03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 04

In 't kort | 1

Tekst Evert Brouwer

Test met Link-16

Een test via de tactische datalink Link-16 heeft uitgewezen dat de nieuwe gevechtsvliegtuigen F-35 en de Nederlandse luchtverdedigings- en commandofregatten van de marine goed met elkaar kunnen communiceren. Ook de uitwisseling van dataverkeer verliep prima.

De proef had plaats op Edwards Airforce Base in Californië, Verenigde Staten. Het 323 TES (Tactical Evaluation Squadron) van de luchtmacht en een team van marine, luchtmacht, TNO en NLR beproefden de verbindingen. De F-35 moet immers niet alleen met andere vliegtuigtypes kunnen opereren, maar ook met wapensystemen van de andere operationele commando's. Het was daarom logisch dat er werd onderzocht hoe, en in welke mate er gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden van deze platformen.

Nu de proeven succesvol zijn verlopen, weten marine en luchtmacht welke Link-16-functies er nodig zijn voor beide platformen. Omdat eind oktober de eerste F-35’s op vliegbasis Leeuwarden hun opwachting maken, worden nieuwe interoperabiliteitstesten naar alle waarschijnlijk in Nederland uitgevoerd.

Streepje

Verzekering

Militairen die deelnemen aan vredes- en humanitaire operaties in het buitenland kunnen een levensverzekering voor de financiering van hun eigen woning sluiten, zonder bijzondere voorwaarden.

Het ministerie van Defensie en het Verbond van Verzekeraars hebben dit vastgelegd in een overeenkomst. Die moet woningbehoud mogelijk maken voor de nabestaanden van de militair als die is overleden door gevechtshandelingen tijdens een missie in het buitenland. De deelnemende verzekeraars beroepen zich namelijk in dat geval niet op de molestclausule. 

Van belang blijft om bij het afsluiten van een verzekering ter financiering van een eigen woning bij overlijden, na te gaan of de verzekeraar van de levensverzekering deel uitmaakt van het Verbond van Verzekeraars. Deze overeenkomst geldt niet voor andere (levens)verzekeringen. Bij deze overige (levens)verzekeringen wordt aangeraden contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij over de toepassing van molest- en uitsluitingsclausules. 

Streepje

Innovatie als wapen

Nederland wordt geconfronteerd met militaire dreigingen. Dat gebeurt rechtstreeks, maar ook via de NAVO en de EU. Hiervoor waarschuwt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in haar brief ‘Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid’ aan de Tweede Kamer.

Om de dreigingen effectief tegemoet te treden is het volgens het kabinet zaak te zoeken naar innovaties. Daarbij spelen de laatste wetenschappelijke inzichten een rol. Hierin valt te voorzien via permanente intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, ook op Europees niveau. Wat het kabinet betreft valt alleen zo (potentiële) tegenstanders een stap vóór te blijven. 

Streepje

JIVC bouwt apps sneller met PoC Mobile

Binnenkort komt binnen Defensie een nieuwe mobiele app beschikbaar. Deze is gebouwd met de ‘Proof of Concept (PoC) Mobile’ waarin JIVC test met het versneld bouwen van mobiele apps voor Defensie door onder andere de klant continu te betrekken in het ontwikkelproces. Dit verhoogt niet alleen de klanttevredenheid, maar ook die van de betrokken medewerkers. De straks nieuw te introduceren app is een direct resultaat van deze PoC Mobile. Welke app dat is? Dat onthullen we binnenkort.

Het initiatief van deze PoC Mobile ligt bij de afdeling BOO IT van JIVC, hét IT-bedrijf van Defensie en onderdeel van DMO. Door een agile ontwikkelproces en met ‘sprints’ de apps in delen aan te bieden aan de klant, maakt JIVC de apps passend in de beschikbare infrastructuren van Defensie. Met de PoC Mobile beoogt JIVC het bouwen van apps te versnellen (met agile en continuous delivery), klantgerichter (door aan te sluiten op het Regieoverleg) en wendbaarder te maken (met virtuele teams).

Streepje

Onderzoek werkbeleving

In mei start een DMO-breed werkbelevingsonderzoek. Via de e-mail wordt iedere collega in de eerste 2 weken van mei uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Daarin kun je laten weten wat je van je werk vindt, wat goed gaat en wat beter kan.

De afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) – die valt onder het DOSCO – voert het onderzoek uit. Daarvoor wordt het instrument ‘WERKblik’ gebruikt. Iedere medewerker krijgt voor het onderzoek een e-mail van TOS met een link naar de vragenlijst. Die is te openen vanaf een pc of mobile device van het werk. In de vragenlijst staan 65 vragen; het invullen ervan duurt tussen de 10 en 15 minuten. De vragenlijst staat - vanaf het moment dat de e-mail is ontvangen - in principe 3 weken open.

Streepje

Nieuw pak voor onze Jantjes

Vlootpersoneel krijgt op korte termijn een nieuw boordtenue. Het project maakt deel uit van het Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS). Het KPU-bedrijf van DMO begint naar verwachting volgend jaar met de uitlevering.

Het camouflagepatroon is gelijk aan het groene patroon van de mariniers en de landmacht, maar dan met blauwe kleuren om de eigen identiteit van de vloot te behouden. Behalve het nieuwe camouflagepak wordt ook bijpassende overkleding voor diverse weersomstandigheden verstrekt.

Streepje