03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 08

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Media Centrum Defensie

F-35 voltooit eerste schietproef

De F-35A Lightning II voltooide onlangs zijn eerste schietproef boven Edwards Air Force Base in Californië. Met het interne 25 millimeter boordkanon werden al vliegend 3 salvo's afgevuurd. Het was de eerste van een serie testvluchten waarin het interne boordwapen wordt beproefd.

Een Amerikaanse testvlieger vuurde eerst een salvo van 30 en daarna 2 maal 60 kogels af met het 4 lopen tellende boordkanon. Dat komt, om de stealth-eigenschappen van het toestel zo min mogelijk te verstoren, pas naar buiten bij gebruik. Direct nadat er is geschoten, wordt het kanon weer in de linkervleugel van het toestel opgeborgen.

Streepje

ABB op Leeuwarden

Het vrijwel voltallige personeel van de Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffenbedrijf (ABB) is te gast geweest op Vliegbasis Leeuwarden.

Samen met de staf van het Commando Luchtstrijdkrachten zoekt het ABB naar wegen om de beschikbaarheid van bedrijfsstoffen te verbeteren. Een accuratere planning en het terugbrengen van de kosten staan ook hoog op de agenda. De kennismaking op Leeuwarden vormt een eerste stap om meer van elkaars werkzaamheden te leren. Volgend jaar moeten de 3 doelstellingen al zichtbaar worden in de bedrijfsvoering.

Streepje

Directeur Audit op bezoek

Directeur Auditdienst Rijk Adrie Kerkvliet maakte onlangs via een werkbezoek nader kennis met de Defensie Materieel Organisatie. Plaatsvervangend-directeur DMO generaal-majoor Peter Dohmen begeleidde hem. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kreeg de directeur een duidelijk beeld wat de taken en verantwoordelijkheden van de DMO zijn.

Streepje

ING nieuwe huisbank

De ING Bank is vanaf 1 mei 2016 voor minimaal 4 en maximaal 8 jaar de huisbank van de Staat. Daarmee wordt het ook de huisbank van Defensie. Alle salarissen komen straks via de ING.

De ING Bank zorgt voor het betalingsverkeer van alle ministeries en agentschappen. Het gaat om circa 40 miljoen betaaltransacties per jaar. Als het goed is, merkt de defensiemedewerker niets van de overgang.

Streepje

Convenant met scheikundig lab

Het Defensie Brand en Bedrijfstoffen Bedrijf en het Scheikundig Laboratorium hebben hun samenwerking in een convenant vastgelegd.

Dat gebeurde tijdens een goed bezocht symposium over duurzame brandstoffen. Het doel van het convenant is om de scheikundige kennis binnen Defensie te borgen zodat de operationele processen optimaal worden ondersteund.

Streepje

Innovatie voorop

Een nieuw type voortstuwing voor marineschepen en surveillancebeelden die de marechaussee op Schiphol helpen afwijkend gedrag te signaleren. Zomaar 2 onderwerpen die tijdens het jaarlijkse evenement ‘Innovation in Defence’ ter sprake kwamen. De bijeenkomst in Rijswijk is bedoeld voor de in- en externe kennispartners van Defensie.

De innovatie ’beurs’ toonde de impact van de investeringen die Defensie doet in kennisprogramma’s en technologieprojecten van partners als TNO, het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum, het Maritime Research Institute Netherlands en de NLDA.

Streepje

Handleiding

Defensiemedewerkers hebben vanaf nu hun eigen handleiding sociale media. Die helpt om op een veilige, verstandige en verantwoorde manier hiervan gebruik te maken. Het document staat op intranet en bevat nuttige tips en voorbeelden.

Aan het gebruik van sociale media zijn risico’s verbonden, zowel voor de gebruiker als voor de organisatie. Voor meer informatie over het gebruik van sociale media kunnen medewerkers terecht bij de communicatieadviseur of beveiligingsfunctionaris van hun onderdeel. Ook zijn vragen te stellen via socialmediavragen@mindef.nl.

Streepje

Zeeleeuw kan weer 10 jaar mee

Na ingrijpend onderhoud en modernisering is Zr. Ms. Zeeleeuw te water gelaten. Hiermee is de onderzeeboot als eerste van het Walrusklassekwartet klaar om nog 10 jaar te worden ingezet.

Het project bood de marine, de Defensie Materieel Organisatie en de industrie de mogelijkheid om een kijkje te nemen in elkaars keuken op het gebied van onderzeeboottechnologie.

Tot het project hoorde bijvoorbeeld de herinrichting van het Combat Management Systeem. Hiermee worden onder meer de sensoren en wapens bediend. De nieuwe consoles brengen uiteenlopende informatie op de werkplekken samen. De hiervoor benodigde herinrichting kwam tot stand door de samenwerking van 4 industriële partners, TNO en Defensie. Zij brachten de gebruikerswensen, technische uitgangspunten en moderne ergonomische inzichten samen.

Meer over het onderhoud aan Zr. Ms. Zeeleeuw in de eerste editie van Materieelgezien in 2016.

x