03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 03

In 't kort 1|2

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Aanschaf Black Hornets

De Defensie Materieel Organisatie heeft 47 mini-drones aangeschaft bij de Noorse firma FLIR Unmanned Aerial Systems AS. De eerste 28 Black Hornets zijn inmiddels aan de Koninklijke Landmacht geleverd. Ook de Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee krijgen deze kleine verkenners.

In september 2017 is door DMO (Inkoop Luchtvaart Projecten) gestart met de aanbesteding voor een Vertical Take-Off and Landing (VTOL) Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), inclusief reservedelen en trainingen.

https://www.youtube.com/watch?v=bs9Lm3ss39o

Streepje

Bedrijfsplan vastgesteld

Vice-admiraal Arie Jan de Waard heeft het Bedrijfsplan DMO 2018 ondertekend. Hiermee is het DMO-brede bedrijfsplan voor 2018 met een doorkijk naar 2019-2023 geformaliseerd.

Het bedrijfsplan geeft inzicht in de ondersteuning die DMO de komende jaren levert. Daarnaast geeft het de richting aan waarin de organisatie zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Zo staat in dit bedrijfsplan beschreven wat er in 2018 staat te gebeuren om vervolgens verder te kunnen groeien naar 2023. Het bedrijfsplan is een integraal document, gericht op de interne besturing van DMO.

Streepje

Jong DMO in Auschwitz

Een groep van 16 Jong DMO’ers en Jong Defensie heeft een bezoek gebracht aan Auschwitz (Polen) om hier de dialoog aan te gaan over de waarde van vrijheid.

Tijdens het bezoek bracht de groep 16 Joodse slachtoffers in herinnering, die tijdens de Holocaust in Auschwitz of Sobibor zijn vermoord. Deze 16 mensen waren familie van de geestelijk verzorger Joram Rookmaker die de groep begeleidde tijdens hun reis. ‘’Dat kwam wel heel erg dichtbij’’, liet Bianca Jacobsen, lid van Jong Defensie weten.

Streepje

Maarten Klapwijk wint Kooyprijs

De Kooy Prijs is uitgereikt aan Maarten Klapwijk (23). Hij is cum laude afgestudeerd aan de TU Delft (Master Marine Technology).

Zijn onderzoek ging over de nauwkeurigheid waarmee de verstoring van het wateroppervlak is te voorspellen als gevolg van stijgende uitlaatgassen die dieselelektrische onderzeeboten uitstoten. In zijn rapport geeft hij aan op welke manier bestaande CFD-software (Computational Fluid Dynamics) moet worden gebruikt om een zo betrouwbaar mogelijke simulatie te doen.

Streepje

Steun van bedrijfsleven

Thales en het NLR gaan Defensie ondersteunen in de ontwikkeling van het platform Air Power Information Hub.

Het platform draagt bij aan een verbeterde samenwerking tussen militaire en civiele partners in het veiligheidsdomein. Dat gebeurt door veilige informatiedeling van luchtmachtinformatie. Met deze nieuwe mogelijkheden verbetert het besluitvormingsproces en leidt het tot efficiënte training en inzet voor Nederland.

Het Air Operations Control Station (AOCS) van de Koninklijke Luchtmacht stelt waardevolle luchtbeeldinformatie samen die civiele partners zoals de politie, kustwacht, veiligheidsregio's en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid goed kunnen gebruiken bij hun taakuitvoering.

Streepje

IT-dag

De Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid hield een Themadag IT voor het ‘Command and Control Technologie Platform (C2TP)’. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die producten en diensten leveren op het gebied van Defensie, nationale en internationale veiligheid namen deel. 

Het inschakelen van Nederlandse bedrijven bij orders van de krijgsmacht is één van de kerntaken van de NIDV. Vraag- en aanbodzijde worden bij elkaar gebracht, contacten gelegd en samenwerking gestimuleerd. Dit levert een groot netwerk met specialistische kennis op dat innovatie stimuleert.

Streepje

‘Defensiemarkt moet open’

“Wij maken ons sterk voor een meer open Europese defensiemarkt, maar we moeten ook niet de ‘gekke Henkie’ van Europa willen zijn.” Dit zei staatssecretaris Barbara Visser tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV).

De staatssecretaris ging in op de relatie met de Nederlandse defensie-industrie en 3 dillema’s die daarbij spelen. Daarbij schuwde ze ‘de olifant in de porseleinkast’ niet: de open Europese defensiemarkt. “Wij gaan bij de verwerving van materieel het nationaal veiligheidsbelang zwaarder laten meewegen. Dat doen onze buurlanden ook.”

