Tekst KAP Jaap Wolting
Foto SGT Jasper Verolme, SM Gerben van Es, MAJ Jack Bergman, KPL Sanne Kingma, MCD e.a.

Rode Baretten en mariniers in Suriname

Het heeft twaalf jaar geduurd, maar eindelijk trainen Nederlandse soldaten weer in de Surinaamse jungle. Militairen van 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers zien momenteel af in Zuid-Amerika.

In het genadeloze oerwoud leren ze gedurende zes weken hoe te opereren en overleven. Dat gebeurt bij hitte, extreem hoge luchtvochtigheid, met levensgevaarlijke planten en dieren en ook nog eens met een ‘vijand’ in de buurt. Een speciale ceremonie op de Ayoko-kazerne en een kranslegging bij het Koreaanse oorlogsmonument in Paramaribo vormden begin mei het startsein voor de jungletraining. Die komt voort uit een hernieuwde militaire samenwerking tussen beide landen. In de volgende Landmacht een uitgebreide reportage over deze mooie ontwikkelingen!

Akkoord!

Defensie en de vakbonden voor defensiepersoneel hebben op 31 mei een arbeidsvoorwaardenresultaat bereikt voor de periode 2021 tot en met 2023. Afgesproken zijn salarisverhogingen met een totaaleffect van 8,5 procent over drie jaar en een eenmalige (bruto) uitkering van €1.750 voor alle defensiemedewerkers.

Verder is er een nieuw loongebouw voor militairen en gaan de belangrijkste toelagen flink omhoog. Alles bij elkaar leidt dit er toe dat medewerkers in de lagere rangen en schalen er tot meer dan 20% op vooruit kunnen gaan. De bonden zullen het resultaat met een positief advies voorleggen aan hun achterban. Zie voor het volledige bericht: https://www.defensie.nl/.../voorlopig-resultaat...

Blik op de toekomst

De Defensienota is op 1 juni gepresenteerd. Dit gebeurt eens in de vier jaar, en hierin kijken we naar de toekomst: wat is er nodig en wat gaan we doen om te blijven beschermen wat ons dierbaar is?

Deze Defensienota wordt aangeboden op een kantelpunt in de Europese geschiedenis. Er is een grootschalige oorlog gaande in het hart van Europa. Nederland en Europa moeten sterker worden om onze vrijheid, veiligheid en welvaart nu en in de toekomst te kunnen beschermen. Dat vormt het uitgangspunt van deze Defensienota. Wil je meer details? Klik dan even door naar: https://www.defensie.nl/.../defensienota-2022-sterker...

Monumenten Oeffelt en Gennep eren oorlogshelden

Ze sieren sinds 11 mei de oevers van de Maas bij het Brabantse Oeffelt en het Limburgse Gennep. Twee bijzondere monumenten die zijn samengesteld uit panelen van een baileybrug. De gedenktekens vormen een eerbetoon aan de Britse major Edwin Hunt MVO (Member Victorian-Order) en de Nederlandse reserve-luitenant ir. Constant Lambrechtsen van Ritthem.

Beide mannen waren in het voorjaar van 1945 verantwoordelijk voor de bouw van de langste drijvende baileybrug uit de Tweede Wereldoorlog. Hunt, hij  is inmiddels 102 jaar oud, en Lambrechtsen ontwierpen de meer dan een kilometer lange overspanning tussen Oeffelt en Gennep. Ook begeleidden ze de constructie. Voor de geallieerden vormde de brug over de Maas het sleutelstuk in de corridor op weg naar Duitsland. Zo konden ze eindelijk beginnen aan een van de grootste en belangrijkste operaties uit de Tweede Wereldoorlog: het Rijnlandoffensief.

Trouw aan de vorst

Militairen van 11 Luchtmobiele Brigade kregen op 18 mei bezoek van koning Willem-Alexander. In Schaarsbergen sprak hij onder anderen met militairen die deze zomer naar Roemenië vertrekken. Zij voegen zich daar in NAVO-verband bij de enhanced Forward Presence.

Zo’n 200 landmachters dragen daar bij om de Russen af te schrikken en de oostflank van het NAVO-verdragsgebied te verdedigen indien nodig. Zij kunnen desgewenst snel in actie komen. Door de Russische inval in Oekraïne op 24 februari is de militaire aanwezigheid in Oost-Europa sterk uitgebreid. De koning kwam niet alleen langs om zijn steun voor de militairen uit te spreken. Hij deed ook actief mee aan oefeningen op de kazerne. Daarbij vielen militairen vurend en ondersteund door een drone een ‘vijandelijk’ huis binnen. De koning, die zelf diende bij de marine, hielp hierbij met het geven van orders vanuit een patrouillevoertuig.

Nederlandse CBRN-kennis in Litouwen

De afgelopen maanden hebben Nederlandse, Duitse en Litouwse CBRN-experts hun krachten gebundeld voor de enhanced Forward Presence in Litouwen. Het was de eerste keer in vijf jaar dat Nederland de specialisten van 414 CBRN Verdedigingscompagnie ter beschikking stelde.

Samen namen ze deel aan oefening Iron Wolf om te trainen binnen een gesimuleerde chemische en/of nucleaire (CBRN) dreiging. Daarnaast oefenden ze het ontsmetten van verschillende soorten locaties in verstedelijkt gebied. Doel van hun aanwezigheid was ook het onderling kennis uitwisselen over het materieel waar ze mee werken, tevens aan Litouwse overheidsfunctionarissen.

Opperwachtmeester Guido, de CBRN-adviseur, is tevreden over de resultaten: ‘Het blijkt dat we op internationaal niveau goed meedraaien met onze kennis en vaardigheden. We hebben opleidingen verzorgd, ook voor de partners in de battlegroup.’ Eerste luitenant Martijn, pelotonscommandant van de CBRN-eenheid: “We zijn blij dat we nu ook ervaring hebben opgedaan met oefenen in een missiegebied. Heel belangrijk voor onze mensen’.

Postume uitreiking van Mobilisatie-Oorlogskruizen

Bij het monument in Ypenburg werden op 10 mei postuum zestien Mobilisatie-Oorlogskruizen uitgereikt aan nabestaanden van Tweede Wereldoorlog-veteranen. Plaatsvervangend C-LAS generaal-majoor Rob Jeulink overhandigde de onderscheidingstekens.

Dat deed hij tijdens de herdenking van de Slag om de Residentie, oftewel de Slag om Den Haag die zich 10 mei 1940 afspeelde. Het Mobilisatie-Oorlogskruis (MOK) is voor mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog goed gedrag vertoonden en tenminste 6 maanden in militaire dienst waren. Het MOK werd in 1948 ingesteld door koningin Wilhelmina. Niet iedereen ontving de medaille destijds in de roerige jaren die volgden op de oorlog. Daarom wordt er zo nu en dan nog een uitgereikt. Jeulink verstrekte ook drie duplicaten van het Oorlogsherinneringskruis en reikte een Ereteken Orde en Vrede en vijf Herinneringsspelden Binnenlandse Strijdkrachten uit.