Beste DMO-er,

In deze editie van de Materieelgezien geen column van mij in beeld, maar een geschreven versie. En in deze column sta ik stil bij de recente ontwikkelingen in onze arbeidsvoorwaarden. Als werkgever hebben we onlangs een voorstel bekend gemaakt met een nieuw pakket aan arbeidsvoorwaarden. Dit wordt de inzetbrief genoemd. Deze inzetbrief is via een e-mail aan alle medewerkers verstuurd. Ook is deze op het intra- dan wel internet terug te vinden. Met dit openingsbod willen wij als Defensie graag weer in gesprek gaan met de vakbonden.

Ik vind het een goede stap dat dit bod vorige week ook aan u bekend is gemaakt. Het is nu duidelijk wat er op de onderhandelingstafel ligt vanuit Defensie. Omdat ook de vakbonden hun wensen openbaar hebben gemaakt kan iedereen nu in alle transparantie lezen welke arbeidsvoorwaardelijke thema’s met welke inzet op deze tafel liggen. Het is belangrijk daar zelf kennis van te nemen. Immers, over ons proces van arbeidsvoorwaarden wordt veel gepraat en gezegd; het is dan altijd goed om zelf de informatie tot u te nemen. Ik roep u dan ook op om dat te doen. In de brief staat de loonsverhoging die Defensie voor ogen heeft en welke aanvulling is voorzien voor het pensioen en de toelages. Daarbij zijn bij het beoordelen van het bod de 8 rekenvoorbeelden behulpzaam. In de infographic wordt langs de zogenaamde 4 P’s (poen, perspectief, privé, pensioen) het bod samengevat.

Ik vind deze inzetbrief een positieve wending in het al lang lopende arbeidsvoorwaardenproces omdat er een nieuw bod ligt en er van beide kanten ook transparantie is. Ik hoop oprecht dat deze stap de opening biedt om weer in gesprek te gaan over onze arbeidsvoorwaarden, zodat er op zo kort mogelijke termijn een goed arbeidsvoorwaardenakkoord ligt dat past bij Defensie. Iedere medewerker van Defensie verdient dat ook. Voor de wijze waarop u uzelf iedere dag weer inzet voor wat wij als Defensie willen bereiken. Daar leveren wij als DMO een onmisbare bijdrage aan; wij maken immers die verbinding tussen willen en kunnen. 

Klik hier voor meer informatie.

Directeur Defensie Materieel Organisatie

Vice-admiraal Arie Jan de Waard