt aan de customer service manager van SafranHE, Robert Kaschuba.

Deze accreditatie komt ten goede aan de kwaliteit en de snelheid van het certificeringsproces van de afdeling Luchtvaartsystemen (LVS) van DMO binnen de kaders van de Militaire Luchtvaart Eisen. Bureau Cougar van LVS heeft dan ook een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van de accreditatie. 

SafranHE is het vijfde door de MLA geaccrediteerde bedrijf, maar de eerste Original Equipment Manufacturer (OEM) van een type helikoptermotor dat in gebruik is bij Defensie. De accreditatie kan SafranHE weer van pas komen bij de erkenning door militaire luchtvaart autoriteiten van andere landen. Het bereiken van deze accreditatie is daarmee een mijlpaal voor alle betrokken partijen.

Streepje

Nieuw centrum

De Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe heeft de primeur met een gloednieuw gezondheidszorg- en tandheelkundig centrum. 

De plek is goed voor jaarlijks 15.000 consulten en zo’n 2.500 behandelingen. 
Het bijna energieneutrale pand biedt onder meer onderdak aan spreek-, onderzoeks- en behandelruimten, een laboratorium, prikpoli en apotheek. Het tandheelkundig regiocentrum, in Stroe alleen al goed voor zo’n 6.500 behandelingen per jaar, voorziet in normale en bijzondere tandheelkunde. Denk daarbij aan parodontologie en endodontologie. In totaal zijn er 8 behandelruimten. Het nieuwe onderkomen vormt de ‘voetafdruk’ voor alle toekomstige gezondheidscentra bij Defensie. Ermelo is de eerstvolgende.

Streepje

Driehoek bijeen

Voor de zevende keer is een zogenoemde Wapensysteem Managementdag (WSM-dag) gehouden.  

Dat gebeurde op de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe. Ruim 140 deelnemers uit de hele breedte van het materieellogistieke werkveld waren hierbij aanwezig.  

De WSM-dag is een jaarlijkse informatie-, discussie- en netwerkbijeenkomst, en wordt georganiseerd door het Commando Landstrijdkrachten (DM&D en MatlogCo) en de afdeling Grondgebonden Wapensystemen van de Defensie Materieel Organisatie (‘de driehoek’). Ieder jaar wordt een actueel thema uitgediept en dit maal was dat ‘Ruimte voor Verbetering’. Zeker in de huidige omslag van krimp naar groei is dat actueel. Zo is de werkwijze en rolverdeling in de wapensysteem-driehoek tegen het licht gehouden en is gepleit voor kennisclustering in de hele keten van gebruiker, CLAS, DMO tot aan de industrie.

Streepje

Stappen in biometrie

De DMO heeft een contract getekend met de Nederlandse firma HSB Identification voor de levering van biometrische middelen voor het expeditionair registreren, verifiëren en identificeren van personen.

Hiervoor gaat de krijgsmacht gebruik maken van diverse soorten mobiele apparaten, databases en geavanceerde biometrische algoritmen. Biometrie is een project van het Joint IV Commando.

De Nederlandse biometrische middelen krijgen hun ‘vuurdoop’ tijdens de multinationale oefening Clockwork Orange 2019 van het Joint ISTAR Commando van de landmacht eind oktober. Op 5 november vindt een ceremoniële overdracht plaats van de eerste middelen door de DMO aan het Commando Landstrijdkrachten.

Bij de ondertekening waren naast het hoofd inkoop kapitein ter zee Jorn Bleijs en de leverancier ook de programmamanager kolonel Paul van Vroonhoven (DMO), projectinkoper Melissa Alleblas-Bahnerth en JIVC C-IED projectleider Paul Oling aanwezig (zie foto).

Streepje

Nieuwe tankoverall

Ventilatiegaten, dunnere stof, knie- en elleboogbescherming en ruim een verdubbeling aan beschikbare maten.

Tijdens een bijzonder appel ontving het Nederlandse eskadron van 414 Pantserbataljon in Bergen-Hohne nieuwe tank-overalls uit handen van de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen. De nieuwe kleding biedt de bemanning niet alleen meer veiligheid, ook het comfort is aanzienlijk verbeterd. De Nederlandse tankbemanning beschikt hiermee alvast over het nieuwe camouflagepatroon, waarin de hele Nederlandse krijgsmacht op termijn in gehuld gaat.

De nieuwe tank-overalls zijn ontwikkeld in samenspraak tussen de gebruikers, het Nederlandse KPU-bedrijf en met hulp van de Duitse evenknie. Het verwervingstraject is verkort door te werken op basis van het Programma van Eisen van de Duitse collega’s. Op aangeven van de Nederlandse tankbemanning zijn vervolgens al enkele wijzigingen aangebracht, zoals grotere zakken op de borst en een klepje over de pennen. 

De bedoeling is dat op termijn ook andere gebruikers van pantservoertuigen over de nieuwe overall komen te beschikken. De Duitse collega’s van 414 krijgen over enkele weken hun eigen variant van de overall, met het Duitse camouflagepatroon.

Streepje

Samen beter

De Nederlandse en Portugese marine slaan de handen ineen bij de aanschaf van het Vigile D-systeem van Thales.

Dit zogenoemde digital wideband Radar Electronic Support Measures-systeem biedt een nog betere en accuratere bescherming tegen dreigingen op zee en uit de lucht. In totaal koopt de Defensie Materieel Organisatie 5 van deze systemen. 3 voor de Nederlandse fregatten en 2 voor de Portugese, wat niet geheel toevallig voormalige schepen van de Karel Doormanklasse zijn (ex-Van Nes en ex-Van Galen).

