Tekst Vanessa Strijbosch
Foto Hans Roggen

Marine-ingenieurs gaan voor maatwerk

In oktober vorig jaar lanceerde directeur DMO vice-admiraal Arie-Jan de Waard de corporate story ‘Wij zijn DMO’. (https://magazines.defensie.nl/specials/2017/04/corporate-story-defensie-materieel-organisatie ). De Defensie Materieel Organisatie maakt de verbinding  tussen willen en kunnen. DMO vormt de brug tussen de wens van  de klant, de operationele commando's (de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee ) en de mogelijkheden die de budgetten en de markt bieden. In een reeks artikelen geven medewerkers een gezicht aan DMO en vertellen ze hoe die (ver)binding met en door DMO tot stand komt. Deze keer is dat Michel Janssen hoofd sectie Militaire Maritieme Technologie van de afdeling Maritieme Systemen. 

Er komen mooie tijden aan voor de ongeveer 80 ingenieurs van de sectie Militaire Maritieme Technologie. Met de gunstige ontwikkelingen uit de Defensienota in het verschiet, kunnen de ‘vernuftelingen’ hun lol op. Voor sectiehoofd Michel Janssen, die zijn afdeling in 2013 gehalveerd zag worden, is het de kunst om de balans te zoeken tussen de ‘can do-mentaliteit’ en de haalbaarheid. “Ik voel me net een jongleur.”

De uitdaging is het vinden van geschikte mensen

Volgens Janssen is het heel simpel: “De directie Plannen van de CDS wil iets, wij zorgen dat het er komt.” Kort door de bocht is dat het mission statement van de afdeling Maritieme Systemen. “Wij zullen niet gauw 'nee' zeggen. We ondersteunen ongeveer 56 projecten, variërend van de bouw van een Combat Support Ship tot aan het onderhoud van sleepboten. En dat gaat alleen nog maar meer worden de komende tijd. We staan aan de vooravond van een decennium met veel nieuwe scheepsbouw. We verheugen ons er enorm op. Er is niets mooiers dan een schip bouwen.”

Eenpitters

Het enthousiasme spat van de lijnmanager af als hij het heeft over de komende nieuwe projecten. Maar zijn deze eigenlijk allemaal haalbaar voor het ingenieursbureau, dat te maken kreeg met een zware reorganisatie? “Dat is wel een zorg. We mogen nu gelukkig weer groeien.” Daar ontstaat echter direct een nieuw pijnpunt voor de afdeling: het vinden van geschikte mensen. “We zijn hier allemaal eenpitters, echte specialisten. Helaas is niet alle kennis, die je hier nodig hebt, te leren op universiteiten. Gelukkig lukt het wel om goede en jonge kandidaten te vinden.”

Bordjes

Als het gaat om de balans tussen willen en kunnen, gebruikt Janssen de metafoor van een jongleur met stokjes en borden. “Ik ben continu alle bordjes draaiende aan het houden. Dat is een uitdaging.” Maar geen onmogelijke taak, vindt het sectiehoofd. “In het verleden deden wij heel veel zelf. Tegenwoordig krijgt de werf een grotere rol. Bovendien werken we veel samen met de industrie en diverse instituten. Het zogenoemde Gouden Ecosysteem.”

‘Niets mooiers dan het bouwen van een schip’

Intens

Natuurlijk valt er wel eens een bordje op de grond, geeft Janssen toe. “Dat is ook het risico van veel lopende projecten.” Maar volgens hem kan veel opgelost worden door goed overleg. Hij omschrijft de relatie met directie Plannen als heel hecht en intens. “Wij worden door de afdeling Maritiem Optreden van de directie Plannen in een vroeg stadium betrokken bij de formulering van nieuwe behoeftestellingen, ideeën en concepten. Zo denken we na over varen met onbemande middelen, vaartuigen met hoge snelheden en nieuwe wapens. Het is dan van belang om direct een idee te vormen wat het kost en wat haalbaar is. In principe zorgen wij ervoor dat we alles hebben afgetoetst, zodat we zeker weten of een opdracht ook echt haalbaar is. We willen maatwerk leveren. Dat is altijd de crux.”