09

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 06

In 't kort [2-2]

Tekst Evert Brouwer
Foto Media Centrum Defensie

Het nieuwe tanken

De eerste in een reeks nieuwe brandstofvoertuigen is in gebruik genomen op de Vliegbasis Leeuwarden. DMO heeft er 13 besteld voor de Koninklijke Luchtmacht. Ook Volkel krijgt deze Volvo’s, die 30.000 liter brandstof kunnen meevoeren.

De tankwagens zijn bedoeld voor het aftanken van de huidige F-16 en de opvolger, de F-35 . De voertuigen zijn voorzien van de modernste snufjes op het gebied van meet- en regeltechniek, milieu en veiligheid.

Streepje

Oude rot

Hij is al 34 jaar de dienst uit, maar majoor bd Henk Botsen is de krijgsmacht niet vergeten. De bijna 90-jarige oud-militair werkte jaren bij het bureau Hinderwetzaken van de voormalige Kwartiermeester Generaal, dat later over ging in de DMKL. Hij hield zich daar bezig met onder andere het beoordelen van zowel militaire als civiele schietbanen op de veiligheid.

Onlangs trok hij de stoute schoenen aan en meldde zich aan de poort van de Frederikkazerne in Den Haag. Al snel kwam hij terecht bij de Militaire Commissie Gevaarlijke Stoffen (MCGS) waar tegenwoordig de expertise op het gebied van (militaire) schietbanen en schietinrichtingen is belegd. Jeffrey Kollmann en Jan Smit (foto) van de MCGS ontvingen hem. Majoor Botsen spreekt nog steeds met veel passie en kennis van zaken over hoe in zijn tijd een schietbaan werd beoordeeld op veiligheid. “Ontwerpen van schietbanen uit zijn tijd worden nog steeds toegepast, dat vond hij geweldig. Waarom zou de MCGS iets wijzigen aan dat wat al goed is, was ons antwoord op deze constatering”, meldt Jeffrey Kollmann.

Streepje

Zr.Ms. De Ruyter zeewaardig

Zr. Ms. De Ruyter is door de Materiële Zeewaardigheid Autoriteit (MZA) van de DMO voor de komende 4 jaar zeewaardig verklaard. Dit gebeurde door het afgeven van het Naval Ship Certificate aan de commandant van het schip, kapitein-luitenant-ter-zee Wiggert Vooijs.

Het afgeven van het zeewaardigheid certificaat is een belangrijke mijlpaal voor de gereedstelling van het schip aan het eind van het Benoemd Onderhoud. Voorafgaand aan de zeewaardigheidsvergadering controleert de zeewaardigheidsmanager alle veiligheid gerelateerde zaken volgens de Materieel Zeewaardigheid Lijst (MZL). Op deze manier wordt vastgelegd dat het schip veilig naar zee kan voor het uitvoeren van de varende materieel beproevingen en het opwerken van de bemanning door het Sea Train Command van Commando Zeestrijdkrachten.

Streepje

En dat is 7

De Amerikaanse Luchtmacht heeft de zevende communicatiesatelliet (van in totaal 10) voor het Wideband Global Satcom-systeem (WGS) gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida (USA). Nederland is sinds januari 2012 samen met Canada, Luxemburg, Denemarken en Nieuw- Zeeland partner in dit USA geleid project. Daarnaast heeft Australië een aparte overeenkomst met de US voor gebruik van deze capaciteit.

Dit project biedt de deelnemers gegarandeerde satellietcommunicatiecapaciteit voor alle krijgsmachtdelen waar ook ter wereld tegen een vaste lage prijs gedurende een zeer lange periode (tot 2031). Nederland gebruikt deze satellietcommunicatiecapaciteit al sinds januari 2012 ten behoeve van haar operaties, onder meer in Afghanistan, Mali, het Midden-Oosten en bij de anti-piraterij missies bij de Hoorn van Afrika. Inmiddels hebben ook Noorwegen en Tsjechië belangstelling getoond partner in dit project te willen worden.