03

Dit artikel hoort bij: Landmacht 04

‘Bevo’ in beeld

Mentaal en fysiek in de regio aan de bak

Lieshout, Nijmegen en Arnhem waren onlangs het toneel voor de jaarlijkse oefening BEVOSEAL. Een gevarieerd scenario waarbij 11 Bevoorradingscompagnie de vele facetten van het luchtmobiele (bevoorradings-)optreden trainde ín de strook, midden tussen de Nederlandse bevolking. Kijk maar mee!

Tekst KAP Jaap Wolting
Foto KPL-1 Tom de Waard & SLD-1 Michael Degenaar

Valkhofpark

Aan de rand van het centrum van Nijmegen, op een heuvel met zicht op de Waal, krijgt de compagnie het zwaar voor de kiezen. Na een verkenning te hebben uitgevoerd in het Valkhofpark komen de Rode Baretten er onder vuur te liggen. De tegenstanders hebben geen schijn van kans.

Onder de bevolking

Ook sociale patrouilles – hier in het centrum van Nijmegen – maken een belangrijk onderdeel uit van BEVOSEAL.

Historische grond

Wanneer de compagnie vanaf de Ginkelse Heide naar de oude steenfabriek loopt, stuit de eenheid bij ‘de Duiker’ – in WOII ook door Britse en Poolse troepen gebruikt – op de vijand.

Airdrop

Een Duitse Airbus A400M draagt middels een airdrop ook zijn steentje bij en levert 11 Bevoorradingscompagnie vanuit de lucht meerdere pakketjes. Voor beide partijen een waardevol oefenmoment.

MENTEX

De TenneT-toren of KEMA-toren is een straalverbindingstoren in de Gelderse provinciehoofdstad. Het bouwwerk op Arnhems Buiten meet inclusief mast 149 meter. Aan de Rode Baretten om – zonder trap of lift te gebruiken – beneden te komen.

Op scherp

Wanneer de Rode Baretten de vijand in het vizier krijgen, steken ze via de Snelbinder (fiets- en voetgangersbrug die in Nijmegen aan de bestaande spoorbrug over de Waal is vastgemaakt) de rivier over en overmeesteren ze hun tegenstanders.

Uitschakelen

Omdat 13 Infanteriebataljon steun nodig heeft, moet 11 Bevoorradingscompagnie maximaal aan de bak. Peloton 3 krijgt de opdracht om het vijandelijke geschut asap buiten werking te stellen.