De bewindsvrouw hield de aanwezigen voor dat Defensie en bedrijfsleven niet zonder elkaar kunnen. Defensie heeft als belangrijke opdrachtgever gebruikerskennis. Het bedrijfsleven biedt op zijn beurt kennis, personeel en innovaties. Maar ook bij innovatie spelen dilemma’s.

Visser vroeg haar toehoorders om mee te denken: Hoe kunnen processen sneller zonder onverantwoorde risico’s? “De krijgsmacht heeft nu, meer dan ooit, anderen nodig. Om adaptief te zijn. Dus laten we samen kijken waar kansen liggen.” Een reactie van voorzitter NIDV Ron Nulkes op de oproep van de staatssecretaris vindt u elders in dit e-zine.

Streepje

Starters op Leeuwarden

Op uitnodiging van de Koninklijke Luchtmacht hebben zo’n 20 starters tijdens de Startersdag DMO op Vliegbasis Leeuwarden Frisian Flag 2018 bezocht. De starters genoten van een waar spektakel, waarbij 6 NAVO-partners met zo’n 70 gevechtsvliegtuigen complexe missies trainden in de lucht.

Starters zijn pas afgestudeerden op de arbeidsmarkt die bij Defensie binnen 2 jaar tijd toewerken naar volledige uitoefening van de functie. Daarnaast doen zij de nodige Defensie specifieke kennis op. Dit onder begeleiding van de leidinggevende en een zogeheten ꞌbuddyꞌ. Ook doen de starters werkervaring op, zodat zij goed voorbereid worden voor eventuele zwaardere functies. DMO organiseert momenteel als enige dit starterstraject, maar er wordt al gesproken over adoptie door andere defensieonderdelen. 

Streepje

Schone flessen

Als Defensie overstapt van plastic waterflessen naar biologisch afbreekbare flessen is er een wereld te winnen. In woorden van die strekking sprak minister Ank Bijleveld tijdens het Symposium Circulaire Economie in Stroe.

Defensie is verantwoordelijk voor ruim 14.000 ton aan afval. Tijdens oefeningen gebruiken militairen elk jaar 800.000 liter water, verpakt in een plastic halveliterflesjes. “Als we schoon inkopen en als wij ons afval recyclen, hergebruiken of omzetten naar grondstoffen, maken we een behoorlijk verschil in Nederland", aldus Bijleveld.

Streepje

Overeenkomst vernieuwd

DMO en TNO hebben de Raamovereenkomst Maritieme Innovatie (ROMI) ondertekend. De overeenkomst is bedoeld om verdere samenwerking te bevorderen tussen maritieme systemen van DMO en TNO.

Een dergelijke overeenkomst bestond al, maar kent geen nieuwe samenwerkingsopdrachten meer. Door de nieuwe overeenkomst is het weer mogelijk om sneller maritiem gerelateerde onderzoeksopdrachten bij TNO uit te laten voeren.

De ROMI is ondertekend door directeur DMO vice-admiraal Arie Jan de Waard en Managing Director Defensie en Veiligheid van TNO, Henk Geveke. De overeenkomst kent een financieel volume van maximaal € 40 miljoen met een looptijd van 6 jaar en nog eens 4 optiejaren.

Streepje

Eerste demonstrator

DMO-programmamanager Counter Improvised Explosive Devices (C-IED) kolonel Paul van Vroonhoven heeft de eerste augmented reality demonstrator overhandigd aan de commandant van het Defensie Expertise Centrum C-IED (DEC C-IED), kolonel Henk de Boer.

Improvised Explosive Devices  (IED’s) zijn bij conflicten dagelijkse realiteit en worden door de krijgsmacht beschouwd als tactische wapens met een strategisch effect. Om informatie over IED’s en het IED-netwerk inzichtelijk te maken wordt het eerst veiliggesteld, verzameld, geanalyseerd en verwerkt. Vervolgens wordt informatie van IED-componenten of -restanten door het Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory (JDEAL) geanalyseerd en overgedragen aan de inlichtingengemeenschap.

De AR-demonstrator kan het JDEAL ondersteunen om discussie tussen experts uit te lokken. Door componenten van het gevonden geïmproviseerde explosief te visualiseren en de bevindingen van experts daaraan te verbinden, bouwen de deelnemers een gezamenlijk beeld van de werkelijkheid op.