Streepje

Vlot naar de toekomst

De tweede Flow to the Future-sessie van de Defensie Materieel Organisatie heeft plaats gehad op de Kromhoutkazerne. Doel van de bijeenkomst is om de DMO-medewerkers centraal te stellen en ervoor te zorgen dat iedereen het werk goed kan doen. Dit alles met het thema ‘werkplezier’.

Directeur DMO vice-admiraal Arie Jan de Waard verzorgde de opening. “We staan er hartstikke goed voor”, hield hij de goedgevulde zaal voor. “Maar we staan hier niet om te zenden, want uw feedback hebben we hard nodig om onze strategische kaart nog eens goed tegen het licht te houden.” Daarna gaf Harmen Alkema - directeur Bestuur & Bedrijfsvoering DMO - een toelichting over wat Flow to the Future inhoudt en wat het beoogde doel is. “We moeten met elkaar in gesprek blijven, elkaar meer waarderen en delen waarop we trots zijn.”

Gedurende de dag waren er (interactieve) presentaties over WERKblik DMO, werd er dieper ingegaan op het gevoel van trots, hoe je gezonder duurzaam inzetbaar kunt zijn, diversiteit en inclusiviteit, GPTW & Visual Management, Het Nieuwe Werken en hoe de toon wellicht de muziek juist niét maakt. Tijdens de lunch stonden er diverse stands in de hal waar de aanwezigen in gesprek konden gaan over onder andere concurrent design en hoe duurzaam gezond inzetbaar te zijn. Op naar Flow to the Future 3. Zie ook hier.

Streepje

Deens bezoek

Goede relaties zoeken elkaar op, stellen zichzelf open en gaan in gesprek. Daarom troffen medewerkers van het Joint IV Commando en hun tegenhangers uit Denemarken elkaar onlangs. 

De Denen waren geïnteresseerd in hoe JIVC de consolidatie van de IT aanpakt en de manier waarop de organisatie is ingericht. 

Het initiatief van het bezoek lag bij de Deense Defensie. Zij zitten namelijk in een situatie met een IT-landschap dat erg gefragmenteerd is. Een landschap waar JIVC zich ook ooit in bevond. Directeur JIVC Ron Kolkman nam de Deense delegatie mee in het verleden en hoe JIVC is getransformeerd tot hét IT-bedrijf van Defensie. Daarna volgde er presentaties over het IT Operating Model van JIVC en het inkoopproces. Bij het inkoopproces ging het er voornamelijk om hoe inkoop en IT samen moeten werken en wat de speciale eisen zijn voor een IT-inkooporganisatie. De Deense delegatie was daar zeer over te spreken. Bij hen duurt het bijvoorbeeld 1 jaar voor er een inhuurkracht van start kan gaan.

Streepje

Samen met Damen

Een personeelsuitwisseling met Damen Schelde Naval Shipbuilding is in voorbereiding. 

Een medewerker van de Koninklijke Marine gaat volgend jaar voor langere tijd bij de scheepsbouwer aan de slag. Dit is mogelijk dankzij de overeenkomst die Damen en Defensie vandaag tekenden in het kader van het HR-ecosysteem.

De defensiemedewerker kan bij Damen ervaring opdoen in het bouwproces; van het ontwerp tot aan oplevering. Die neemt hij weer mee terug naar Defensie. Dit HR-ecosysteem is bedoeld voor duurzame personeelssamenwerkingen met partnerorganisaties. Door het uitwisselen van personeel delen organisaties schaarse capaciteiten en leren ze van elkaar. Daarnaast bieden ze personeel de kans om hun werkervaring te verbreden, te verdiepen en talenten te ontwikkelen.

Damen Schelde Naval is 1 van de 7 organisaties waarmee Defensie dergelijke samenwerkingen in de praktijk beproeft. De andere organisaties zijn: BAM, G4S, KPN, VolkerWessels telecom, Thales en YSE. Bij het HR-ecosysteem zijn in totaal een kleine 50 organisaties aangesloten.

Streepje

Vreemde eenden

Het was even of de Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen (ABB) terug was in 1944. Medewerkers van het Sidek Devidzic en Teun van den Oord togen vorige maand met een tankauto richting Nijmegen, om daar historische voertuigen te voorzien van de nodige brandstof. De bonte stoet van onder meer pantserwagens en amfibische voertuigen maakte deel uit van de herdenking 75 jaar Operatie Market Garden. In totaal leverde het ABB 25.000 liter benzine en 5.000 liter benzine af.

Streepje

Gezonde voeding

Defensie en Wageningen University and Research (WUR) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. De organisaties willen onder meer passendere en gezondere voedingsconcepten ontwikkelen.

Zo gaat defensiecateraar Paresto met WUR aan de slag om passendere en gezondere voedingsconcepten te ontwikkelen. Voor de operationele catering wordt gewerkt aan de mobiele satellietkeuken van de toekomst.

WUR en Defensie werken al samen, bijvoorbeeld op het gebied van biotechnologie. Onderzocht wordt welke bloem- en plantensoorten gebruikt kunnen worden bij het opsporen van explosieven. Daarnaast zijn er initiatieven op het gebied van kledingrecycling en betere afvalverwerking op missies en oefeningen.

De verschillende lopende en toekomstige initiatieven zijn nu vastgelegd in deze overeenkomst met een looptijd van 4 jaar.