04

Dit artikel hoort bij: Landmacht 04

Nieuwe drone zoekt de grens op

Tekst KAP Jaap Wolting
Foto 42 Brigade Verkenningseskadron

Verder, sneller, slimmer

42 Brigade Verkenningseskadron testte eind maart een nieuwe drone in de Belgische Ardennen rondom het plaatsje Bertrix. De militairen zetten de EOS-C in ter ondersteuning of vervanging van het verkennend personeel op de grond.

De nieuwe zwever heeft de mogelijkheid om verticaal op te stijgen. Op een zelf te bepalen hoogte kan de drone vervolgens een overgang maken naar zijn front prop waardoor hij fixed wing verder gaat. Er hangt geen bewapening onder, maar de leverancier werkt op dit moment wel aan de mogelijkheden daartoe.

42BVE gebruikt deze drone omdat er veel innovatie plaatsvindt op het gebied van Unmanned Aircraft Systems (UAS). De technologie vordert op dit moment zo snel, dat het zaak is goed bij te blijven om niet achterop te raken.

Als de EOS-C kapot gaat, kunnen de verkenners een aantal reparaties zelf uitvoeren. Denk hierbij aan het vervangen van een propeller of het repareren van beschadigde vleugels. Tevens kan het personeel kleine reparaties uitvoeren aan de Full High Definition gimbal-camera, echter geniet het de voorkeur dit op een schone, droge plek te doen.

Verkenners besturen de drone met een laptop die is gekoppeld aan een radiosysteem. Hierin maakt het eskadron een vliegplan. Wat ook kan, is een PlayStation-controller toevoegen waarmee het systeem zelf bestuurd kan worden, evenals de camera die zorgt voor de live feed.

In vergelijking met andere systemen kan de EOS-C een breed spectrum aan weeromstandigheden doorstaan. Zo heeft hij geen moeite met lichte neerslag, opereert hij prima tussen de - twintig en + vijftig graden Celsius en kan hij nog opstijgen en landen tot een windsnelheid van twintig knopen.

Het systeem kan bestuurd worden vanaf een rijdend voertuig. Zolang de verbinding tussen het systeem en de radio maar in stand blijft. In theorie kan de EOS-C net zo lang vliegen als de batterij het volhoudt. De verst reikende radio die 42BVE momenteel bezit, kan vijftig kilometer overbruggen. Uiteraard kunnen de verkenners meerdere radio’s aan elkaar koppelen om op die manier het bereik te vergroten.