04

Dit artikel hoort bij: Landmacht 03

‘Alleen’ ondenkbaar

Tekst KAP Jaap Wolting
Foto SM Maartje Roos, SM Cynthia Nijssen, Phil Nijhuis ׀ video: SM Christiaan Snijders, SM Max Baars

Nederlands/Duitse samenwerking steeds inniger

Kenners zagen het al van verre aankomen, Nederlandse brigades ingebed bij Duitse divisies. Toch, zelfs defensieminister Voorhoeve had je bij de oprichting van 1 (Duits/Nederlandse) Legerkorps in 1995 uitgelachen als je ‘m had verteld dat binnen dertig jaar alle Nederlandse gevechtsbrigades onder Duits bevel zouden staan. Anno 2023 lijkt dat gegeven echter logischer dan ooit.

De integratie van 11 Luchtmobiele Brigade in de Division Schnelle Kräfte in 2014, maakte dat voor het eerst een operationele eenheid van de Koninklijke Landmacht deel uitmaakte van een Duitse divisie. Het duurde nog geen twee jaar voordat 43 Gemechaniseerde Brigade het voorbeeld uit Schaarsbergen volgde. Doordat de brigade uit het noorden opging in 1. Panzerdivision, werd het onder meer makkelijker gebruik te maken van Duitse tanks. Essentieel voor de doorgroei van 414 Tankbataljon. Onderdeel van de overeenkomst was overigens ook dat Duitsland medegebruiker werd van het Nederlandse ondersteuningsschip Zr.Ms. Karel Doorman.

In 2014 integreerde 11 Luchtmobiele Brigade in Division Schnelle Kräfte (links). Twee jaar later ging 43 Gemechaniseerde Brigade op in 1. Panzerdivision. Op 30 maart jongstleden volgde 13 Lichte Brigade het goede voorbeeld en integreerde in 10. Panzerdivision (rechts).

Samen op missie

Eigenlijk kon je in 2016 al op je klompen aanvoelen dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn voordat ook de derde Nederlandse brigade zou integreren in een Duitse divisie. De militaire (operationele) samenwerking tussen beide landen werd er immers alleen maar hechter op. Denk aan de periode-Kunduz (Afghanistan), of aan Mali, waar Nederlandse en Duitse militairen gezamenlijk missies draaiden. Op 30 maart 2023 werd het officieel: het hogere echelon van 13 Lichte Brigade is sinds die dag 10. Panzerdivision uit Veitshöchheim.

Check hier de clip van de integratieceremonie!

Geïntegreerde luchtverdediging

Kijk je naar luchtverdediging, is het qua inbedding precies andersom. Flugabwehrraketengruppe 61 is al sinds 2018 geïntegreerd in het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Met radargeleide kanon- en raketsystemen biedt de eenheid uit het Duitse Todendorf bescherming tegen luchtdreigingen op de korte afstand.

Samen kunnen we meer

Naast het integreren van eenheden willen Nederland en Duitsland in de toekomst ook zoveel mogelijk militair materieel samen aanschaffen. Tevens wordt er bekeken of het mogelijk is regelgeving gelijk te trekken en samen eenheden op te leiden en te trainen. Eind 2022 tekenden de Commandant Landstrijdkrachten en Inspekteur des Heeres de ‘Common Army Vision’. In deze gezamenlijke visie zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking tussen Nederland en Duitsland waarbij organize as you fight het leidende principe is.