06

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 06

Schoolvoorbeeld van eendrachtige samenwerking

Tekst Leo de Rooij
Foto John van Helvert/archief

Uitdagend OPV-project afgerond

“Voor ons als DMO is dit hét moment. Dit is de laatste stap van een lang proces, nu sluiten we het project echt af.” Voor Rob Zuiddam, projectleider Oceangoing Patrol Vessels (OPV), betekende de officiële overdracht van Zr. Ms. Friesland aan de marine de voltooiing van een leerzaam project. Waarvan hij de opgedane ervaringen graag meeneemt in zijn volgende klus: de vervanging van de M-fregatten.

De bouw van 4 OPV's van de Holland-klasse hield zowel voor DMO als het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) in dat er samengewerkt ging worden aan een geheel nieuw concept: een schip met de kenmerken van zowel een klein bovenwaterschip (kleinere bemanning, andere manier van bedrijfsvoering) als van een groot schip (taakstelling, manier van optreden).

Rob Zuiddam was vanaf het prille begin, kort na de ondertekening in 2007, bij dit nieuwe OPV-project betrokken. “De uitdaging zat 'm vooral in de seriebouw, we wilden er 4 hebben met een korte bouwtijd en een strak omkaderd budget. Zo werden de Holland en Zeeland geheel in Nederland gebouwd en de Friesland en Groningen in Roemenië, waarbij die laatste twee de mast er later in Nederland opgezet kregen. Dat kwam vooral omdat de marine er snel mee wilde varen; liever varen dan aan de kant liggen en afbouwen. Dat gaf wel enigszins verstoring in de planning, maar daar viel mee te leven. Ook in mijn optiek moet een schip zo snel mogelijk varen.”  

Projectleider Rob Zuiddam tijdens de proefvaart aan boord van het OPV Holland

Zoeken naar compromis

Als belangrijk element in dit project benoemt Rob de samenwerking. “Dat is ook een van de hoofdtaken van de projectleider: de samenwerking zoeken. Met de industrie, met CZSK, met de bemanning van het schip. Dat vraagt om een actieve opstelling van de projectleider tijdens het gehele proces, maar dat maakt een dergelijk project daarom ook zo interessant en leuk. Je bent steeds op zoek om overal compromissen te zoeken. En dat heeft zijn vruchten ook afgeworpen: met het beschikbare budget hebben we nu 4 schepen voor circa 500 miljoen euro waar andere landen er voor dat geld slechts 2 kopen”, meldt hij trots.

Zijn woorden worden onderschreven door kapitein-luitenant-ter-zee Walter Hansen, commandant Zr. Ms. Groningen, die momenteel zijn schip inzet op een anti-piraterij missie voor de kust van Somalië: “Wat mij betreft is het OPV-project een goed voorbeeld hoe je door eendrachtig samenwerken resultaat bereikt. Het was binnen de tijd, binnen het budget en grotendeels hebben we gekregen wat we wilden hebben. Ik kijk terug op goede contacten tussen DMO en CZSK, alle credits voor het DMO projectteam.”

Goede voedingsbodem

Voor Rob en zijn team een fijne opsteker, zeker gezien de uitdagingen die er liggen voor het volgende project. “We begrepen elkaar. De kunst is om dat ook te zoeken, iedere keer weer samen te streven naar oplossingen.” Dat gaat weer van pas komen als de nu bij de OPV's ingeslagen weg wordt doorgetrokken en uitgebreid in het project vervanging M-fregatten. Zuiddam: “Met de nieuwigheden in het OPV-project zijn stappen gezet in de ontwikkeling van onze nieuwe schepen. Denk aan de nieuwe mast met daarin allerhande sensoren, het varen met een kleinere bemanning waardoor bedrijfsvoering en indeling van het schip veranderen, de verdergaande integratie van systemen. Het OPV-project was daarmee een uitstekende voedingsbodem voor de toekomst.”