Tekst Evert Brouwer
Foto Sergeant-majoor Gerben van Es

De Commandant der Strijdkrachten trok er een halve dag voor uit: Purple NECtar, het innovatieplatform dat jaarlijks een oefening ondersteunt ter verbetering van het genetwerkt optreden. Dit jaar kende het een bijzonder karakter. Het bedrijfsleven, de kennisinstituten en Defensie, de zogenoemde Gouden Driehoek, toonden in de Veehallen van Sneek de laatste snufjes van innovatie. Met daarbij een grote rol voor de afdeling Kennis, Innovatie, Experimenten en Simulatie (KIXS).

CDS generaal Tom Middendorp, stak zijn licht op bij een flink aantal noviteiten die met name de situational awareness verbeteren.  Een futuristische commandopost-container, waar ook hulpdiensten gebruik van kunnen maken, werd daadwerkelijk getest in de gelijktijdig draaiende oefening Alert 2015 voor de Openbare Orde en Veiligheid.

x
Internationale belangstelling voor Purple Nectar. Luitenant-kolonel Petra Visser leidt een gezelschap Franse miltiairen rond.

Opgelost

Aldus bevolkten brandweer, politie, het Waterschap en de Veiligheidsregio Friesland deze mobiele meldkamer. “Door deze apparatuur te testen in een operationele omgeving kunnen we ter plekke verbeteringen aanbrengen”, zegt projectleider Purple Nectar, luitenant-kolonel Duco Brongers (DMO/JIVC/KIXS). “Door tot 32 sensoren te koppelen kun je alle informatie verbinden. Een commandant kan zo vanuit de spreekwoordelijke luie stoel op elk moment over alle benodigde informatie beschikken. Over 5 tot 10 jaar heb je overal in de wereld en op elk moment van de dag breedbandverbinding. Alle communicatiebeperkingen zijn dan technisch op te lossen. Wij experimenteren nu al met Long Range Communication en dat is veelbelovend.”

Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp liet zich informeren over en in de commandopostcontainer.

Verbinden

Elders in het pand vertelt innovatiemanager Mark alles over de Combat ID Server. “Jachtvliegtuigen beschikken over de tactische datalink (Link-16), grondeenheden meestal niet", schetst hij. “Om deze twee werelden te verbinden, is er de Combat ID Server. Die zorgt ervoor dat een vlieger de eigen troepen alleen in de nabijheid van een doel in beeld krijgt. Na enige tijd verdwijnen de posities weer van zijn scherm, zodat de symbolen het zicht op het doel niet belemmeren in de laatste momenten voor het afvuren. KIXS heeft in opdracht van, en in samenwerking met, het Vuursteun Commando een Combat ID Server van het NATO Programming Centre getest. Eerst virtueel, later vanaf vliegbasis Leeuwarden en tijdens Bold Quest 15 in Texas. Dat ziet er allemaal goed uit.”

Cloud

Er was nog veel meer nieuws of liever experimenteels te zien in de oude veehal. De informatierotonde, zoals die is besproken in Materieelgezien03, trok de bijzondere aandacht van de bezoekers. Wat te denken van plannen voor een eigen Defensie ‘cloud’, waarmee filesharing en ook videoconferencing op de werkplek mogelijk moet worden. “We zijn een proeftuin, waaruit veel ideeën komen. Door die hier te demonstreren en bij elkaar te kijken, komen er nog meer ingevingen voor genetwerkt optreden”, weet overste Brongers zeker.