Tekst KAP Saminna van den Bulk
Foto Paul Sijm, Thomas van Oorschot (Studio 38C)

Next Generation Concept Development

Programmamanager Informatie Gestuurd Optreden majoor Klaasjan Zeldenrijk.

Defensie start het ene na het andere innovatieproject. Het Commando Landstrijdkrachten heeft er zelfs een speciale afdeling voor in het leven geroepen: Concept Development & Experimentation (CD&E). In deze rubriek belicht Landmacht bijzondere trajecten die deze afdeling initieert of ondersteunt. Ditmaal Next Generation Concept Development (NXCD), de paarse kweekvijver voor innovatie.

Zonder ontmoeting geen uitwisseling, zonder experimenten geen weet van wat wel of niet werkt. Daarom is onlangs Next Generation Concept Development (NXCD) in het leven geroepen door de afdeling Innovatie van CLAS: een nieuw platform waar eenheden, kenniscentra van Defensie, DMO en het bedrijfsleven elkaar treffen.

“We hebben als Nederlandse krijgsmacht een grote inhaalslag te maken om vooral mobiel en te voet aan te sluiten op de systemen die binnen de NAVO worden gebruikt. Dat aansluiten betekent voor veel systemen en methodes een sprong van twintig jaar”, vertelt programmamanager Informatie Gestuurd Optreden (IGO) majoor Klaasjan Zeldenrijk. “Gelukkig kunnen we veel leren van ervaringen en ontwikkelingen van vooroplopende, innovatieve legers in de wereld.”

April dit jaar organiseerde NXCD haar eerste evenement op het oefenterrein in de Marnewaard. Het beproeven van Command, Control, Communications, Computer and Intelligence (C4I)-systemen stond hierbij centraal.

‘Simpel: trial and error’

Om de sprong te maken biedt NXCD een plek om te experimenteren met bestaande én nieuwe middelen. “Samen met de operationele eenheden kijken we waar we mogelijk op korte termijn verbetering kunnen behalen. We verbinden de verschillende partijen aan elkaar. Door te pionieren doen we kennis op. Gewoon proberen, trial and error. Die informatie kunnen we meenemen in de aankoop van eventuele, nieuwe systemen.”

Plek voor eigen pioniers

Internationaal wordt militair volop getest met vernieuwende technologie. De NAVO organiseert sinds 2020 de Coalition Warrior Interoperability eXercise (CWIX), waarbij met name hoofdkwartieren aan elkaar gekoppeld worden. Daarbij kent de Amerikaanse krijgsmacht Bold Quest: een oefening waarin de daadwerkelijke operationele eenheden vliegen, rijden en varen. Met NXCD heeft de landmacht nu ook een eigen experimenteerplatform voor robuuste, technologische oplossingen.

Vliegende zendmast

NXCD organiseert daarom elk jaar in week 14 en 38 een event met als rode draad het thema Command, Control, Communications, Computer and Intelligence, kortweg C4I. April dit jaar was de eerste editie op het oefenterrein in de Marnewaard. Met een krijgsmacht die wil inzetten op informatiegestuurd optreden, is C4I meer en meer het zenuwstelsel van de militaire operatie. Voor wie wil voorlopen op de tegenstander zijn veilige, verbonden en interoperabele mobiele netwerken van levensbelang.

Echter… daar zitten nu flinke lacunes, vertelt Zeldenrijk. De huidige middelen zijn verouderd, de reikwijdte van de radionetwerken schiet te kort. Multidomein optreden is hierdoor een uitdaging.

De drone werd ingezet om een radionetwerk uit te rollen: een methode om tijdelijk en plaatselijk je reikwijdte te vergroten.

Tweehonderd mensen kwamen samen tijdens het evenement om zich over deze vraagstukken te buigen. “We zoeken alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe we smartphones veilig militair kunnen inzetten. Een andere optie is Network in the Sky, een alternatieve manier om een radionetwerk uit te rollen. Een drone die fungeert als een vliegende zendmast om tijdelijk en plaatselijk je reikwijdte te vergroten. De drone kan meebewegen met de eenheden en is lastig uit te schakelen.”

‘Met een drone als vliegende zendmast’

C4I, continu in beweging

De kennis opgedaan binnen NXCD kan worden ingezet bij FOXTROT. Dit is het moderniseringsprogramma van de krijgsmacht in het gehele mobiele domein voor informatiegestuurd optreden. Uitgangspunt is dat alle eenheden straks beschikken over mobiele platformen die veilig met elkaar verbonden en tactisch interoperabel zijn. De modernisering van de systemen wordt per eenheid uitgerold: 44 Pantserinfanteriebataljon is als eerste aan de beurt.  Zeldenrijk: “Dit C4I-systeem zal nooit af zijn: door soft- en hardware updates is het altijd in beweging. Daarnaast zal de tegenstander altijd op zoek zijn naar de zwakke plekken.”

Paars

In deze test werkte NXCD nauw samen met 44 Pantserinfanteriebataljon. “We focussen op het CLAS, maar NXCD is een paars experimenteerplatform. Waar we experimenteren met operationele landmachteenheden, haken ook partijen als het Defensie Helikopter Commando, Korps Mariniers en Netherlands Special Operations Command (NLD SOCOM) aan. We hebben allemaal dezelfde technologische uitdagingen voor de toekomst. Door samen te werken kunnen we elkaar verder helpen. Zo houden we alle kikkers in dezelfde vijver.”

“Tijdens het eerste evenement was het enthousiasme van alle deelnemers voelbaar, volop energie om samen aan de slag te gaan.”

Maar de grootste meerwaarde volgens Zeldenrijk? “Dat we door deze events weer eigen specialisten aanmaken. Het inzetten van unieke combinaties van middelen en manieren creëert unieke mensen. Een ervaring die je niet kunt leren in een cursus van twee weken. Deze nieuwe generatie Subject Matter Experts (SME) zijn de trainers van morgen.”

‘We houden alle kikkers in dezelfde vijver’

“Zonder de ondersteuning binnen het innovatieteam, de kenniscentra, DMO, de eenheden en het bedrijfsleven zijn we nergens. Het is hun enthousiasme die NXCD tot een succes kan maken.”

Het eerste NXCD-event is gestart met C4I-experimenten. Op dit vlak zijn er nog legio beproevingen en testen te doen in de toekomst, maar er zijn ook genoeg andere vraagstukken waar de pioniers zich over kunnen buigen. Denk aan data-analyse of de energietransitie binnen de krijgsmacht. Kortom, concludeert Zeldenrijk: “Aan de slag! Zo zetten we de stappen die nodig zijn voor de krijgsmacht van de toekomst.”