08

Dit artikel hoort bij: Landmacht 01

KL in ’t kort

Tekst KAP Jaap Wolting
Foto SM Cristian Schrik, Phil Nijhuis, Heidie Mulder, SM Aaron Zwaal, SM Hille Hillinga

Defensie sluit contract voor snellere hulpverlening bij rampen

De krijgsmacht en het Nationaal Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) hebben een contract gesloten om sneller hulp te verlenen bij een natuurramp, aanslag of problemen met de infrastructuur. Dit moet gebeuren via het Landelijk Crisis Management Systeem.

Dit systeem stelt gebruikers in staat om gelijktijdig informatie uit te wisselen, wat tot snellere beslissingen moet leiden. Momenteel maken tachtig organisaties daarvan gebruik. Daaronder de 25 veiligheidsregio’s, een groot deel van de waterschappen, het Nationaal Crisis Centrum en het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum. Onlangs nog wisselden zij informatie uit over de wateroverlast in Limburg.

Een viaduct met een naambord.

Meppels viaduct krijgt naam van omgekomen militair

Een viaduct over de A32 bij Meppel heeft de naam gekregen van de in 1997 omgekomen soldaat der eerste klasse Ronald Wind. Hij vond in Bosnië de dood bij een ongeluk met een YPR-pantservoertuig. Tijdens een ceremonie onthulden nabestaanden en locoburgemeester Robin van Ulzen het naambord.

Wind was ingezet in de vredesmissie in Kroatië, Bosnië Herzegovina en Kosovo. Op 11 februari 1997 reed hij in een pantservoertuig naar de Bosnische plaats Ladice om daar mijnen te markeren. Door modder en ijs begon de YPR plotseling te glijden, raakte van de weg en stortte in een ravijn. Ook Winds collega Christian van de Linden kwam om het leven. Zeven andere militairen raakten gewond. Het initiatief om bruggen te vernoemen naar een omgekomen militair komt van de stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid. Deze wil daarmee eer bewijzen aan militairen die tijdens acties voor vrede en veiligheid het leven lieten.

Tanks rijden door de sneeuw.

Eerste ‘Nederlandse’ tanks voor Oekraïne klaar voor gebruik

De eerste twee door Nederland en Denemarken bij Rheinmetall bestelde Leopard 2 A4-gevechtstanks voor Oekraïne zijn klaar. Ze worden in Polen gestationeerd om er Oekraïense militairen mee op te leiden. In totaal hebben Nederland en Denemarken een order voor veertien tanks geplaatst.

In de komende maanden maakt het Duitse Rheinmetall de resterende twaalf gereed voor training en inzet. Zoals het er nu naar uitziet, gaan ze komende zomer samen met reservedelen en munitie op transport naar Oekraïne. In een eerder stadium kocht Nederland al Leopard 1-tanks voor Oekraïne. Dat gebeurde samen met Duitsland en Denemarken. Met deze landen vormt ons land een internationale tankcoalitie die Oekraïne van gevechtstanks voorziet.

De arm van een militair en een mouwembleem op de schouder.

Nederlandse Force Protection in Irak op sterkte

Een ongeveer 145-koppige eenheid van de Luchtmobiele Brigade beveiligt de komende periode militaire en civiele adviseurs in en rond Bagdad. De laatste Rode Baretten voor deze force protection arriveerden eind januari.

De NAVO-missie in Irak (NMI) waar Nederland aan bijdraagt, is bedoeld om de stabiliteit en veiligheid in dat land te versterken. Al langer zijn Nederlandse adviseurs en stafofficieren actief binnen de NMI. De coalitie bestaat uit adviseurs vanuit de verschillende NAVO-lidstaten. Zij adviseren Iraakse collega’s binnen de defensie- en veiligheidssector. Rode Baretten beveiligen dit internationale team.

Een voertuig rijdt door het bos.

Snellere verplaatsing militairen en materieel

Nederlandse, Duitse en Poolse troepen kunnen zich binnenkort gemakkelijker door elkaars land verplaatsen. De landen tekenden onlangs een intentieverklaring voor een zogeheten militaire corridor… en hopen dat andere lidstaten volgen.

De komende periode wordt alles wat militaire verplaatsingen vertraagt onder de loep genomen en daar waar mogelijk aangepast. Van te lage bruggen, de bergen papierwerk bij het passeren van de grenzen tot bureaucratische knelpunten, zoals vergunningen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en munitie. De drie landen willen zo de voorwaarden voor militaire verplaatsingen standaardiseren. Daarbij onderzoeken ze ook hoe militaire treinen voorrang kunnen krijgen op civiele treinen.

De CDS op bezoek in Oekraïne.

Opnieuw tientallen miljoenen naar Oekraïne

Nederland trekt 122 miljoen euro uit voor munitie, materieel en cybersecurity in Oekraïne. 87 miljoen euro is voor de inkoop van artilleriegranaten en 25 miljoen euro wordt in het Internationale Fonds voor Oekraïne (IFU) gestort om materieel te kopen. Verder steekt de regering nog tien miljoen in het verbeteren van de Oekraïense cyberverdediging.

Eerder al droeg ons land honderd miljoen euro bij via een soortgelijk initiatief. Toen werden onder meer luchtverdedigingssystemen, munitie en reserveonderdelen aangeschaft. Het materieel wordt direct bij de industrie gekocht. Zo komt het sneller in Oekraïne en wordt het budget optimaal benut. Ook stelde Nederland eerder 130 miljoen euro beschikbaar voor artilleriegranaten voor een door Duitsland geleid fonds voor de aankoop van 155mm-granaten. Hieraan heeft Oekraïne grote behoefte. De nieuw toegezegde €87 miljoen komt daar bovenop.

Een aantal officieren en het embleem.

Zichtbare erkenning met nieuw brevet

Elf officieren ontvingen gisteren als eersten het brevet Hogere Wetenschappelijke vorming (HWV). Hiermee krijgen ze erkenning voor de toelating tot het Management Development (MD) programma; een opleidingstraject voor toekomstige leidinggevenden.

De landmacht heeft grote behoefte aan hoger opgeleide officieren met verschillende kennis en ervaring, die breed inzetbaar zijn in leidinggevende posities. Medewerkers die in het bezit zijn van een WO-diploma of promoveren en over de juiste competenties beschikken, kunnen sinds enkele jaren toetreden tot het MD-traject. Met de uitreiking van het nieuwe brevet krijgen deze talenten voor het eerst ook zichtbare erkenning. Op het bijbehorende brevetembleem staat de KL-leeuw. Het dier wordt omringd door een boekrol, een symbool van kennis en wijsheid. Het beeld van de leeuw en de boekrol was eerder in gebruik als ‘Militair Juridisch Brevet’.

Een militair rijdt in een militair voertuig in Litouwen.

Nederlands contingent in Litouwen compleet

De laatste Nederlandse militairen van de nieuwe rotatie enhanced Forward Presence van de NAVO in Litouwen zijn ook gearriveerd in de grootste, zuidelijke Baltische staat.

Opnieuw is 43 Gemechaniseerde Brigade aan zet om met bondgenoten een half jaar lang het NAVO-grondgebied in Litouwen te beschermen. Hieronder een aantal foto’s van de aankomst van de voertuigen per spoor.