09

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 03

In 't kort 2|2

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

F-35 uitgetest

De F-35 Lightning II heeft de laatste testvluchten van de ontwikkelingsfase gemaakt. Dat gebeurde op Naval Air Station Patuxent River in Maryland.

Sinds de F-35 in 2006 voor het eerst het luchtruim koos, is er 11 jaar getest. Het toestel maakte 9.200 vluchten en was 17.000 uur in de lucht. De F-35 werd in die jaren op 65.000 punten beproefd. Het afronden van de testvluchten is een belangrijk moment in de zogenoemde System Development and Demonstration-fase van het nieuwe vliegtuig. De Operational Test and Evaluation-fase, waaraan Nederland actief deelneemt, is inmiddels ook gestart en zal naar verwachting medio 2019 worden afgerond.

Streepje

In het oog

DMO MIND (Militaire Innovatie door Doen) heeft in overleg met TNO 2 Eye Tracking Devices aangekocht via de Innovatheek voor het Simulatiecentrum Landoptreden. Onderzoeker bij TNO Julius Berens overhandigde de spullen.

De eye tracking-technologie maakt het mogelijk om supersnel bewegingen van het oog te volgen. Recent is dit verbeterd, waardoor nieuwe toepassingen mogelijk zijn. Een voorbeeld van een mogelijke toepassing is het gebruik van de technologie in een Klein Kaliber Wapen-Simulator (KKW). Hiermee is het niet alleen mogelijk om de wapenhandelingen en de schietresultaten te analyseren, maar ook het kijkgedrag van een schutter te beoordelen.

Streepje

Commandeur Vooijs naar IT

Commandeur Cees Vooijs is sinds kort de plaatsvervangend directeur van het nieuwe IT-bedrijf van DMO.

Dat bedrijf ontstaat door de voorgenomen reorganisatie van het Joint IV Commando (JIVC) en Operations (OPS). Vooijs was na zijn opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine onder meer commandant van het fregat Hr. Ms. Evertsen en Zr. Ms. Rotterdam. Sinds december 2015 was hij hoofd van het Maritime Warfare Centre.

Streepje

Advies integriteit

De Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) ondersteunt DMO met 2 integriteitsadviseurs.

De COID is binnen Defensie het kenniscentrum voor integriteit en voorziet onder meer in het Meldpunt Integriteit Defensie. Daar waar de Vertrouwenspersonen DMO iemand begeleiden bij ongewenst gedrag en een luisterend oor bieden, zijn de adviseurs er voor informatie en advies over integriteit. Denk bijvoorbeeld aan vragen als ‘moet ik mijn nevenwerkzaamheden melden?’ of ‘kan ik deze uitnodiging of dit geschenk aannemen?’.

Streepje

Veiligheid eerst

Het structureel verbeteren van de veiligheid bij Defensie heeft prioriteit. Dat blijkt uit het plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’. Minister Ank Bijleveld (foto) en staatssecretaris Barbara Visser hebben het plan aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het plan beschrijft hoe Defensie het werken op fysiek en sociaal gebied veiliger gaat maken. Bijleveld: ‘‘We zijn hard met onze neus op de feiten gedrukt. Werken bij Defensie moet en kan veiliger. We gaan met concrete maatregelen aan de slag om de veilige werkomgeving bij de krijgsmacht structureel te versterken."

Streepje

KPU helpt Douane

Het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrusting-bedrijf gaat vanaf volgend jaar nauw samenwerken met de Belastingdienst en de Douane.

Er zijn afspraken vastgelegd over de logistieke dienstverlening. Het gaat om inkoop, opslag, beheer en uitgifte van de bedrijfskleding van de Belastingdienst en de Douane. Daarnaast verleent het KPU-bedrijf technische expertise. “Leuker kunnen we het niet maken, maar samen wel makkelijker”, zo laat commandant KPU-bedrijf kolonel Harold Jacobs weten. De dienstverlening begint 1 februari 2019. Binnen het KPU-bedrijf is een projectteam opgericht, aangevuld met capaciteit van de Belastingdienst en de Douane.

Streepje

Cool jasje

De directie Militaire INnovatie door Doen (MIND) is in samenwerking met het KPU-bedrijf, het Defensie Expertise Centrum Militair en Uitrusting (DEC-M&U) en onderzoeksorganisatie TNO, een korte operationele test met koeljasjes gestart.  

De jasjes, met ingebouwde ventilatoren, helpen de drager bij het koelen van zijn lichaam bij extreme temperaturen, zoals in Gao, Mali. Hier moeten militairen onder extreme omstandigheden (45 graden Celsius en hoger) opereren. De test, uitgevoerd door militairen van 13 Lichte Brigade, in Mali levert een bijdrage aan lopend onderzoek naar verbeterde persoonlijke koelsystemen. Daarnaast is het goed om alvast ervaring op te doen met het innovatieve materieel.

Streepje

Nieuwe PGU

Defensie gaat de persoonlijke gevechtsuitrusting (PGU) van militairen vervangen. De belangrijkste reden is dat de huidige uitrustingsstukken steeds meer tekortkomingen vertonen. Voor de toekomstige veiligheid van het personeel is een moderne en samenhangende uitrusting nodig. Staatssecretaris Barbara Visser stuurde hierover een brief aan de Tweede Kamer.

De verbetering van de persoonlijke uitrusting bestaat uit een reeks projecten. Eén daarvan is ‘vervanging gevechtsuitrusting’. Het gaat hierbij over de aanschaf van een samenhangend systeem van een draagvest en extra uitrustingstukken, zoals draagtassen, kogel- en scherfwerkende platen en een rugzak.

Het project kost tussen de € 25 miljoen en € 100 miljoen en loopt van 2019 tot en met 2023. 

Streepje

Materieel in trek

Plaatsvervangend directeur DMO generaal-majoor Ivo de Jong heeft een contract getekend voor de levering van een grote hoeveelheid materieel aan Jordanië.

Het betreft vooral materieel zoals Daf-trucks, shelters, generatoren en YPR-pantservoertuigen en verder een groot aantal reservedelen en uitrustingsstukken. De relatie met Jordanië gaat terug tot 2004 toen de eerste contacten werden gelegd. Sindsdien zijn er onder meer Cheetah’s, YPR’en, F-16’s en M-109’s aan Jordanië verkocht. (zie ook HIER

Streepje

Cheetah doet het goed

Op verzoek van Jordanië is aanvullende operationele training en ondersteuning gegeven bij een oefening met de door Nederland geleverde 60 Cheetah (PRTL)-systemen. Deze systemen zijn de afgelopen jaren in operationele staat gebracht door het Projectteam Afstoting Grondgebonden Systemen van DMO. Jordanie heeft grote tevredenheid uitgesproken over het luchtverdedigingssysteem en de ondersteuning door Nederland. Het systeem krijgt inmiddels een volwaardige plaats binnen de Jordaanse luchtverdediging.

Het Nederlandse team stond onder leiding van majoor Henri Kuijpers, Projectofficier Opleiding en Training van het Projectteam Afstoting Grondgebonden Systemen. In het team waren deskundigen op het gebied van tactisch en  operationeel gebruik en onderhoud opgenomen.