06

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 04

Luchtwaardigheid F-35 in orde

Tekst Evert Brouwer
Foto sergeant Jan Dijkstra

Het ontwerp van de F-35A voldoet in voldoende mate aan de militaire luchtwaardigheidseisen. Daarom reikte de Militaire Luchtvaartautoriteit (MLA) het Beperkt Militair Type Certificaat (BMTC) uit aan hoofd Luchtvaartsystemen van de Defensie Materieel Organisatie, kolonel Han Schoorlemmer.

Directeur MLA verklaart met de uitgifte van de BMTC dat de luchtwaardigheid van het typeontwerp voldoende is geborgd. Vooruitlopend op volledige voltooiing van het certificatieproces is de F-35 vrijgegeven voor training en inzet. Als het certificeringsproces volledig met positieve resultaten is afgerond, gaat het BMTC over in een MTC.

Samenwerking

De afgifte van het certificaat is het sluitstuk van een intensief proces. Daarbij hebben het projectteam Verwerving F-35, de afdeling Vliegproeven en Operationele Publicaties van het Commando Luchtstrijdkrachten en de MLA zeer nauw samengewerkt.

Nieuw bureau

De komende maanden gaan de taken die verband houden met het verkrijgen en in stand houden van het BMTC van de directie Projecten naar de directie Wapensystemen. Ze worden ondergebracht in een nieuw te formeren Typebureau F-35 binnen de afdeling Luchtvaartsystemen.

MLA

De MLA borgt en stimuleert de militaire luchtvaartveiligheid. De uitvoerbaarheid van militaire missies staat daarbij voorop. De MLA stelt de eisen op en publiceert ze namens de minister van Defensie. Ze hebben betrekking op alle relevante aspecten van de militaire luchtvaart. Van luchtwaardigheid en certificering tot operaties, luchtruim en luchthavens.