03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 02

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Tankerpool

De ministers van Defensie van Nederland, Duitsland, Luxemburg, Noorwegen en België hebben de Belgische toetreding tot de MMF bekrachtigd.

De MMF is een multinationaal pooling and sharing-project. Deelnemende landen kopen en opereren gezamenlijk de A330 Multirole Tanker Transport (MRTT)-vliegtuigen. (Boven een bewerkte foto van de A330.)

België treedt toe met 1.000 vlieguren per jaar. Om dit mogelijk te maken wordt de vloot met 1 extra MRTT uitgebreid tot 8 vliegtuigen. De Main Operating Base voor deze multifunctionele vliegtuigen wordt Vliegbasis Eindhoven. Hier staan in de toekomst 5 MRTT's. De andere 3 vliegtuigen worden gestationeerd op de Forward Operating Base in Keulen-Wahn.

Streepje

Andere naam

Het Innovatiecentrum DMO heet voortaan Innovatiecentrum MIND, wat staat voor Military Innovation by Doing.

Het innovatiecentrum ondersteunt DMO met het versterken van haar innovatief vermogen. MIND richt zich op kort-cyclische innovatie, initieert innovatieve projecten, stelt budget beschikbaar aan kansrijke ideeën en versterkt bestaande samenwerkingsrelaties voor innovatie. Ook start het centrum waar nodig nieuwe samenwerkingsrelaties binnen en buiten de defensieorganisatie.

MIND biedt innovatieve producten en diensten vanuit een innovatheek, maar kan ook op tal van manieren ondersteunen bij het meer wendbaar en adaptief maken van de organisatie. MIND heeft een divers team met mensen uit de praktijk van de krijgsmacht. Zij beschikken over kennis en kunde van bestuurlijke processen, technologische ontwikkelingen en het werken met start-ups en sociale innovatie.

Streepje

Knaller

DMO heeft in samenwerking met de Directie Materiele Instandhouding (DMI) een Duits fregat gereed gemaakt voor explosiebeproevingen onder water.

Medewerkers van het Marinebedrijf hebben in het Duitse Willemshaven hard gewerkt om de Karlsruhe geschikt te maken voor de beproevingen. Zo hebben ze onder andere de schokveren (mountings) van 2 dieselgeneratoren, een kruisvaartdiesel en een gasturbine vervangen.

De beproevingen zijn complex en kostbaar. Daarom werken Nederland en Duitsland samen aan een oplossing. Het schip wordt blootgesteld aan zware explosies om de gevolgen te meten. Hiermee vallen bestaande rekenmodellen te controleren en te verbeteren. TNO (Nederland) en het Duitse IABG zorgen voor de analyses.

Streepje

Uitdaging

Bij het KPU-bedrijf (Kleding en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf) zijn zo'n 25 ontwerpers en producenten te gast geweest die willen meedoen aan de challenge rond het hergebruik van afgedankte (uitruk)kleding van de brandweer. De organisatie was in handen van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Defensie en MVO Nederland.

Commandant KPU-bedrijf kolonel Harold Jacobs heette de groep welkom. Luitenant-kolonel Rob van Arnhem (Defensie) vertelde over circulariteit bij Rijksinkoop. De retourstroom wil hij hergebruiken of inzetten voor de fabricage van nieuwe producten. Dat is milieuvriendelijker dan verbranden. De stof bestaat echter uit zeer sterke vezels, die niet zomaar te versnijden zijn. Er is enorm veel draad en tape in zo'n pak verwerkt, met zo min mogelijk naden.

Ontwerpers en producenten kunnen zich tot 15 mei aanmelden voor de challenge, bij Marloes Gerritsen (m.gerritsen@mvonederland.nl). Op 27 juni maakt MVO Nederland 3 genomineerden bekend die gaan strijden om de winst.

Streepje

Hup hub

De luchtmacht ontwikkelt samen met Thales en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum de Air Power Information Hub. Dit digitale platform zorgt voor een veilige koppeling van militaire en civiele netwerken. Zo kunnen civiele en militaire veiligheidspartners informatie over dreigingen in het luchtruim met elkaar delen.

Het Air Operations Control Station van de luchtmacht stelt met behulp van radarsystemen een luchtbeeld samen. Deze informatie is echter ook nuttig voor civiele veiligheidspartners als de politie, de Kustwacht en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Met dit luchtbeeld weten zij precies waar zich een vliegtuig, luchtballon, helikopter of drone bevindt. Deze informatie mag alleen niet via onbeveiligde netwerken worden gedeeld.

De Air Power Information Hub moet een vlotte en veilige uitwisseling mogelijk maken. Een completer informatiebeeld zorgt voor betere besluitvormings- en uitvoeringsprocessen. Dit vergroot de veiligheid van het Nederlands luchtruim én het grondgebied.

Streepje

Zet hacks een hak

Bij DMO/JIVC begon onlangs de campagne 'Cyberbewust werken'. Het bedrijf Fox-IT, gespecialiseerd in cybersecurity, liet met demonstraties zien hoe simpel hacken kan zijn. Doel van de campagne is alle medewerkers te doordringen van hun rol en verantwoordlijkheden in cybersecurity.

DMO/JIVC wil bij cyber security voorop blijven lopen en digitale dreigingen goed het hoofd blijven bieden. De zaal viel regelmatig stil toen bleek dat gevoelige of persoonlijke informatie zo voor het grijpen ligt. Met het versturen van een mail met link komt een hacker al een heel eind. Bij cyberaanvallen ligt de oorzaak in meer dan de helft van de gevallen in menselijk handelen. Voor de medewerkers komen e-learningmodules beschikbaar om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.