Tekst Evert Brouwer
Foto Herman Zonderland en archief MCD

Bergingstank ondergaat metamorfose

De Buffel, de bergingstank op het onderstel van een Leopard II, gaat als ARV3NL nog zeker 20 jaar mee. De Defensie Materieel Organisatie (DMO) en Rheinmetall Landsysteme hebben vorige maand het contract ondertekend om eerst 4 van de 25 Buffels van de Koninklijke Landmacht op te knappen. Bijzonder is dat in de overeenkomst een optie is opgenomen voor de modernisering van de overige 21 tanks. Onder dezelfde voorwaarden.

“Dat is echt een unicum”, vindt projectleider Jacques Roosenboom. Hij is oprecht trots op de manier waarop DMO en Rheinmetall elkaar hebben gevonden. “Wij betalen nu misschien iets extra’s, maar daarmee hebben we wel de garantie dat de voertuigen in een bepaald tijdsbestek worden geleverd in de nieuwe configuratie. En er is werk aan de winkel in Nederland. De tanks worden allemaal geassembleerd bij Rheinmetall in Ede.”

Commandeur Dick Kreiter ondertekent het contract met financieel directeur Michael Kara van Rheinmetall. Links kijkt brigadegeneraal Gerhard Schonewille van het Commando Landstrijdkrachten toe.

Blij

In feite gaat de kolos geheel op de schop. Is het dan niet beter iets nieuws te kopen? “Dat is er nu nog niet en we kunnen ook niet langer wachten met de update”, betoogt de directeur Materieel van de landmacht, brigadegeneraal Gerhard Schonewille. “Ik ben heel blij met de mogelijkheden die ons worden geboden. Ook dat een deel van het werk bij Rheinmetall in Ede zal plaats hebben. Dat gebeurt met ondersteuning vanuit het Commando Landstrijdkrachten om de nodige kennis op te doen. Een mooi voorbeeld van samenwerking met de industrie.”

Alle betrokkenen bij het Lifetime Extension Program van Rheinmetall luisteren naar de woorden van directeur Projecten DMO, commandeur Dick Kreiter. 5e van rechts projectleider Jacques Roosenboom.

Robuust

De Buffels zijn inmiddels 25 jaar oud en hard toe aan een make-over. “Ze stammen van net na de Koude Oorlog, de tijd dat de grote reducties zijn begonnen. Ook onze krijgsmacht heeft zich meer gericht op lichte, snel inzetbare middelen voor vredesmissies”, zegt commandeur Dick Kreiter, directeur Projecten bij de DMO. “Maar de geschiedenis herhaalt zich wel vaker: er is weer vraag naar robuuste voertuigen voor operaties nu en in de toekomst.”

Missiepakketten

De Buffel is hoognodig aan modernisering toe. Behalve groot onderhoud krijgen de tanks nieuwe functionaliteiten om te voldoen aan de eisen van het operationeel optreden van nu. Zo wordt onder meer de bediening digitaal, waardoor de bemanning alle werkzaamheden onder pantser kan verrichten. Er komen ook missiepakketten met ballistische bescherming, protectie tegen mijnen en een universeel transportplatform. De technische documentatie, training en andere diensten zijn ook in het moderniseringscontract opgenomen. De upgrade betekent een complete revisie van de gepantserde bergingsvoertuigen.

Onderhoud aan de Buffel.

Reparatie

De bijna 60 ton zware bergingstank schiet onder operationele omstandigheden zware gevechtsvoertuigen te hulp. Indien nodig brengt het voertuig ze naar de hersteleenheden voor reparatie. De bergingstank is soms ook van groot nut in de civiele wereld. Denk aan de treinen die in september 2009 onder het viaduct bij Barendrecht op elkaar botsten. Een bergingstank heeft beide wrakken uit elkaar moeten trekken en het spoor vrijgemaakt.

Het moderniseren van de bergingsvoertuigen vindt plaats op de Rheinmetall-locaties in Duitsland en Ede. Naar verwachting is de overdracht van de eerste 4 voertuigen begin 2021.

Ook aan de binnenkant ondergaat de Buffel een metamorfose.