Beste DMO’ers,

Het zijn bijzondere tijden. Op het moment dat ik dit schrijf is de Amerikaanse president zojuist teruggekeerd van zijn reis naar Europa. Hij bezocht daar achtereenvolgens de NAVO-top in Brussel, zijn collega in Engeland en hij sprak met de Russische president Poetin in Helsinki. Stuk voor stuk waren het bijzondere gebeurtenissen waarbij het achteraf vaak ging over feiten en beleving van feiten. Uitkomst is in ieder geval dat wij in Nederland nog duidelijker zijn overtuigd van onze eigen verantwoordelijkheid voor onze defensie. Onze minister-president heeft dat ook uitgesproken na afloop van de NAVO-top. En dat leidt mogelijk tot verdere investeringen in onze krijgsmacht en daarmee tot nog meer werk bij DMO.

En met de reeds gedane investering in Defensie en de uitkomst van de Defensienota zeg ik al vaak dat het ‘feest’ is bij DMO. We zijn immers niet meer bezig met het afbreken van Defensie, maar juist met het versterken en opbouwen. En dat merk ik aan alles wanneer ik met u spreek. Er wordt hard gewerkt om de best mogelijke spullen te kopen voor onze militairen. Op alle vlakken. Van materieel, ketenlogistieke voorraden tot IT. En dat vertaalt zich ook echt in ‘water uit de kraan’. Een mooi voorbeeld is de Letter of Acceptance die ik op 17 juli 2018 op de Airshow in Farnborough heb getekend voor de levering van 4 MQ9 Reaper onbemande vliegtuigen. Eind 2019 stromen de eerste kisten in. Mooi dat na zo vaak uitstellen, dit project letterlijk en figuurlijk nu echt van de grond komt.

Al dat werk vraagt ook om nieuwe collega’s. Goed om te zien dat onze wervingsinspanningen al tot vele nieuwe medewerkers hebben geleid. Tijdens de relatievaardag van het Commando Zeestrijdkrachten op woensdag 11 juli sprak ik met 4 DMO’ers die onze DMO-stand bemanden: 3 van hen waren nog maar relatief kort bij ons (respectievelijk 6, 4 en 2 maanden). Stuk voor stuk enthousiaste mensen die ervaringen met zich meebrengen waarmee wij als DMO ons voordeel kunnen doen. En we blijven ons in de komende periode onverkort inzetten op werving, want met het huidige werkpakket en datgene wat mogelijk nog gaat komen, hebben we vele handen nodig.

Kortom, het gaat goed met Defensie en met ons. En natuurlijk is er nog veel te wensen en op te lossen, maar de weg omhoog is duidelijk gevonden. En de oproep van onze Commandant der Strijdkrachten helpt ons daarbij. U heeft ongetwijfeld zijn recente commanders intent gelezen. Hij roept op om het initiatief terug te pakken, mensen op de eerste plaats te zetten en vastberaden aan de slag te gaan om problemen en belemmeringen weg te nemen: als het niet kan zoals het moet - dan moet het maar zoals het kan. En dat ondersteunt precies waar wij als DMO mee bezig zijn. Graag ga ik daar met u in de tweede helft van 2018 verder mee aan de slag; om zo goed mogelijk te doen wat we nu moeten doen en ons goed mogelijk voor te bereiden op wat mogelijk nog gaat komen.

Ook in de zomer van 2018 gaat het werk door. Maar het is ook de periode van het zomerverlof. Ik wens u allen een mooi verlof toe. Rust goed uit en geniet van de tijd met uw naasten. Ik zie u graag gezond en wel weer terug in de tweede helft van 2018 om samen verder door te pakken!

Vice-admiraal Technische Dienst Arie Jan de Waard

Directeur Defensie Materieel Organisatie