Tekst Evert Brouwer
Foto sergeant-majoor Eva Klijn

‘We zijn meedenkers, geen sta-in-de-weg’

In oktober vorig jaar lanceerde directeur vice-admiraal Arie Jan de Waard de corporate story ‘Wij zijn DMO’. (https://magazines.defensie.nl/specials/2017/04/corporate-story-defensie-materieel-organisatie ). De Defensie Materieel Organisatie maakt de verbinding tussen willen en kunnen. DMO vormt de brug tussen de wens van de klant, de operationele commando's (de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee) en de mogelijkheden die de budgetten en de markt bieden. In een reeks artikelen geven medewerkers een gezicht aan DMO en vertellen ze hoe die (ver)binding met en door DMO tot stand komt. Deze keer is dat het cluster Veiligheid, Kwaliteit, Arbo en Milieu, kortweg VKAM.

Duurzaamheid bij Defensie staat volop in de aandacht. Milieubesparende maatregelen zijn - waar mogelijk - al lang gemeengoed. Rick Meinema, kapitein Irene van Ginneken en Natasja Bouman - allen medewerkers Duurzaamheid bij VKAM - zoeken ook hier de verbinding tussen willen en kunnen.

Rick vertelt over het suncycle-project, een samenwerking tussen DMO, de industrie en het Korps Mariniers. “Het gaat om een speciale zonnecollector die elektrische energie en thermische warmte oplevert, waarmee je ook kunt koelen. Hierdoor ligt het rendement ten opzichte van traditionele zonnepanelen een stuk hoger. Er is een testopstelling door Defensie aangeschaft die op de marinierskazerne Savaneta op Aruba wordt opgebouwd. Hierin zit een mooie verbinding tussen willen en kunnen. DMO wil hét centrum voor kennis en innovatie zijn binnen Defensie en laat hiermee zien dat het doorlopend op zoek is naar slimme oplossingen.”

Rick Meinema: 'DMO wil het centrum van kennis en innovatie zijn'

Overtuigen

“Het geeft juist aan dat wij geen sta-in-de-weg, maar meedenkers zijn”, vindt Natasja. “Als het goed is, worden we meteen bij een materieelproject betrokken waardoor duurzaamheid en milieueisen kosteneffectief meegenomen kunnen worden. Het is een uitdaging om zo samen met de arbo-collegae van VKAM, de projectleider en de klant tot het gewenste resultaat te komen. We proberen iedereen te overtuigen van nut en noodzaak om VKAM-aspecten vanaf de behoeftestelling mee te nemen. Daarbij moet je goed kunnen samenwerken.”

Een voorbeeld? Met de luchtmachtstaf, de Vliegbasis Eindhoven en het projectteam van DMO kijkt VKAM naar wat de komst van de Airbus 330 Multirole Tanker Transport betekent. “Zijn de arbo- en milieu-voorzieningen voldoende of wat is de invloed van het geluid op de omgeving”, geeft Irene als voorbeeld. “Daarin zijn wij de milieu en duurzaamheidsadviseurs.”

Natasja Bouman… meteen betrokken bij projecten…

Conflict

Dat er soms conflicten op hun pad komen, valt niet te ontkennen. Een voorbeeld daarvan zijn de dieselmotoren voor de nieuwe graafmachines (zie: Materieelgezien 01-2018). “De Europese Unie stelt uit milieu-oogpunt hoge eisen aan de brandstof die we verbruiken”, schetst Rick. “Motoren in Europa voldoen dus aan die strengste milieunormen. Voor militaire voertuigen is dat echter niet mogelijk. Wij moeten als krijgsmacht voorbereid zijn overal ter wereld op te treden. En niet in alle landen voldoet de brandstof aan de hoge eisen die we binnen de Europese Unie kennen. Maar we proberen zo min mogelijk van die uitzonderingspositie gebruik te maken.”

Kapitein Irene van Ginneken: 'Goed uitleggen'

Zuiver

Dat is niet altijd gemakkelijk, merken ze. “Op milieugebied moeten onze schepen ook aan bepaalde eisen voldoen. Dat moeten we soms heel goed uitleggen”, zegt Irene. “Neem het afvalwaterzuiveringssyteem aan boord van de patrouilleschepen. Het betekent voor de marine wéér een extra systeem aan boord dat schaarse ruimte in beslag neemt of een scheepsontwerp groter maakt. Daarbij komt ook weer meer werk kijken.”

 “We hebben nu eenmaal met nationale en internationale wet- en regelgeving te maken: je kunt niet zomaar je tanks met afvalwater in zee lozen”, vult Natasja aan. “Ook hier maken wij de verbinding tussen willen en kunnen. Zo’n afvalwater zuiveringsinstallatie betekent dat je lang kunt doorvaren en niet de haven in hoeft om te lozen. Wij kunnen er dus op wijzen dat er operationele voordelen aan zitten.”

Geen hokjes

De VKAM’ers zijn zeker niet in de hokjes van de krijgsmachtdelen aan het werk. “We kijken over de die muren heen”, zegt Rick stellig. “Alle 3 doen we projecten op het gebied van land, zee en lucht en dat is denk ik ook wat DMO zo bijzonder maakt.”