Tekst KAP Jaap Wolting
Foto KPL Gregory Fréni, KAP Tim van Gulijk, KAP Nadine Ermers, KPL-1 Harm Mooibroek, MCD e.a.

Luchtsteun voor battlegroup Litouwen

Tijdens Furious Wolf, de eerste grote multinationale oefening van de twaalfde rotatie enhanced Forward Presence in Litouwen, was het meteen volle bak voor infanterie, Fire Support, de mortiergroep en de Joint Terminal Attack Controllers (JTAC’s).

De oefenleiding bracht de verschillende disciplines samen in een uitdagend scenario. Op de schietbaan in Kazla Ruda trainden JTAC’s de procedures voor het aanvragen van Close Air Support. Tegelijkertijd vuurde de mortiergroep, aangestuurd door het Fire Support Team, high explosive 81mm-granaten om de vijand te onderdrukken. De uitdaging voor het JTAC-team? Deconflictie van het mortiervuur met een inkomend vliegtuig dat de opdracht had gekregen om een van de doelen in het voorterrein aan te grijpen.

Al met al een mooie binnenkomer voor de nieuwe rotatie, die de komende maanden de handen ineenslaat met de NAVO-partners binnen de battlegroup van de enhanced Forward Presence.

Uitdagende bergtraining in Transsylvanië

De C-compagnie van 12 Infanteriebataljon, deel uitmakend van de Multinational Battlegroup Forward Presence in Roemenië, traint deze week het optreden in bergachtig terrein. De Transsylvanische Alpen lenen zich uitstekend voor dit specialistische werk.

Hoe hang je klimlijnen weg op steile rotswanden? Hoe bepaal je de juiste route op een gladde helling omhoog? Hoe kom je weer veilig naar beneden? En dit alles onder tijdsdruk. Optreden in bergachtig terrein stelt hoge eisen aan de fysieke en mentale belastbaarheid en het doorzettingsvermogen van militairen die hier moeten optreden. Kennis, ervaring en specialistisch materieel zijn hierbij noodzakelijk. Logischerwijs zijn de mountain specialists van 11 Luchtmobiele Brigade deze week dan ook in the lead.

Uitgifte nieuwe interim-gevechtskleding

De eerste militairen zijn eind augustus in de nieuwe (tijdelijke) gevechtskleding met Netherlands Fractal Pattern (NFP) gestoken. De eer viel te beurt aan 43 Gemechaniseerde Brigade. Het komende jaar krijgt de hele krijgsmacht de nieuwe outfit.

Het pakket bevat ook een regenjas, combatshirt en baseballcap. Militairen ontvangen de gevechtskleding binnen vier tot zeven maanden na aanmeten. Het gaat overigens om een tussenoplossing; het wachten is op de spullen uit het project Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS). Die kleding, die komende jaren binnenkomt, kenmerkt zich door een grote mate van flexibiliteit. Commandanten bepalen per opdracht de juiste samenstelling.

Zowel de tijdelijke als de definitieve gevechtskleding is uitgevoerd in het nieuwe NFP. Dit speciaal voor Nederland ontwikkelde camouflagepatroon is beschikbaar in een groene versie voor landmacht, luchtmacht, marechaussee en mariniers. De marine krijgt een blauwe variant. Het unieke patroon camoufleert beter in verschillende gebieden en sluit beter aan op andere patronen.

NLD militairen opnieuw naar Oekraïne

Het Nederlands forensisch en opsporingsteam (FO-team) gaat verder met het onderzoek naar oorlogsmisdrijven in Oekraïne. Onder de vlag van het Internationaal Strafhof (ICC, International Criminal Court) wordt er nog drie keer een team ingezet in 2022 en 2023. 

Het team bestaat uit personeel van de Koninklijke Marechaussee, aangevuld met experts van andere eenheden zoals de EOD. Ook wordt onderzocht of zedenrechercheurs en deskundigen uit andere landen zich kunnen aansluiten bij het Nederlandse team. De marechaussee en het ICC bekijken verder hoe het Nederlandse team de planning van soortgelijke missies met teams uit andere landen kan ondersteunen.

Skillslab opent deuren voor Georgië

Personeel van de Georgische Militair Geneeskundige Dienst reisde deze zomer af naar Schaarsbergen voor een bezoek aan 11 Geneeskundige Compagnie. De Transkaukasiërs – een surgeon-general, medische stafofficieren en een chirurg – kwamen naar Nederland om hun Militair Geneeskundige Opleidings- en Trainingscapaciteit te professionaliseren.

Het bezoek richtte zich op Role 1 en 2 capaciteit en medische opleiding & training inclusief simulatie. De rode baretten lieten zien hoe zij bij 11 Luchtmobiele Brigade invulling geven aan zowel teamtraining als individuele begeleiding in hun skillslab op de Oranjekazerne. Omdat 11 Luchtmobiele Brigade binnen Europa voorop loopt met geavanceerde medische simulatiesystemen, was ook dat een van de thema’s waar uitgebreid aandacht voor was.

Meer asielzoekers op terrein Defensie

Defensie stelt een extra stuk terrein bij Zoutkamp beschikbaar voor de opvang van maximaal vijfhonderd asielzoekers. Op de Willem Lodewijk van Nassau kazerne worden al asielzoekers opgevangen. Het nieuw beschikbaar gestelde terrein wordt maximaal zes maanden voor dit doel gebruikt.

De opvang gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Met het COA is afgesproken dat Defensie de geplande militaire oefeningen op de Marnewaard gewoon kan laten doorgaan. Eerst wordt door het COA bekeken wat er nodig is om het terrein gereed te maken voor opvang. Defensie ondersteunt het orgaan de komende weken met een coördinator en stafleden.

Surinaamse delegatie bezoekt NLDA

Afgevaardigden van de Surinaamse defensieorganisatie hebben deze zomer een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Dit kwam voort uit de wens van beide krijgsmachten om de banden aan te halen. Hiervoor werd vorig jaar door beide ministers van Defensie een intentieverklaring getekend.

De samenwerking tussen de militaire opleidingsinstituten maakt een belangrijk onderdeel uit van deze verklaring. Het bezoek markeerde bovendien de formele start van dit project, dat deel uitmaakt van het rijksbrede Makandra-programma, gericht op het verlenen van technische assistentie aan Suriname. Makandra betekent ‘samen optrekken’. Doel van het bezoek was een brede inventarisatie van de mogelijkheden voor samenwerking.

Einde WOII in Koninkrijk herdacht

Bij het Indisch Monument in Den Haag zijn op 15 augustus alle militaire- en burgerslachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië herdacht. Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport legden een krans namens de Rijksministerraad.

Tijdens de Nationale Herdenking werd stilgestaan bij de capitulatie van Japan, 77 jaar geleden. Daarmee eindigde de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en was het hele Koninkrijk der Nederlanden bevrijd. De plechtigheid begon zoals gebruikelijk met het intreden van het vaandel van 12 Infanteriebataljon Air Assault Regiment van Heutsz en het luiden van de Indische klok. Traditiegetrouw werd ook het Indisch Onze Vader ten gehore gebracht. Namens Defensie legden plv Commandant der Strijdkrachten viceadmiraal Boudewijn Boots en plv Commandant Luchtstrijdkrachten generaal-majoor Dick van Ingen een krans.