04

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 06

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Instandhouding fregatten

Directeur VADM D-DMO Arie Jan de Waard en de Managing Director van RH Marine Hugo Loudon hebben met een ceremoniële ondertekening het laatste hoofdcontract voor het instandhoudingsproject (IP) van de Luchtverdediging- en Commandofregatten (LCF) bekrachtigd. RH Marine is een van de hoofdleveranciers van het project. Met dit contract wordt de voorbereidende fase afgesloten.

De Luchtverdediging- en Commandofregatten zijn de meest geavanceerde schepen van de Koninklijke Marine. Ze dateren van de periode 2002 - 2005. Het IP zorgt ervoor dat de fregatten halverwege hun levensduur de meest recente technologie krijgen om de exploitatiekosten laag te houden. Een grote aanpassing binnen het IP is bijvoorbeeld het vervangen van het platform managementsysteem. 

Streepje

Nog een app

Young Mechanics en DMO gaan samen een app ontwikkelen om het gebuikersonderhoud van wapensystemen te verbeteren. Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Beulen ziet onderhoud als een van de grootste knelpunten binnen zijn krijgsmachtdeel.

Young Mechanics wil werken aan een oplossing om het gebruikersonderhoud te verbeteren. Aan de DMO-raad hebben ze gevraagd of ze met behulp van JIVC een app kunnen ontwikkelen om de informatie digitaal te kunnen ontsluiten. Directeur DMO heeft hiervoor zijn goedkeuring gegeven en budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de zogenoemde DO-MAINT app(licatie).

Streepje

Verhuizing begonnen

De eerste Haagse medewerkers van DMO zijn verwelkomd op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Het gaat om 150 tot 170 collega’s van de afdeling Operations (OPS), afdeling TOO/M&F, van het JIVC.

Kazernecommandant brigadegeneraal Ronald Harmsma en directeur DMO, vice-admiraal Arie-Jan de Waard heetten de medewerkers welkom. “Het is mij een genoegen om op deze kazerne nu een derde defensieonderdeel te mogen verwelkomen. We kunnen elkaar zo gemakkelijker opzoeken en met elkaar samenwerken,” aldus Harmsma. Admiraal De Waard sprak zijn waardering uit voor Guus Schneider en Delise Kessels, de verhuiscoördinatoren voor OPS en Alex Andreas, IV-manager voor hun begeleiding bij de verhuizing.

De Haagse DMO verhuist in twee delen. Naar verwachting verhuizen de overige medewerkers eind november naar Utrecht.

Streepje

Molenaar naar JIVC/OPS

Kolonel E.J. (Eric) Molenaar is per 1 augustus aangetreden als plaatsvervangend directeur bij het Joint Informatievoorziening Commando/Operaties (JIVC/OPS). Hij volgt daarmee kolonel Ronald Rietbergen op. Molenaar is net als zijn voorganger van het Commando Landstrijdkrachten en officier van de Technische Staf.

Streepje

Lesvliegtuig vernieuwd

Het eerste gemoderniseerde Pilatus PC-7 lesvliegtuig  is overgedragen aan de luchtmacht. De ceremonie bij de fabrikant in Zwitserland was een kleine delegatie van DMO en het Commando Luchtstrijdkrachten.

Kolonel Peter de Boer zette zijn handtekening voor ontvangst van het in vele opzichten verbeterde lesvliegtuig. De trainingswaarde voor de aspirant vlieger neemt hierdoor in aanloop naar de komst van de F-35 toe.
Het toestel is door vliegers van 131 Squadron teruggevlogen naar vliegbasis Woensdrecht. De overige 12 lesvliegtuigen gaan de komende anderhalf jaar in de revisie.

Aan deze modernisering is een periode van ruim 10 jaar vooraf gegaan. Behalve de gemoderniseerde lesvliegtuigen, krijgt Woensdrecht ook de beschikking over 2 nieuwe cockpittrainers en een simulator geleverd.

Streepje

Prijs voor scriptie

De Vereniging Informatie Defensie (VID) looft voor de 13de keer de René Olthofprijs uit. De prijs is bestemd voor de beste publicatie (scriptie of artikel) over informatievoorziening/informatietechnologie (IV/IT). Alle medewerkers van Defensie die op een of andere wijze betrokken zijn bij de IV/IT van het ministerie kunnen meedoen. Aan de prijs is een bedrag van 350 euro en een beeldje verbonden.

Het reglement voor de wedstrijd is te vinden op de website van de VID (www.vidonline.nl) of op te vragen bij de secretaris van de VID (Secretaris.VID@mindef.nl). Inzendingen naar de secretaris van de vereniging onder vermelding van ‘René Olthofprijs’. De inzendingen moeten uiterlijk 1 oktober 2017 binnen zijn. De vereniging maakt de winnaar in een speciale bijeenkomst bekend.