Tekst Bert van Elk
Foto SGT Aaron Zwaal

Verschillende gevechtslaarzen voor verschillende functies

De tijd dat je bij de foef kon kiezen uit de maten te groot en te klein behoort al een tijdje tot het verleden. Toch, veel keuze als het ging om de gevechtslaars was er tot op heden niet. Daarin komt verandering. Vanaf dit najaar kan elke militair kiezen uit verschillende merken schoeisel.

Even de verwachtingen temperen. Militairen hebben geen volledig vrije keuze en met een paar kekke sneakers het KPU-bedrijf verlaten, is er niet bij. De pakketrechten die elke landmachter heeft, gekoppeld aan een van de 8 categorieën laarzen (zie hieronder), bepalen waaruit iemand kan kiezen.

Keuze binnen de categorie

Binnen het project ‘Keuzeconcept Gevechtslaarzen’ hebben de OPCo’s in overleg met de DMO 8 categorieën gevechtslaarzen bepaald, gebaseerd op geografie, klimaat en optreden. Landmachters krijgen de gevechtslaars die past bij hun functie. Een militair op een staf heeft immers behoefte aan andere schoenen dan een infanterist die in ruig terrein voorwaarts moet.

Een aantal voorbeelden van gevechtslaarzen waaruit straks gekozen kan worden, afhankelijk van de pakketrechten uiteraard.

‘Iedereen de laars die past bij zijn functie’

Pakketrechten

De landmacht kent veel verschillende functies, maar toch zijn er volgens Martijn Delfgou (DMO-projectleider) ook veel overeenkomsten met het specialistische werk binnen andere krijgsmachtdelen. “De special forces van de mariniers hebben veelal dezelfde behoeften als KCT’ers. Luchtmobiele militairen lijken qua profiel veel op mariniers: grote rugzakken, veel voetoptredens en bergachtig terrein. Wie wat ontvangt, ligt aan iemands pakketrechten bij het KPU-bedrijf. De grote lijnen liggen vast. “Omdat we een nieuw concept introduceren, moet er op details nog wel afstemming komen met de OPCo’s.”

‘De grote lijnen liggen vast’

Sokken

Om het af te maken krijgt elke militair ook nieuwe kwaliteitssokken. “Ze vormen in combinatie met de schoenen als het ware 1 systeem dat om de voet hoort”, aldus Delfgou. “We hebben ervoor gekozen steeds de beste sokken bij een categorie gevechtslaarzen te leveren. Iemand met een zware gevechtslaars krijgt daarom een ander type sok dan een collega met de medium gevechtslaars.

Militairen krijgen echt een totaalpakket. Dus niet slechts de meest geschikte schoen, maar ook speciale kwaliteitssokken.

‘Ze maken een 3D-scan van je voeten’

Voeten scannen

Leverancier Groenendijk B.V. rijdt na de zomer met de Pas- en Aanmeettrailer naar kazernes. Specialisten maken dan met moderne apparatuur een 3D-scan van de voeten. Delfgou: “Ook kijken ze naar de stand van je benen, in hoeverre enkels naar binnen of buiten wijken, waar de drukpunten zitten, enzovoorts. Dat leidt tot een laarsadvies.” Daarna is het tijd om te passen. Door over een loopprofiel met ongelijke stenen en balkjes te wandelen, krijgt iemand gevoel bij de schoen. “Militairen krijgen professioneel advies, maar uiteindelijk kiezen ze zelf een merk”, besluit Delfgou.

Na het passen lopen militairen over een profiel met stenen en balkjes.
Nee, dit zijn niet de nieuwe sokken, maar speciale, waardoor het mogelijk wordt de voeten van militairen exact op te meten.

Shop-in-shop

Met ingang van 2022 start ook de shop-in-shop in het KPU-bedrijf. Personeel van Groenendijk B.V. zal dan nieuwe lichtingen, militairen met ruilingen of militairen die een pakket krijgen dat hoort bij oefening of uitzending bedienen.

Ook worden dan de gevechtslaarzen die zijn opgemeten, uitgeleverd. De tijd die hier tussen zit, is nodig om een voorraad op te bouwen waardoor de leverbetrouwbaarheid hoog is.