Tekst Evert Brouwer
Foto René Verleg/sergeant-majoor Maartje Roos

Nieuw Innovatiecentrum bij DMO

Mensen meer vrijheid geven in hun manier van werken. Het is een van de vormen van sociale innovatie die Hans Kuijper bepleit. Als directeur van het nieuwe Innovatiecentrum bij de Defensie Materieel Organisatie beoogt hij medewerkers meer vrijheid te bieden door ook ‘buiten de gebaande paden’ te kijken. “De beste ideeën voor verbetering vind je vaak op de werkvloer”, zegt hij.

“Het Innovatiecentrum is niet iets voor een korte periode”, benadrukt Kuijper. “We hebben 6 jaar gekregen om innovatie binnen DMO verder te ontwikkelen en er zijn complexe trajecten af te werken. Het zou mooi zijn als het Innovatiecentrum uiteindelijk overbodig is, maar eerst is er veel werk aan de winkel.”

Op zijn 59ste begint Kuijper aan een nieuwe uitdaging. Tot voor kort was hij hoofd Bestuur & Bedrijfsvoering en in die hoedanigheid nadrukkelijk betrokken bij KI-port (Kennis & Innovatie) van DMO. Dat is één van de platforms van innovatie van DMO en de oprichting van een Innovatiecentrum is een logische volgende stap. Inmiddels werken er 4 medewerkers, dat zullen er later meer worden. 

"Innoveren is voor een groot deel mensenwerk."

Vrijheid

“De veranderingen in techniek gaan momenteel heel hard. Bedrijven pakken dat op en ontwikkelen nieuwe producten en diensten. Dat merken we in ons dagelijks leven, we kunnen het nauwelijks bijhouden. Veel daarvan is ook voor Defensie bruikbaar, daar gaan we mee aan de slag”, vertelt de directeur. “Innoveren is voor een groot deel mensenwerk; hoe gaan we technologische vernieuwingen inzetten? Om daar snelheid te bereiken moeten we een toekomstperspectief schetsen, waarin we mensen meer vrijheid geven in hun manier van werken. Dat betekent ook dat we samenwerking zoeken met partijen die nu nog niet voor ons in beeld zijn, maar die wel waardevol zijn voor ons innovatietraject.” 

Aanjagen

Kuijper verwacht dat het Innovatiecentrum ‘op de rand van de organisatie’ acteert. ”Met één been binnen DMO en één been daarbuiten. Het innovatiecentrum van DMO staat immers niet op zichzelf. De andere defensieonderdelen hebben vergelijkbare organisaties. We komen samen in het Innovatienetwerk Defensie (IDe). Van daaruit jagen we bottum-up de innovatie aan. Maar ook buiten Defensie, bij kennisinstituten, universiteiten, hoge scholen, bedrijfsleven en andere overheidsorganisaties gebeurt veel op innovatiegebied waar we belangstelling voor hebben en waar we samenwerking mee zoeken. Het denken en doen van start-ups kan voor ons een waardevolle leerschool zijn. 

Pitchen

De aandacht van de medewerkers van het Innovatiecentrum richt zich zowel op het management als op de medewerkers van DMO. “Op de werkvloer leven goede ideeën, daar weten ze wat nodig is. Wij zoeken het management en de medewerkers daarvoor op maar ze moeten ook de weg naar het Innovatiecentrum weten te vinden. Daaraan werken we door bijvoorbeeld iedere woensdagochtend een innovatief idee te pitchen in het Idee-café. Elkaar uitdagen, initiatief nemen en durven te experimenteren. Samen moeten we het doen. Dat vormt DMO en is essentieel voor onze toekomst.”